درباره شرایط در زمان اعلام هشدار سیاه در بلاگ کبرا

هشدار سیاه متن زیر برای آن دسته از افرادی/لایتورکرهایی است که بلاگ کبرا/کانال تلگرامی پرتال را مطالعه و‌ پیگیری می‌کنند و می‌خواهند بدانند در زمان اعلام «هشدار سیاه» شرایط چگونه است: شما یک کارگزار نور یا استارسید هستید که برای کمک به آزادی زمین از چنگ کابال تلاش می‌کنید. و/یا شما در یک حباب بهشتی/جزیره … ادامه خواندن درباره شرایط در زمان اعلام هشدار سیاه در بلاگ کبرا