جمعه , شهریور ۳۱ ۱۴۰۲
Home / مقالات / شبکه نویک Nevic Grid

شبکه نویک Nevic Grid


شبکه نِویک ( Nevic ) یک شبکه کریستالی، همانند آن شبکه انرژی است که در سیاره نِوا در آلفا قنطروس وجود داشت. یک میدان مغناطیسی قدرتمند است که انرژی کریستالی عشق، نظم و انضباط و گسترش یادگیری را منتشر می‌کند.


یک نیروی مغناطیسی است که از طریق روشن ترین قطب نمای داخلی به توسعه / گسترش هوش و جهت‌گیری داخلی کمک می کند.


شبکه نویک همچنین، اراده نسل‌های جدید را در انتخاب‌ها و تواناییهایشان گسترش داده و تقویت می‌کند و آن‌ها را راهنمایی می‌کند تا قلب‌هایشان را دنبال کنند.


همچنین فراگیری عشق و عشق ورزیدن را در قلب‌های همه، به ویژه کسانی که متولد شده اند تا در صدر کارهای مهم و ویژه قرار گیرند قوت می‌بخشد، به گونه ای که آن‌ها ممکن است کارهایشان را با عشق و مهربانی زیادی انجام دهند.


این شبکه همچنین با جلوگیری از مداخلات منفی، پرتال‌های میان ستاره ای را تقویت می‌کند.


شبکه نویک شروع به “قرار گرفتن” بین مدارهای میانی و بالا خواهد کرد.


این شبکه، روحی همانند روح سیاره قدیمی نوا در آلفاقنطروس را برای زمین به ارمغان می‌آورد و آن را با روح سیاره زمین ادغام می‌کند. همچنین فرماندهان ستاره ای بیشتری را قادر می‌سازد تا به بدن فیزیکی ورود کنند و حمایتی را که برای شکوفایی در دهه های آتی لازم دارید به شما بدهند.


۷ ستون اصلی وجود خواهد داشت که تغذیه کننده های انرژی شبکه هستند و بصورت همزمان، مستقیما بدن‌های فیزیکی و دنیای مادی را نیز تغذیه می کنند. آن‌ها مانند سیم‌های برق رسانا از پایین به بالا، و از بالا به پایین هستند، بصورت دقیق‌تر؛ از قلب گایا به شبکه نویک و بالعکس.


هنگامی که تقویت شبکه نویک اتفاق می‌افتاد، یک تبادل و آمیختگی زیبا از انرژی‌ها رخ می‌دهد و نوا میادینش را با شبکه گایا ادغام می‌کند.


این هفت ستون، همیشه در نقاط مختلفی از سیاره خواهند بود و همیشه مکانهایشان را از دوره ای به دوره دیگر تغییر می‌دهند. اما یکی از آن‌ها همیشه روی جزیره مغناطیسی (کوریتیبا/برزیل) ثابت می‌ماند. شش عدد باقی مانده “جهان را اداره خواهند کرد”.

About Admin

Check Also

اسرار آیسیس

اسرار الهه آیسیس از اسرار اولیه الهه که صدها هزار سال پیش توسط نژاد مرکزی …