Arcturian Directive 401

July 3 2020 by Derek Knauss https://prepareforchange.net/2020/07/03/arcturian-directive-401-20-06-20/Directive 401 Arcturian Confederation from awakening5Dhealing.com  روح های زیبای نوری، به زمین نوین خوش آمدید. ما کنفدراسیون آرکتوریان (آرکتوروسی ها) هستیم. شورای ۱۲، و اینجا هستیم تا به هر روح اطمینان دهیم که همه چیز آنطور که باید اتفاق می افتد. همه چیز روبراه …

Read More »

فکر گروهی، نظم واحد جهانی – دستورکار ۲۰۳۰

نظم واحد جهانی – دستورکار ۲۰۳۰ لیزا رنی در هنگامه پرحرارت جدال های جاری، پرده برداری از راه اندازی شبکه های هوش مصنوعی مختلف جهت دستیابی به سلطه توتالیتر تکنوکراتیک کامل تا سال ۲۰۳۰ در راه است.  دستورکار سلطه ادراکی کامل از طریق دیجیتال اکنون در حال شدت گرفتن است.  …

Read More »

فکر گروهی (مقدمه)

لیزا رنی 19 ژوئن 2020 پیش گفتار: پیش از آنکه این متن چالشی را مطالعه و جذب کنید، بگذارید اعلام کنم و بدانید که، سیستم های معکوس شده، و شبکه های معکوس ساز موجود در معماری سیاره، به نحو نظام مندی در حال برچیده شدن، و همسو شدن با قانون …

Read More »

بروزرسانی نهایی فعالسازی عصر اکواریوس، ۲۷ ژوئن ۲۰۲۰

 زمان (رسیدن به) فعالسازی عصر آکواریوس نزدیک است و انرژی ها رو به افزایش هستند و افراد بیشتری تصمیم گرفته اند که به ما بپیوندند و ما در حال به دست آوردن نیرو و شتاب گرفتن هستیم. ما واقعا احتمال رسیدن به جرم بحرانی را داریم. در ۶۰ ساعت آینده …

Read More »

بروزرسانی فعالسازی عصر آکواریوس، سه شنبه ۲۳ ژوئن، ۲۰۲۰

 بیش از چهل هزار نفر در مدیتیشن آماده سازی، در لحظه خورشیدگرفتگی شرکت کردند و این امر احتمال دستیابی به جرم بحرانی در مدیتیشن اصلی عصر آکواریوس در روز ۳۰ ژوئن را بسیار افزایش داده است.  چند روز قبل از مدیتیشن آماده سازی، تیم تایوانی ما این سفینه ابری پلایدیان …

Read More »