پنجشنبه , تیر ۲۸ ۱۴۰۳
Home / مقالات / Arcturian Directive 401

Arcturian Directive 401

July 3 2020 by Derek Knauss
https://prepareforchange.net/2020/07/03/arcturian-directive-401-20-06-20/
Directive 401 Arcturian Confederation from awakening5Dhealing.com


 روح های زیبای نوری، به زمین نوین خوش آمدید. ما کنفدراسیون آرکتوریان (آرکتوروسی ها) هستیم. شورای ۱۲، و اینجا هستیم تا به هر روح اطمینان دهیم که همه چیز آنطور که باید اتفاق می افتد. همه چیز روبراه است. آگاهی وحدت جمعی در سرتاسر گایا فعالسازی شده است. مسیرهای عنصری تبدیل نور آسمانی، مردمان را نسبت به خویشتن درونی بیدار کرده است. ما امواج نور رنگین کمانی که همزمان با تغییر و تحول آگاهی جمعی درون میدان کوانتومی، از سطح فیزیکی ساطع می شوند را مشاهده می کنیم. 


ما پشتکار، شجاعت، احساس و قدرتی که هر یک از شما در مواجهه با ترس های ظاهرا غلبه ناپذیر از خود نشان داده اید را ستایش می کنیم. هنوز امواج سیاه میدان ارتعاشی گایا را مورد هجوم قرار می دهند، اما حرکت مردم موفقیت آمیز بوده است. همه در امنیت هستند و در پرتو نور قرار دارند. گذار برای همه امن و بدون رنج بود. مطمئن باشید که هیچ کس قلمرو فیزیکی را در ترس و وحشت ترک نکرد، همه در آغوش فرشتگان قرار منتقل شدند. گذار موفقیت آمیز بود. در میدان کیهانی نور همه چیز روبراه است. ارواحی که دچار آزار و تروما شده بودند مورد مراقبت ما هستند و آنها را به حالت طبیعی وجودشان در زیبایی و عشق، بر می گردانیم.


سطح قلمروی گایا به خارج از محدوده های قلمروی چهارم گسترش می یابد، و انرژی های نیمه شفافش در هاله فرکانس های بعد پنجم می درخشند. گایا برخاسته است. و مردم در حال برخاستن هستند. سرنوشت آنان در دست انتخاب هایشان است. کارگزاران نور، درمانگران، شمن ها، مسافران، مبارزان و فرشتگانی که در قلمروی گایا راه می روند، ما اینجا هستیم تا هر یک از شما را به خاطر کاری که انجام داده اید تا جمع برای ۲۰۲۰ در این موقعیت قرار بگیرد، ستایش و تشویق کنیم. دراگون ها اینجا هستند. بازی گردانان اینجا هستند. مبلغان نور با تمام تاریکی مبارزه می کنند، با این اطمینان که، کار همین حالا هم تکمیل شده است. همه چیز در ستارگان نگاشته شده است. و برای اعصار متعددی در طول زمان و مکان پیش بینی شده بود. سرنخ ها و شواهد همیشه در پیش چشمانمان مخفی بودند. نقشه صعود گایا همه ابعاد را در بر می گیرد، خشم الهگی گایا زمین جدید را متولد کرده است. گایا بالاتر از سرکوبگرش برخاسته است. آنوناکی در شهرهای تاریک در عمق زیر زمین، به خود می پیچند، ساعتشان به سرعت می گذرد، و فرصتشان به اتمام رسیده است. فرزندان رنگین کمان با شما هستند، نورشان از تمام تاریکی فراتر است. و ایندیگوها، فقط با نفس کشیدن خود، جهان را تغییر می دهند..


