دوشنبه , خرداد ۲۸ ۱۴۰۳
Home / مقالات / Amethyst Order

Amethyst Order

رده آمتیس: 
سومین تجلی از میدان صوت اولیه که نمایانگر سومین مرحله از فردیت سازی آگاهی از منبع خلقت است، رده Amethyst می باشد. قسمتی از سه گانه کیهانی.
سومین تجلی نور از رده Amethyst، رده های اشعه بنفش هستند که شامل؛ پستانداران دریا، افراد آویان پگاسوس، و  aquatic Braharama که بذرش در جهان هارمونیک چهارم و در Lyra-Aveyon از طریق دروازه ستاره ای ۱۱ کاشته شد.


مقر محافظان:
مقر محافظان و خانواده های آنها یعنی ارشدهای کریستوس ستاره کریستال، موسسان لیرا-سیریان، رده زمرد مقدس، کنفدراسیون رده RA طلایی، رده Amethyst مربوط به سازندگان و معماران بزرگ باستان که از گروه استادان کریستوس هستند و از قانون وحدت ( Law of one) محافظت می کنند، که در واقع مسیر صعود به GSF ( خدا – مقتدر – آزاد ) است، برای هر موجودی که بتواند صعود کند،  آگاهیش را متحول کرده و خدا و مقتدر و آزاد شود.


کنفدراسیون RA:
گروه ویژه محافظان RA که به عنوان اصل فعال در تکمیل پیمان پالیدور در زمین فعالیت می کنند، یک قسمت از کنفدراسیون RA که در هفت سطح بالاتر و در جهان بعدی هستند و با ما از طریق اشعه طلایی یا دروازه ستاره ای دایمنشنال چهاردهم متصل می شوند. ساختار کنفدراسیون RA شامل قسمتهایی از نژادهای ریشه موسوم به Azurites, Aton, Ammonites, استادان Viriagian, و گروه پلیدیان های محافظ بعدپنجم موسوم به Aztaras هستند. گروه های پلیدیان مانند Aztaras و Mayans بیشترین کمک را در ترمیم گروه های ارواح زمین و انتقال آنها به پتانسیل های تکاملی بعدپنجمی می کنند، مثل بازسازی و یکپارچه سازی کالبد اختری، ترمیم سیستم قلب،  ترمیم کالبد درد و کالبد سایه ناشی از ترومای عمیق، و کمک به سکونت یک روح واحد در بدن.


:Royal Houses of Lyra

سه گانه رده زمردی، تناسخ های رده طلایی و رده Amethyst که در جهان هارمونیک چهارم و در ماتریکس لیرا که موسوم به خاندان های سلطنتی هستند، بذرشان کاشته شد.


