پنجشنبه , تیر ۲۸ ۱۴۰۳
Home / مقالات / یونیزاسیون بیولوژیکی

یونیزاسیون بیولوژیکی


انرژیهای پادشاهی سولار ریشی (۱) و سولار دراگون (۲) در حال بهم پیوستن در سرتاسر شبکه های کریستالی هستند که نقشه هولوگرافیک آسمانی بسیاری از ستاره ها و صورتهای فلکی منتقل کننده تکنولوژی آگاهی های پلاسمای مایع ارگانیک را نگه می‌دارند و سنتز خورشیدی را سرعت می‌بخشند. این یک فرآیند همزیستی خورشیدیست که ماده فیزیکی را با کدهای پلاسمای اشعه خورشیدی در سرتاسر شبکه سیاره ای تلفیق می کند، و در ادامه به ‌حفاظهای پلاسمای سوفیانیک و حفاظهای عنصری دراگون رنگین کمانی که بخارهای کریستالی را به مایعات و آبها تبدیل می کند، انرژی میبخشد. این حفاظ های پلاسمای مایع طراحی شده اند که مواد عنصری را بازکدگذاری کرده و آبها، مایعات و گازهای اختری آلوده را در ماتریکس کریستالی سیاره و سیستم کنترل مایعات بدن انسانها خالص سازی کنند. این در حقیقت بازسازی کمربند ماتریکس کریستالیست، بطوریکه کدهای خورشیدی، کریستال های پلاسما را در شبکه وسیع ماتریکس عصبی ما روشن کرده، و ماتریکس سلولی را در استخوان ها، خون، پوست و بافت‌ها بروزرسانی می کند تا اینکه کدهای پلاسمای مایع دریافت شوند.

افزایش سولاریزاسیون بر شبکه سیاره در نواحی ستاره ای به سرعت در حال انجام است، یعنی جاهاییکه مراکز ستاره ای با لایه های متعدد شبکه های کریستالی و شبکه های مداری مورب الماسی مجددا متصل میشوند و به شبکه های اصلی کنترل کننده در آلبیون نیرو می دهند. و این شروعی برای ساخت فرکانس های بالاتر اشعه پلاسمیک مایع تا سطحیست که میدان مغناطیسی سیاره به شکل تصاعدی تضعیف می شود. میدان مغناطیسی تا حدی تغییر می کند که کشش گرانشی کمتر شده و باعث فرو ریختن حصارهای فرکانسی بیگانه و تکنولوژی کنترل کننده آنها می شود، و نتیجتا تغییر شکل مواد خام در مواد فیزیکی و ماتریکس های کالبد ذهنی شروع می شود. تغییرات در میدان مغناطیسی می تواند بر تعادل الکترومغناطیسی بین سمت راست و چپ بدن اثر بگذارد. کالبد نوری خودش را با وضعیت چینش ارگانیک صحیح راست و چپ به سمت ستاره شمالی و خطوط زمانی آینده هماهنگ می کند.

تغییر شکل مواد فیزیکی در طول فازهای سنتز خورشیدی به معنی فعالسازیهاییست که در آنها کالبد آنجلیک انسانها بیدار شده و فرم های کالبد نوری ساخته می شوند تا کدهای پلاسما دریافت شود، و تبدیل به یک کالبد نورانی پلاسما در زمان ابدی حال شود. برای تجسم نور پلاسمای مایع، هر کدام از ما باید هرآنچه جعلی، مصنوعی و منسوخ است را حذف کنیم، در حالیکه مآمن درونمان را قویتر کرده و آن را با هویت منادیک‌ صحیح خود ادغام کنیم، که این موضوع در مراحل پایانی خود باعث تولد کریستوس درونی از پلاسمای مایع می شود. خویشتن معنوی صحیح در حقیقت هویت منادیک‌ است که خود را در هسته یا بخش میانی کالبد فیزیکی جای می دهد، و هسته خویشتن معنوی، مرکز لنگر کالبد نورانی پلاسماست که در زمان ابدی حال قرار دارد.

یونیزاسیون:

فعالسازی هسته کریستالی و کالبد خورشیدی باعث ایجاد کالبدهای انرژی پلاسمای وسیعی می شود که از طریق مراحل یونیزاسیونی هدایت می شود که در عمق زمین و روی سطح در حال انجام است. پلاسما یک گاز بسیار داغ است که در آن الکترون ها از اتمها جدا شده اند. برای اینکه پلاسما وجود داشته باشد یونیزاسیون لازم است. یونیزاسیون فرآیندیست که در آن یک‌ اتم یا مولکول با از دست دادن یا کسب الکترون ها دارای بار منفی یا مثبت می شود.

