شنبه , اردیبهشت ۲۹ ۱۴۰۳
Home / مقالات / یادداشت های ورکشاپ بوداپست 1

یادداشت های ورکشاپ بوداپست 1

ماتریکس:

ما واقعیت خودمان را با نظامات اعتقادی و باورهای کسانی که ما را کنترل می کنند، متجلی می سازیم. برخی از این نظامات میلیونها سال، و بعضی هزاران سال قدمت دارند، و برخی نوظهور هستند. این واقعیت ماتریکس است. این نظامات و برنامه ها بایستی واسازی شوند.
ایمپلانت ها بخشی از لایه اول برنامه سازی هستند. ایمپلانت یک کریستال انرژی است که انرژی الکترومغناطیس قوی را وارد میدان انرژی شخص می کند. آنها را چندین زندگی قبلتر و در طی قرنطینه زمین در میادین انرژی قرار دادند. و باعث شد که ما از منبع، خود برتر یا خویشتن حقیقی، و نور درون، قطع شویم. نوعی شخصیت دوگانه شکل گرفت، یک خود حقیقی و یک خود مصنوعی. همه ما سطحی از شیزوفرنی را تجربه می کنیم. همه نظامات اعتقادی بر بنیان این شکاف اولیه ساخته شدند و درون ایمپلانتها قرار گرفتند. 
به نوعی می توان گفت که آنچه «من» می خوانید در حقیقت ایمپلانت شما است.
  مأموریت اولیه همه ما روی زمین ترمیم این شکاف است، که برای این کار بایستی از خویشتن کاذب قطع ارتباط کنیم و با خویشتن حقیقی/برتر/درون ارتباط برقرار کنیم. با اتصال به خویشتن درون، برنامه ماتریکس واسازی می شود.
لایه دوم برنامه سازی مربوط به شکاف بین قطبیتهای مردانه و زنانه است. این مسأله خودش را به صورتهای متفاوتی نشان می دهد و جامعه کنونی ما را خلق می کند. هرآنچه شنیده اید، خوانده اید یا دیده اید دروغ بوده و نه حقیقت. شما در محیطی مصنوعی زندگی می کنید که توسط آرکانها (کنترل کنندگان، فرشتگان سقوط کرده) ایجاد شده است.
بدن، ذهن و احساسات ما زندان ما هستند، و ما باید به آزادی برسیم. ما در حال حاضر در حال فرار از این زندان هستیم و داریم زندان را واسازی می کنیم، زندانی که بسیار پیچیده است. زندان ۲۵ هزار سال است که وجود داشته است. کنترل کنندگان برنامه های بسیار پیشرفته ای ایجاد کردند تا توده ها را کنترل کنند و ما را برده نگه دارند. اگر از ابزارهایی که در این کارگاه به شما داده می شود استفاده کنید تا از ماتریکس خارج شوید، در ابتدا ساده نخواهد بود و چالش بزرگی وجود دارد. اما در انتها نتیجه بسیار رضایت بخش است و شما دیگر نمی توانید توسط کسی به بردگی درآیید، زیرا شما، خودتان خواهید شد، خود حقیقی تان. هدف این کارگاه این است که متوجه شوید شما یک موجود آزاد، مختار، و الهی هستید که کمک خواهید کرد به ساختن جامعه خارج از ماتریکس.
جهان بینی که به شما داده شده بسیار محدود است. هرآنچه می بینید، می خوانید، و تجربه می کنید فقط بخش بسیار ناچیزی از واقعیت و حقیقت است. وقتی شب به آسمان نگاه می کنید و فکر می کنید جهان را می بینید، فقط دارید به بخش کوچکی در کهکشان خودمان نگاه می کنید. صد میلیارد کهکشان در جهان ما وجود دارد. پس داستان خیلی وسعت دارد. بایستی نگاهمان را وسعت ببخشیم و از دایره زردرنگ عبور کنیم. بخشی از آنچه اینجا می آموزیم از ورای دایره زردرنگ آمده است.


پرسش و پاسخ:
چگونه می دانید آنهایی که این کار را می کنند (ما را کنترل می کنند) آرکان هستند؟

وقتی به خویشتن برتر متصل شوید خواهید دانست.


آرکانها چه کسانی هستند؟

زمانی موجودات آنجلیک بودند که تصمیم گرفتند ناهنجاری اولیه را تجربه کنند، اما ارتباطشان با منبع قطع شد. 


آیا برای آنکه بدانیم نور هست، به تاریکی نیازی نداریم؟ 

خیر، این یک ساختار مربوط به روی زمین است (آگاهی دوگانه). نور وجود دارد چون مطلق است و  بی قیدوشرط است.


