خانه / Podcast / پادکست: راهنمای صوتی مدیتیشن گل زندگی

پادکست: راهنمای صوتی مدیتیشن گل زندگی

فایل صوتی راهنما:

همانطور که کبرا گفت، اگر مایل هستید که از ترمیم و بازسازی شبکه زمین پشتیبانی کنید می توانید از حالا تا پایان سال ۲۰۲۰ هر چند بار و در هر زمان که هدایت شدید، مدیتیشن گل زندگی را انجام دهید.

همچنین چنانچه به این کار هدایت شدید، می توانید مانترای زیر را درپایان مدیتیشن خود، در سکوت و یا با صدای بلند بخوانید:

به نام حضور محترم و قدرتمند “من هستم”، حکم می کنم و فرمان می دهم که آزادسازی سیاره به شکلی صلح آمیز، هماهنگ و مثبت برای زمین، تمام موجودات زنده، و به خصوص برای کسانی که نور را برای سیاره حفظ می کنند، پیش برود. این گونه باشد، و این گونه است.

درباره Admin

همچنین چک کنید

2021؛ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱

سال ۲۰۲۱ آغاز شده است، و همانطور که توقع می‌رفت، آشفتگی رو به افزایش است. تعطیلی …