پلاسما دارای یک شکل معین یا یک حجم مشخص نیست مگر آنکه در یک فضای بسته قرار گیرد و به این دلیل است که برای آنکه نور کیهانی هیدروپلاسمیک کریستوس در درون جای گیرد، بایستی معماری کریستوس ساخته شود. این موضوع همچنین کمک می کند تا بتوان توضیح داد که چگونه موجودیت فیزیکی ما تحت یک فرآیند کاهش تراکم ماده قرار می گیرد تا به حالتی دیگر که بیشتر شبیه مایع است تغییر کند. همینطور که تعداد الکترون ها را از طریق یونیزاسیون تغییر می دهیم، از طریق اضافه کردن پروتون ها از فعالیت خورشیدی و نور پلاسما از یونیزاسیون هسته کریستالی، ترکیبات اساسی کالبد عنصری ما تراکم از دست می دهند.

همینطور که به‌تدریج قادر می شویم نور پلاسمای مایع را هدایت کنیم، می توانیم ساختار اتمی بدنمان را از پایه کربن به ترکیبات سبک‌تر و با تراکم کمتر سیلیکات تغییر دهیم. این یک مرحله از فعالسازی ماتریکس سیلیکات در ساختار روحانی – بیولوژیکی است. این تحول از طریق تغییر در تعداد الکترون هایی انجام می شود که در ساختار اتمی و زیر اتمی ما گرفتار هستند. این فرایند عناصر جدیدی را به قلمروی مادی اضافه می کند که قبلا موجود نبودند.

پلاسما وقتی در معرض میادین الکترومغناطیسی قرار می گیرد، ساختارهای رشته ای را شکل می دهد که مقید هستند و به سایر حالتهای ماده متصل هستند. بنابراین وقتی یک انسان در حال صعود توانایی تجسم نور هیدروپلاسمیک را افزایش می دهد، این رشته ها مستقیما به شکل خطوط بهم پیوسته نور کریستالی تجربه می شوند که به همه چیز و همه کس در شبکه کریستالی متصل می شوند.

بر طبق اظهار نظر محافظان، مقادیر عظیم انرژی از فرآیند یونیزاسیون تولید شده است، و همینطور واکنش هایی که در آنها این انرژی به شکل گرما و تغییرات فشار اتمسفری جذب شده و باعث حرکت صفحات تکنونیک شده است. سیاره مورد محافظت و حمایت قرار گرفته تا بار هسته ای موثر را که این یونیزاسیون به شکل بالقوه میتواند تولید کند را کاهش داده و خنثی کند، و بنابراین آنها یادآوری می کنند که قرار نیست ما گرفتار یک تغییر قطب و سیل ویرانگر در سطح زمین بشویم. تغییراتی که برای سیاره زمین اتفاق می افتد تصادفی نیستند و ما مجبور نیستیم تحت نفوذ و کنترل خدایان یاغی بیگانه ای باشیم که از طریق پیشگوییهای آخرالزمانی قصد ویرانگری دارند. ما در سیاره ای زندگی می کنیم که در اوج یک فرآیند صعود قرار دارد، در هنگامه درد عظیم زایمان در مراحل جداسازی واقعیتها.
بالاترین اولویت، ایجاد یک ارتباط مستقیم با روح درون است که آگاهانه در فرآیند صعود به بهترین شکل مشارکت می کند. وقتی روی اتصال روحی خود متمرکز می شویم هیچ دلیلی برای ترس وجود ندارد، از طرف دیگر باید هوشیار باشیم و خودآگاهیمان را در مورد تغییرات خود و تحولات محیطی توسعه دهیم تا اینکه بتوانیم از خود محافظت کنیم.