 وقتی ما به خویشتن برتر وصل نیستیم، اراده آزاد چقدر مؤثر است؟

همانقدر که به خویشتن برتر وصل هستی، همان اندازه هم می توانی اراده آزاد داشته باشی. سطح عدم ارتباط با خویشتن برتر نشان دهنده میزان عدم توانایی شما در اراده آزاد است. اما همیشه انتخاب آزاد دارید و می توانید انتخاب کنید که اراده آزادتان را گسترش دهید. حوزه ای که می توانید برای تجلی خود استفاده کنید، «حوزه دسترسی» نامیده می شود. با اراده آزاد می توان حوزه دسترسی را گسترش داد. محدودیتی در این کار وجود ندارد.


منظور از نور، عشق است؟

 نور و عشق دو جنبه از یک منبع واحد هستند که خالق این جهان و جنبه های آن است.


انرژی های جدید:
مدیتیشن ۲۱ ژانویه امسال موفقیت آمیزترین مدیتیشن بود. برای سیاره زمین سرنوشت ساز بود و به آزادی سیاره خواهد انجامید. بدلیل موفقیت آن مدیتیشن است که اکنون می توانیم این کارگاه را برگزار کنیم تا قادر شویم «واقعیت نوین» را بیافرینیم. 
انرژی که اکنون دارد وارد می شود، از مرکز جهان می آید، از خورشید مرکز کیهان. این انرژی پاسخی است به درخواست انسانها برای پایان گرفتن رنج روی زمین. این مرحله به طول انجامیده و کبرا هم آگاه است: «من معمولا بسیار شکیبا هستم، اما صبر من هم حدودی دارد!» با این حال ما ادامه می دهیم، بایستی تسلیم نشویم و کار را انجام دهیم. انرژی جدید، سیاره و هر آنچه روی سیاره است را تغییر می دهد و متحول می سازد.
خورشید مرکز کهکشان منبع عشق و نور برای سیاره زمین است. پلایدیان ها از کبرا خواسته اند جنبه ای از این انرژی را به زمین بیاورد.

تاکیون ها:

تاکیون ها اولین ذراتی هستند که طی تولد جهان خلق شدند و مستقیم ترین  اتصال با منبع هستند. تاکیونها در حقیقت، ذرات زیراتمی عشق هستند که سرعتی بیشتر از سرعت نور دارند. آنها تحت تأثیر نیروی مغناطیسی یا جاذبه قرار نمی گیرند.


آنها فقط با نیروی هسته ای قوی تعامل برقرار می کنند. تاکیون ها ویژگی های ماده را در سطحی بنیانی، و در ساختار کوانتومی، تغییر می دهند (یعنی ویژگی های کوانتومی هسته اتم های تشکیل دهنده ماده را تغییر دائمی می دهد). تاکیون ها اتصالی میان ماده و منبع هستند.  آنها اتصال دهنده همه سلول ها به منبع هستند.
اتاق های تاکیون همراه با کریستال هایی ساخته شده اند تا این ذرات عشق وارد زندگی شما شوند. پلایدیان ها همچنین ابزارها و کریستال های دیگری ساخته اند تا به این تحولات کمک کنند. برای اطلاعات بیشتر در:Https://tachyonis.org
سنگ سینتامانی: از منظومه سیریوس می آید و با آماده شدن بشر برای صعود به انسانها داده شد. این سنگ بالاترین ارتعاش را میان همه سنگ های شناخته شده دارد. شما را بیدار می کند تا مأموریت خود را به یاد بیاورید. راهنمای درون و ارتباط با خویشتن برتر را تقویت می کند، ایمپلانت ها و نظامات اعتقادی کهنه را منحل می کند. سینتامانی سنگی است که خانواده های روحی را گرد هم می آورد، و به آفریدن واقعیت نوین کمک می کند.
مولداویت: از خوشه پروین می آید و حاوی ذات پروینی خالص عشق الهی است. با آن به بعد ۶ و بالاتر متصل می شویم.
مورگانیت: قلب هایمان را به روی عشق بی قید و شرط کیهانی می گشاید. 
گوشنایت: فرایند صعود را شتاب می بخشد، و راه اتصال با موجودات تعالی یافته است. 
آکوامارین: آگاهی ما را به بعد ۵ و بالاتر متصل می کند.
یاقوت: اتصال به زمین
مجموعه الهه تاکیون: مجموعه جواهراتی که طراحی شده اند تا آگاهی زنانه انرژی الهه را در دسترس بشر قرار دهد.
همه سنگ ها و کریستال ها تاکیونیزه شده اند.


