پنجشنبه , تیر ۲۸ ۱۴۰۳

دی, ۱۳۹۸

 • ۱۵ دی

  تحولات شبکه آگارتا

  تحولات شبکه آگارتا در غرب، بیشتر از یک دهه قبل، شبکه آگارتا با حرکت مقاومت ادغام شدند. در شرق، آنها به دلایل امنیتی به صورت واحد های جداگانه باقی مانند که همچنان ادامه دارد.شبکه آگارتای شرقی (آسیایی)، ۲۵,۰۰۰ سال پیش ساخته شد، زمانی که نامیرایان (xian) سطح سیاره را ترک کردند:http://en.wikipedia.org/wiki/Xian_%28Taoism%29 …

 • ۱۲ دی

  مفاهیم اساسی انرژی

  قطبیت انرژتیک، اصل جنسیتی آفرینش است: همه چیزها در محدوده اصل جنسیتی آفرینش، قانون طبیعی قطبیت، هستند، که به این قانون، جفت‌های متضاد نیز گفته می شود. در یک نیرو یا فرم انرژتیک از ماده، همان الگوی تکراری قابل مشاهده است. هر شخص، مکان یا شئ، دارای یک قطب انرژتیک …

 • ۸ دی

  مصاحبه با کبرا و بنیامین فالفورد ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹

  سایت We Love Mass Meditation مصاحبه ای را با کبرا و بنیامین فولفورد، به منظور افزایش اگاهی در مورد فعالسازی عصر آکواریوس ترتیب داده است که این فعالسازی قرار است ماه بعد در تاریخ ۱۱ و ۱۲ ژانویه در ساعت ۶:۱۱ به وقت جهانی رخ دهد، بن و کبرا دیدگاه‌های …

 • ۷ دی

  سنگ سینتامانی

  دوشنبه ۸ ژوئن ۲۰۱۵سینتامانی یک سنگ مقدس است که از سیستم ستاره ای سیریوس آمده است. میلیون ها سال پیش و در پی یک موج عظیم کهکشانی، یک سیاره در مدار سیریوس A منفجر شد.   قطعات این سیاره در جهات مختلفی پراکنده شدند و تعدادی از آنها بعد از یک …

 • ۶ دی

  کنفرانس صعود بوداپست ۲۰۱۸، مقاله چهارم

  مقاله چهارم یادداشت های کنفرانس صعود بوداپست بازگشت الههبازگشت الهه به موج کهکشانی عشق مربوط است. هنگامی که قلب کهکشانی فعال شود، یک موج عظیم کهکشانی از عشق (= انرژی) توسط خورشید مرکزی کهکشانی ساطع می شود. این موج منظومه شمسی و سیاره ما را دگرگون می کند. همه تاریکی …

 • ۴ دی

  ویدئو: مدیتیشن فعالسازی عصر آکواریوس

  با تشکر از گروه حقیقت، برای تهیه ویدئو و ترجمه و زیرنویس متن