چهارشنبه , اردیبهشت ۵ ۱۴۰۳

اردیبهشت, ۱۳۹۸

  • ۲۴ اردیبهشت

    شبکه اثیری آرکان ها

    The Portal The Intelligence Hub for the Victory of Light Thursday, January 3, 2013 Etheric Archon Grid شبکه اثیری آرکان ها: بعد از بازگشایی موفقیت آمیز پرتال در ۲۱ دسامبر، شبکه اثیری آرکان مهمترین فاکتور در تأخیر رخداد تلقی می شود. در صورت کلید خوردن رخداد، آرکان های اثیری بر …