خانواده های روحی
مقدمه
ساختار خانواده روحی، روشی است که بوسیله آن جوامع سراسر دنیای روشن و بیدار، سازمان می یابند، و خانواده روحی کلید ایجاد جامعه هماهنگ است. خانواده های روحی، گروههایی هستند که منشأ و ساختار روحی مشابهی دارند و در سطح روح متصل به یکدیگر هستند. 
چند دهه پیش اعضای حرکت مقاومت درس هایی برای رزونانس خانواده روحی دریافت کردند. هدف هماهنگی بخشیدن به روابط بود. آنها بی میل نبودند، و ۴ تا ۵ سال طول کشید تا جامعه شان را تغییر دهند. با پیروی از دستورالعمل و از طریق کار درونی، و اجتماعی، موفق شدند جامعه ای عاری از درگیری و چالش خلق کنند. همان تعالیم اکنون به جمعیت سطح زمین تحویل داده می شود. و جمعیت سطح زمین نیز همان فرایند بازسازی را تجربه خواهد کرد.
سال ها پیش کبرا این اطلاعات را دریافت کرد و از وی خواسته شد فرایند را آغاز کند اما او گفت فراموشش کنید. اما حالا احساس می کند زمان آن رسیده است که کار شروع شود. جمعیت حال حاضر سیاره کاملا دیسکانکت هستند و کاملا تحت کنترل ماتریکس هستند. معنای بنیانی «ارتباط» روی سطح زمین بسیار تحریف شده است. فیلم «ماتریکس» خیلی واضح نشان می دهد که روی زمین چه وضعیتی وجود دارد. هر شخص یک محافط ماتریکس زمین است. درست مثل مأمور اسمیت های داخل فیلم. همه مأموران ماتریکس هستند، همه. انسانها بردگی شان را درونی کرده اند، زیرا ماتریکس طوری ساخته شده است که خروج از آن ریسک دارد، و دردسر ایجاد می کند.


اصولا فرد با دو گزینه روبرو است:
××× ماندن در ماتریکسبه دنیا می آییددر ۴ سالگی مهد کودک، ۷ سالگی مدرسه، بعد کالج و دانشگاه، غیره.شاغل می شوید، ۲۷ سالگی ازدواج، بچه دار می شوید، در پایان بازنشسته می شوید، در ۷۲ سالگی می میرید. مرخصی هایی داشته اید و اوقات فراغتی هم روزهای شنبه وقتی بچه ها خواب بودند، پیش می آمد. کل فرایند دقیقا طوری طراحی شده است که شما بدانید چه کاری بکنید و چه بگویید و چه رفتاری داشته باشید. بیشتر مردم این را انتخاب می کنند چون به نوعی راحت و امن است. راحت است، اما سالم نیست. عمیقا ناراضی و افسرده و بیمار می شوید، و می پرسید، «من اینجا چکار می کنم؟» 
*** خروج از ماتریکساز برنامه خارج می شوید. در کوتاه مدت سخت و در بلندمدت بسیار رضایت بخش است. اما ماتریکس واکنش نشان میدهد. هرکاری بتواند می کند تا شما را عقب نگه دارد و پایین بکشد. همسر، فرزندان، دوستان نزدیک، حتی حیوان خانگی جلوی شما را می گیرند. همه برنامه ریزی شده اند تا جلوی شما را بگیرند. اما هربار شما کاری خارج از ماتریکس انجام می دهید آزادی بیشتری کسب می کنید. حوزه دسترسی انبساط می یابد و رابطه با خویشتن حقیقی درون تقویت می شود.


یا به ترس ها گوش می دهیم و عقب می کشیم، یا غلبه و پیش روی می کنیم.
گروه کوچکی از پیشگامان در میان مااست که آزاد شده و وارد این مسیر تغییر شده اند. آنها آفرینندگان «حباب های بهشتی» خواهند بود.
از پروتوکل های ورود بلاگسپات کبرا، حرکت مقاومت متوجه شد روی سطح زمین هیچ کس آماده این موضوع نیست. 
از برخی پروتوکل ها ورود جهت آماده کردن شما برای روبرو شدن با شوک فرهنگی ملاقات با یک فرد از نژادهای فرازمینی استفاده خواهد شد. برای نمونه، نژاد پلایدیان گونه متفاوتی است. ملاقات با یکی از آنها شوک آور خواهد بود و افرادی ممکن است بترسند. شرایط پس از انتشار بلاگ پروتوکل های ورود این امر را بخوبی نشان داد. حتی آنهایی که تصور می کردند آماده هستند، آماده نبودند.


