استبداد دیگر کرونا: واکسیناسیون اجباری و گواهی دیجیتال

۳۰ آوریل ۲۰۲۰ نوشته: ادوارد مورگان در هفته اول حضورم در مجلس نمایندگان در سال ۱۹۷۶ من یکی از دو رای مخالف تصویب بودجه برای برنامه واکسیناسیون آنفلانزای خوکی را صادر کردم. در آن زمان موضوع شیوع آنفلانزای خوکی سرتیتر خبرها بود بنابراین بیشتر افراد در واشنگتن سراسیمه شده بودند و می خواستند که در … ادامه خواندن استبداد دیگر کرونا: واکسیناسیون اجباری و گواهی دیجیتال