مدیتیشن برای جلوگیری از موج دوم تعطیلی های مهندسی شده در ۲۱ سپتامبر

مدیتیشن برای جلوگیری از موج دوم تعطیلی های مهندسی شده در ۲۱ سپتامبر، ساعت ۱۰:۰۸ شب به وقت هماهنگ جهانی «۱:۳۸ بامداد اول مهر به وقت ایران» در پست «تشرف سیاره ای» کبرا اشاره کرد که سه آرایش آسترولوژیک کلیدی وجود دارد که مسیر رویدادها را بین آگوست و شروع نوامبر تعیین خواهند کرد. http://2012portal.blogspot.com/2020/08/planetary-initiation.html … ادامه خواندن مدیتیشن برای جلوگیری از موج دوم تعطیلی های مهندسی شده در ۲۱ سپتامبر