خواندن یک بلاگ ساده است، و شاید آرزو دارید یک سفینه در محل زندگی تان فرود بیاید. اما هنگامی که حقیقتا یک سفینه در حیاط شما فرود بیاید داستان خیلی متفاوت است. چه برسد به تعامل با عضوی از یک نژاد و جامعه فرازمینی.
در این کارگاه ۳۵۰ نفر عضو هستند. فقط درصد کمی کل فرایند را به اتمام می رسانند. دیگران فرایندی آرام و گام به گام خواهند داشت. در طول «رخداد» آنها بایستی در نهایت با آنچه انکار می کردند روبرو شوند. بایستی توهم واقعیت را ببینند و متوجه شوند رسانه، نظام اقتصادی، و همه چیز چگونه ما را کنترل می کرده است. این یک چالش خواهد بود اما در عین حال ساده ترین بخش است. مرحله بعدی فهمیدن وجود دیگر اشکال هوشمند حیات و روبرو شدن با آن حیات است. و پذیرفتن اینکه این مسأله واقعیت دارد و فقط یک داستان تخیلی در کتابها و سینما نیست. این مسأله نظامات اعتقادی را متلاشی می کند. مرحله بعدی اطلاع یافتن از میزان تاریکی روی سطح زمین و آنچه پنهان مانده است، مثلا آزار کودکان. آنچه رخ داده و رنجی که پدید آورده است. مرحله بعدی پس از رخداد مواجهه با نیروی جنسی است. بنیان ماتریکس دستکاری و کنترل نیروی جنسی است. این دشوارترین بخش است.


همه باید این مراحل را پشت سر بگذارند. فرایند قبلا شروع شده، به رخداد ختم خواهد شد، و پس از رخداد ادامه دارد. کلید ثبات فرایند، جمع شدن اعضای خانواده های روحی است. 


فاز گذار:
در خلال پروژه سنگ سینتامانی، سالها قبل، سنگهایی در نقاط کلیدی و استراتژیک قرار داده شدند. بهمین دلیل حالا انرژی آنقدر ثبات دارد که خانواده های روحی امکان شکل گیری دارند. تشکیل خانواده های روحی در این فاز اهمیت دارد زیرا به ثبات انرژی سیاره کمک خواهد کرد تا رخداد تا حد امکان نرم و بدون مشکل تجربه شود. گام هایی که باید برداشته شود به این شرح است: 
۱ به خویشتن درونی/برتر متصل شویم
۲ به خویشتن درونی/برتر دیگرانی که اصول ارتباط با خویشتن برتر را رعایت می کنند متصل شویم
در چارچوب زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ ما در فاز اول گذار بودیم. این یک فرایند سنگین پاکسازی سیاره بود که طی آن تاریکی زیادی حذف شد، اما برای برخی خیلی دشوار بود و منجر شد به حملاتی به مبارزان نور و مشکلاتی درون آنها. چنین مشکلاتی، مثلا حمله به یک کارگزار نور، فقط بدلیل متصل نبودن به خویشتن درون و عدم درک مفهوم خانواده روحی است. خانواده های روحی فراتر از این گونه مشکلات عمل می کنند.


همه برادر و خواهر روحی شما هستند. این یک اصل بنیانی ارتباط است. باید همه را اینگونه ببینید، و از نقطه نظر ارتباط روح با روح به آن بنگرید و نه ارتباط دو انسان با تمام برچسب ها و ساختارهای شخصیتی کاذب که همراه آن است. ما بیش از انسان هستیم. ارتباط میان روح ها ارتباط بنیانی است که در همه جهان وجود دارد. 
روی زمین ما از طریق برنامه ماتریکس با یکدیگر نسبت پیدا می کنیم، ذهن انسان اینگونه سازمان دهی شده است. این نظام بسیار بی ثمر است. وقتی شما از ذهن استفاده می کنید، همرنگ برنامه جامعه شده اید، یعنی هماهنگ با ماتریکس. شما با مفاهیم تحلیل می کنید، از خویشتن برتر استفاده نمی کنید. موضوع را درک نمی کنید و راه را گم می کنید و قادر نیستید خویشتن حقیقی و روح یک شخص را ببینید. عمده، و شاید ۸۰ درصد اطلاعاتی که راجع به افراد می شنوید صحت ندارد. شکل دادن ادراکات بر اساس اطلاعات غلط، منجر می شود به پیش فرض ها و قضاوتهای گمراه کننده. با این حال، اگر از ذهنتان برای ابراز روح استفاده کنید، یک شخص را آن گونه که هست درک می کنید. برای اطلاعات به درون بروید. در سطح خویشتن برتر/درون شما واقعیت هر فرد را ورای مفاهیم ذهن درک می کنید.


