موجودات هوش مصنوعی و مانیپولید ماتریکس

الماس! آگاهی درون ساختاری نگه داشته می شود که شبیه یک الماس است. درون هر الماس، آگاهی خالصی وجود دارد که آگاهی خالص به بیرون می تاباند. این الماس ها درون بدن فیزیکی و همچنین خارج از بدن فیزیکی قرار دارند و محیطی ایجاد می کنند که در صلح و هماهنگی است و بسیار حفاظت … ادامه خواندن موجودات هوش مصنوعی و مانیپولید ماتریکس