:11D Fallen Angelic Rehabilitation

به دلیل ارتباط ژنتیکی و قرابت Tribal Shield انسان با دروازه ۱۱ و نیز به دلیل نفوذ برنامه جهش ژنتیکی شطرنجی، بسیاری از آگاهیهای رده Amethyst  مستقیما مسئول بازیابی و انتقال خطوط نژاد هیبریدهای انجلیک سقوط کرده آنوناکی شدند، و همچنین باطل کردن خطوط زمانی آنها که مربوط به دستورکار بیگانگان منفی بود. خطوط سقوط کرده 11D از Aveyon-Avalon تبدیل به سرافیم سقوط کرده و خطوط هیبرید Annunaki-Elohim  شدند، مانند هیبریدسازی ای که در مورد خطوط دراکوهای سقوط کرده انجام شد.
ما در بخش فانتوم جهان خود هستیم، یعنی جاییکه سطوحی از خانواده های RA به دام انداخته شده اند و سرنوشتشان با سرافیم و اشعه طلایی و مسائل زمین و سایر سیارات گره خورده است ( برای مثال نفوذ و دستکاری در شبکه عقاب طلایی در ایران و عراق ). شاخه های سرافیم مشکلات شدیدی با رپتویدها، مسائل بلیال، ملچیزدک و سایر هیبریدهای آویان دارند که مشکلاتی را در تکامل از طریق هیبریدسازی بیگانه و دزدی ژنتیکی ایجاد کرده اند. 
در طول دوره مصر، آسیبهای بسیاری توسط موجودات RA در سطوح پایین که بیشتر سقوط کرده بودند، ایجاد شد، برخی از این شاخه های به شدت منفی به نام موجودات Horus- RA شناخته می شوند، آنها سعی می کنند کنترل خورشید و منظومه شمسی را بدست بگیرند. ( مترجم: حتما نام RA خدای خورشید را شنیده اید).خیلی از آنها انسان ها را می دزدند و آنها را استثمار می کنند. به نظر می رسد آنها ارتباطاتی با جناح های آنوناکی خزنده در خاورمیانه داشته باشند.
کنفدراسیون RA قسمتی از اتحاد محافظان است که از طریق بعدچهاردهم در هفت سطح بالاتر حضور دارند و پروژه مهمی را جهت پیدا کردن و بازیابی همه جنبه های اشعه طلایی که در ابعاد فانتوم گم شده اند و درگیر هیبریدسازی رپتوید هستند را انجام می دهند. آنها به آگاهی خانواده سرافیم متصل شده اند،  بنابراین باید با همه آسیبهای ژنتیکی مربوط به شبکه عقاب طلایی دست و پنجه نرم کنند، و همچنین پروسه ترمیم شبکه های افقی میدان های زمان مربوطه را انجام دهند.
قسمتی از ماموریت ما کمک به خانواده های سرافیم و اشعه طلاییست تا بازیابی شوند، و بتوانند همه مشکلات و آسیبها را ترمیم کنند و بتوانند به خانه برگردند. کنفدراسیون RA از طریق جهان هارمونیک بعدی برای آزادسازی شبکه های سیاره ای از طریق پروژه های طرح B، کمک می کند. شاخه هایی از خانواده RA در ابعاد پایین وجود دارند، که نمی توانند با ما ارتباط برقرار کنند. به دلیل اینکه توسط ژنتیک رپتوید مورد نفوذ قرار گرفته اند و ممکن است اطلاعات را به گروه های رپتوید منتقل کنند. موجوداتی هستند موسوم به 《 مارهای بالدار》، مانند Quetzalcoatl،  این موجودات خودشان را از طریق قربانی خون و شرکت در این رفتارهای وحشتناک، از بین برده اند. ( آزتک ها)

Quetzalcoatl


پیمان پالیدور:
خطوط زمانی آینده نشانگر انواع مختلفی از قطعات جدا شده کالبدهای فیزیکی، انرژتیک و روحیست که دچار انفجار و از هم گسیختگی شده اند و نتیجتا با مواد عنصری در کالبد زمین ترکیب شده اند. خطوط زمان از مواد زمین بعدپنجمی تارا،  به ارواح کالبد تارا که منفجر شد، متصل هستند، و به همین دلیل تبدیل به نوعی از ماده رادیواکتیو در حال تجزیه شدند که با ترکیبی از مواد در بعد فیزیکی مخلوط شده اند که نتیجه حادثه انفجار و نفوذ الکترومغناطیسی در میدان های فضا-زمان بود. روح تارا، تبدیل به قسمتی از کالبد اتمی این سیاره فیزیکی ( زمین ) شد، و بین ابعاد یک و چهار گیر افتاد.ما در فازی از زمان هستیم که ترکیبات مواد مختلف، در حال تغییر و تبدیل به مواد ظریفتر است، و تحت این شرایط و با تراکم کمتر، قادر خواهیم بود این مصنوعات، کالبدها  و بقایای آگاهی را خارج کنیم.در نتیجه، برخی از ما ممکن است به بازیابی و انتقال ارواح تارا کمک کنیم. این مسئله در حقیقت احیای ماموریت کریستوس (مسیح) روی زمین است که برمی گردد به پیمان پالیدور،  پیمانی که طبق آن نژادهای بالاتر محافظ طرحی را برای بازیابی ارواح گمشده بعد از انفجار سیاره تارا تدوین کردند.