نرخ بار ذرات:

تحولات اخیر شامل تغییرات مهمی بوده اند که نرخ متفاوتی از بار ذرات را در لایه میدان مغناطیسی در یونوسفیر سیاره ای ثبات بخشیده‌اند. یونوسفیر بالاترین بخش اتمسفر سیاره است، و به این دلیل متمایز شده است که توسط تشعشعات خورشیدی یونیزه شده است. سطوح یونیزاسیون در ابتدا بستگی به خورشید و فعالیت‌هایش دارد. میزان یونیزاسیون در یونوسفیر به شدت با مقدار تشعشعات رسیده از خورشید نسبت مستقیم دارد. ما اخیرا فعالیتهای تشعشعات خورشیدی عظیمی داشته ایم که با آزادسازی ذرات باردار به داخل بادهای خورشیدی مرتبط بوده اند و پس از رسیدن به زمین با میدان مغناطیسی آن تعامل داشته اند. یونیزاسیون فرآیند فیزیکی تبدیل یک اتم یا مولکول به یک یون است، که از طریق اضافه کردن یا حذف ذرات باردار مثل الکترون ها یا سایر یون‌ها انجام می شود.

یون ها می‌توانند توسط ابزارهای شیمیایی و یا فیزیکی از طریق فرآیندهای یونیزاسیون تولید شوند. بدن انسان وقتی در معرض سیگنالهای الکترومغناطیسی قوی یا کندالینی فعال سازی شده قرار می گیرد، قادر به یونیزاسیون بیولوژیکی می شود که خود متعاقبا می تواند پلاسما تولید کند. در بدن یک فرد در حال صعود، یونیزاسیون، نور پلاسمای با فرکانس بالا تولید می کند تا کالبد روحانی پلاسمای مایع برای ما ساخته شود.

بنابراین، سلول های ما شبیه به باتریهای مینیاتوری و ژنراتورهای الکتریکی هستند. آنها الکتریسیته را عبور می دهند، سیگنال های الکترومغناطیسی تولید می کنند، و توسط یک ولتاژ الکتریکی پایین شارژ می شوند. سیستم عصبی از انرژی الکتریکی استفاده می کند، پالس های عصبی را بکار می گیرد، تا پیام ها را از یک سلول در بدن به سلول دیگری منتقل کند. عدم تعادل هر کدام از این یون ها، یا بازداری از انتقال یون از غشاء سلول، می تواند منجر به اختلال در عملکرد انتقال پیام های الکتریکی شود. این نقص عملکرد سریعا می تواند باعث اختلال کلی بدن و از دست دادن توازن انرژی در میدان زیست-روحانی شود. بعلاوه، این اختلال باعث انحراف پیام های داخلی بین سلول ها می شود، و ارتباط پیام های الکتریکی را در سیستم عصبی مسدود می کند و می تواند سیگنال های الکترومغناطیسی را در بدن تغییر دهد.

(۱): «سولار ریشی» اولین سه گانه تجلی نور است که سه گانه جهانی را تشکیل می دهد؛ اشعه آبی و رده زمردی، اشعه طلایی و رده طلایی، و رده آمتیس و اشعه بنفش از میدان منبع خلقت.

(2): ترکیب آگاهیهای کرایست خورشیدی ابدی کیهانی یا خدایان خالق از جهان های خالق، که به ماتریکس های ابعاد پایین از طریق نقطه مرکزی اتحاد فرود می آیند، و اصول سه گانه خالق را برای خلقت تشکیل می دهند.

Christos Solar Dragon Kings are also referred to as the Albion Kings or Maji Grail Kings that rule the constellations and star maps that make up the planetary grid system (Albion Lightbody), which have been intentionally designed to protect the 12 Essene Tribes and Stargates on the Earth. The Christos Solar Dragon Kings were placed in stasis sleep in the planetary body during the commencement of the Dark Aeon that began during the Luciferian Rebellion. Through the Solar Rishi return the Earth has reached the stage during the Ascension Cycle when the Christos Solar Dragons are being awakened through the transmission of Rainbow Dragon Breath carried into their Emerald Crystal Heart. They are being called into planetary service by our Holy God Parent, the Cosmic Founders of the Emerald Order. We have waited eons for the planet to raise her frequency to the level that activated the hidden Emerald Crystal Heart in the Albion Lightbody, which was only made possible in the mass reflection of the spiritual love that is being expressed and shared in the collective hearts of humanity

لیزا رنی

https://energeticsynthesis.com/resource-tools/blog-timeline-shift/3706-biological-ionization

About Admin

Check Also

نیزه‌ای از بهشت، چهارشنبه ۱۵ مه ۲۰۲۴

https://2012portal.blogspot.com/2024/05/spear-of-heaven.html طبق برنامه، نیروهای نور در حال پاکسازی شبکه آتلانتیسی تاریک هستند. به واسطه دلایل …

دیدگاهتان را بنویسید