مقاومت شما، و شجاعتتان، و ایمانتان به نیروی مهربانی و عشق، که شما را در تاریک ترین شرایط سرپا نگه داشته است، ما را به حیرت و ستایش می آورد. اوضاع روبراه است. از شما می خواهیم همینطور که جهان از خواب بر می خیزد، هر روز صبر و شکیبایی نشان دهید. پروانه هایی که از پیله هایشان ظاهر می شوند.. هر کدام از شما متصل است به زیبایی الهی زندگی، و هر یک از شما در حباب خودش، نسبت به روح خودش بیدار می شود، نسبت به خویشتن حقیقی اش. همدیگر را حمایت و پشتیبانی و به زمین جدید هدایت کنید، زمینی که هر یک از شما به تولدش کمک کرده اید. ابزارهای درمان آماده هستند. ما از شما درخواست می کنیم که با مراقبت از خود، عشق به خود و با خندیدن، به بالاترین میدان ارتعاشی خودتان وصل شوید. 


شادی، ریتم و آهنگ بعد پنجم است؛ صلح ضربان قلبش است، و هارمونی بدن آن است؛ با هر نفس، آن را در پرتو خرد، بپرورانید. زیرا شما، هر یک از شما، اکنون در پرورش آن نقشی دارید، در شکل دادن به آن، در بذرهایش و در میوه هایش. هر یک از شما جهان مقیاس کوچکی بازتاب دهنده زمین جدید هستید. هر چه بیشتر به خودتان عشق بدهید، عشق بیشتری به گایا داده اید. آگاهی اتحاد جمعی، این اعلان و قصد متمرکز است که به جمع متعهد باشیم. گذاری از مثلث به دایره. از هرم به ماندالا. تبدیل عنصری خویشتن، روح و همه چیز به سطوح بالاتر وجود. الگوریتم زمین جدید، به اشتراک گذاشتن است؛ پایداری و رشد سخت افزارهای آن هستند. مهربانی و عشق بورد مادر است. 


ما عمیقا از همه شمایی که بر قلمروی فیزیکی قدم بر می دارید و با تمرکز و قدرت بالا حاضر نشدید ترس را به جای عشق انتخاب کنید، سپاسگزاریم. این مانترای مقدس را به شما تقدیم می کنیم..


«باشد که تمام ترس ها در پرتو عشق ناپدید شود»


ماتریکس تاریک 5G یک فضای شرارت است، و ذهن و بدن و روح را به میادین ارتعاشی حرص و طمع، پارانویا و بدبینی و اضطراب وارد می کند. هر یک از شما مسئولیت «خویشتن» را بر عهده دارید. تغییرات و تحول جمع بوسیله درمان و هیلینگ رخ داده که آگاهی را وسعت بخشیده است.  برای بافتن و ساختن زمین جدید در نور رنگین کمان هر یک از شما زندگی خودش را در نور می سازد و می بافد. هدف همین است. مکان، قلب های شماست. جمع، هر روز در حال نزدیکتر شدن به میادین ارتعاشی قلب است. ماتریکس سیاه در جستجوی متوقف کردن این گذار بنیادی، و معکوس کردن بیداری روحی و سقوط دادن آن به سطح پرستش تاریکی است. کارگزاران نور، درمانگرها، راهنمایان، معلمان.. زمین جدید متولد شده است. شما با خواست ها و قصدهای قلبی تان، و در میدان ارتعاشی سلولار خود، آن را به طور مشترک می آفرینید. هر فرد بر اساس بافت الهی وجود، به سمت زمین جدید قدم بر می دارد. و هر فرد مسئول «خویشتن» است. آگاهی وحدت جمعی در دستان مردمان گایا است. باشد که نور تابش بگیرد. 


ما شورای آرکتوروسی ۱۲ هستیم. ما عمیقا همه آنان که به این حرکت بزرگ ارواح از تاریکی به نور، کمک کرده اند، ستایش می کنیم. و اکنون نور الهی شفابخش به سوی هر یک از شما می فرستیم. 
در خدمت به هر آنچه خوشبختی و زیبایی و وحدت می آفریند، و در خدمت به شما، شورای آرکتوریان. 
https://prepareforchange.net/2020/07/03/arcturian-directive-401-20-06-20/

About Admin

Check Also

نیزه‌ای از بهشت، چهارشنبه ۱۵ مه ۲۰۲۴

https://2012portal.blogspot.com/2024/05/spear-of-heaven.html طبق برنامه، نیروهای نور در حال پاکسازی شبکه آتلانتیسی تاریک هستند. به واسطه دلایل …

دیدگاهتان را بنویسید