ماموریت امنتی Amenti:
لژ لیرا- سیریان مسئول محافظت از حافظه های ژنتیکی انسان ها و تاریخ پنهان شده است، آنها اساسا سفیران انجمن های مدیریتی سیریان هستند. لژ سیریان مسئول نظارت بر شبکه های 6D هستند که به عنوان پرتال هایی برای نژادهای ایندیگو و ستاره ای جهت تناسخ در سطح زمین از طریق فضاهای امنتی هستند. لژ لیرا- سیریان، انجمن Azurite را برای ایجاد یک تیم جهت حمایت از تجلی انسانی عیسی مسیح یا ماموریت Yeshua ایجاد کردند، ماموریتی که به هدف ترمیم شبکه ها و محافظت از میدان امنتی بود. اصل و منشا انجمن Azurite برمی گردد به نژادهایی که توسط کنفدراسیون RA ایجاد شدند.

Solar Rishi

خدا – مقتدر – آزاد
سولار ریشی اولین سه گانه تجلی نور است که سه گانه جهانی را تشکیل می دهد؛ اشعه آبی و رده زمردی، اشعه طلایی و رده طلایی، و رده آمتیس و اشعه بنفش از میدان منبع خلقت. 
اولین تجلی نور از رده زمردی، رده های اشعه آبی سولار ریشی الوهیم و اورافیم هستند که از نژادهای موسس محافظ در جهان های هارمونیک پایین تر حمایت می کنند و همچنین کمک به گسترش آزادی و بازگرداندن اقتدار و ادامه تکامل روحی بشریت به سمت صعود و قانون وحدت. رده زمردی الوهیم، بذر نژادهای الوهیم فیلاین Anuhazi را از طریق دروازه ستاره ای دوازدهم لیرا در جهان هارمونیک چهارم یا همان Aramatena کاشتند.

دومین تجلی نور رده طلایی، رده های اشعه طلایی سرافیم، مردمان پرنده Cerez Avian و خطوط Aeithan هستند (solar Rishi) و در جهان هارمونیک چهارم در Lyra-Vega از طریق دروازه ستاره ای جهانی دهم تناسخ کرده اند..سومین تجلی نور از رده Amethyst، رده های اشعه بنفش سولار ریشی هستند که شامل؛ پستانداران دریا، افراد آویان پگاسوس، و  aquatic Braharama که بذرش در جهان هارمونیک چهارم و در Lyra-Aveyon از طریق دروازه ستاره ای ۱۱ کاشته شد.


Aramatena

آراماتنا نام دروازه ستاره ای دوازدهم لیراست و برای توصیف ساختار زمین آینده در فرم کریستالی از دنیای ماتریکس آواتار مورد استفاده قرار می گیرد.  آرورا یا زمین صعود کرده در مسیری قرار گرفته که با کهکشان های راه شیری و آندرومدا اتصال دارد ، و از طریق شبکه های سیستم کنترل دروازه Polarian به آنها متصل می شود.
سیاره زمین در سه هویت و فرم اصلی در این ماتریکس زمان جهانی قرار دارد. زمین بعد سومی یا ترا Terra، زمین بعدپنجمی یا تارا Tara و زمین بعدهفتمی یا گایا. نژادهای مختلف فرازمینی و فرابعدی ممکن است این زمین های آینده را با توجه به زبانشان با نام های متفاوتی بشناسند. ( مانند Urantia ). هر سه، سیاره زمین در سطوح مختلف تکاملی و در خطوط زمانی مختلف هستند.

لیزا رینی.

About Admin

Check Also

مصاحبه خورشیدگرفتگی ایالات متحده، ۲۹ مارس ۲۰۲۴

https://2012portal.blogspot.com/2024/03/usa-eclipse-cobra-interview.html یک‌ مصاحبه جدید با کبرا در ارتباط با خورشیدگرفتگی و مدیتیشن جمعی توسط خواهران …

دیدگاهتان را بنویسید