خبر فوری

مصاحبه با کبرا و بنیامین فالفورد ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹

سایت We Love Mass Meditation مصاحبه ای را با کبرا و بنیامین فولفورد، به منظور افزایش اگاهی در مورد فعالسازی عصر آکواریوس ترتیب داده است که این فعالسازی قرار است ماه بعد در تاریخ ۱۱ و ۱۲ ژانویه در ساعت ۶:۱۱ به وقت جهانی رخ دهد، بن و کبرا دیدگاه‌های …

بیشتر بخوانید »

سنگ سینتامانی

دوشنبه ۸ ژوئن ۲۰۱۵سینتامانی یک سنگ مقدس است که از سیستم ستاره ای سیریوس آمده است. میلیون ها سال پیش و در پی یک موج عظیم کهکشانی، یک سیاره در مدار سیریوس A منفجر شد.   قطعات این سیاره در جهات مختلفی پراکنده شدند و تعدادی از آنها بعد از یک …

بیشتر بخوانید »

کنفرانس صعود بوداپست ۲۰۱۸، مقاله چهارم

مقاله چهارم یادداشت های کنفرانس صعود بوداپست بازگشت الههبازگشت الهه به موج کهکشانی عشق مربوط است. هنگامی که قلب کهکشانی فعال شود، یک موج عظیم کهکشانی از عشق (= انرژی) توسط خورشید مرکزی کهکشانی ساطع می شود. این موج منظومه شمسی و سیاره ما را دگرگون می کند. همه تاریکی …

بیشتر بخوانید »