پیشرفته ترین افراد، که درصد کوچکی روی سیاره زمین هستند، هم اکنون دارند این جهش کوانتومی را تجربه می کنند.  قبل از اشغال شدن این سیاره، جامعه بدوی بود اما بطور ناخوداگاه در سطح روحی متصل بود. متکامل نبود، اما کل اجتماع یک موجودیت واحد بود. قبیله کودکان را بزرگ می کرد = مفهوم خانواده روحی در سطح کهن الگو.ارکانها از سیستم بیولوژیک استفاده کردند تا ما را کنترل کنند، یعنی ساختار خانواده روحی را کنترل کنند تا بر DNA ما تسلط بیابند. سیستم بیولوژیک در ذاتش یک سیستم بسته است. بنا بر قوانین جهان، انتروپی (بی نظمی و پیش بینی ناپذیری) در یک سیستم بسته همیشه افزایش می یابد. یعنی: افزایش مشکلات. بهمین دلیل دستکاری سیستم بیولوژیک منجر شده است به افزایش مشکلات روانی که از طریق خون به ساختار خانواده سرایت می کند.
برای حل این مشکل، باید تعاملاتی خارج از چارچوب خانواده خونی آغاز کنیم. از آنجا که بسیاری از روابط بر اساس ماتریکس هستند، این اولین قدم در راستای خروج است. ما بایستی فراتر از مفهوم خانواده بیولوژیک برویم و وارد حوزه وسیع تر خانواده روحی بشویم، و با یکدیگر در سطح روح ارتباط برقرار کنیم. این موضوع به این معنی است که شما با افرادی که در سطح روحی می شناسید و می درخشید ارتباط برقرار می کنید. این واقعیت جدید و اساس جامعه پس از رخداد خواهد بود. این به معنی پایان یافتن خانواده خونی نیست. برخی تغییر خواهند کرد، برخی گسترش می یابند، اما همه در سطح خانواده روحی متصل می شوند. این مسأله به درک متفاوتی از واقعیت منجر خواهد شد. روابط تغییر خواهند کرد. تغییرات و تحولات متعددی پس از رخداد خواهد بود. به خصوص خانواده ها و روابط محصول ماتریکس تغییرات عمیقی خواهند داشت. همه چیز فیلتر خواهد شد: هر آنچه حقیقت دارد، و از عشق و نور است، افزایش می یابد. هرآنچه ناحق است، و از ترس و تاریکی است، حذف و ناپدید می شود. عشق و نور باقی می ماند، اما ترس و تاریکی می رود. همه توهمات از بین می روند.


پرسش و پاسخ:
س: چرا ما به «مقاومت» نیاز داریم؟ ایا «وجود» به معنای فقط «بودن» کافی نیست؟ 

ج: مقاومت در برابر تاریکی ضروری است زیرا سیاره زمین تا حد زیادی هنوز در دوگانگی قرار دارد. اگر مقاومت نبود مدتها پیش همه ما وارد اردوگاههای اسارت شده بودیم. 


س: شما گفتید «پیشرفته ترین افراد» جهش کوانتومی خواهند داشت، آنها چه کسانی هستند؟


ج: همه حاضرین در اینجا بخشی از این افراد هستند. ما کسانی هستیم که این جهش را انجام خواهیم داد. 


س: چطور می توانم با افراد آسیب دیده ارتباط برقرار کنم؟


ج: با آنها در سطح روح-با-روح ارتباط برقرار کنید. این شفابخش خواهد بود. 


س: چند خانواده روحی در این اتاق وجود دارد؟ 


ج: خانواده های روحی مرتبط زیادی اینجا هست؛ یک شبکه است. شبکه کیهانی نور. 


س: آیا با جامعه یا جوامع زمین داخلی ارتباطی هست؟


ج: اطلاعات درباره عملیات های آزادسازی سیاره طبقه بندی شده هستند. این اطلاعات برای مردم مفید نیستند چون آنها تمایل دارند که بنشینند و عمل نکنند. در حال حاضر مردم روی سطح زمین بایستی خانواده های روحی را تشکیل بدهند و خلق کنند.


یادداشتهای کارگاه بوداپست کبرا،هم خانواده روحی (سولمیت)
همه در طول زندگی شان اعضای خانواده روحی شان را ملاقات می کنند – برادران و خواهران روحی شان را – آنها کسانی هستند که مسیرشان شبیه مسیر و سفر شماست. سطح پس از برادر و خواهر روحی، سطح سولمیت است، یعنی افرادی که شما مثلا در گروههای معنوی ملاقات می کنید، و در خانواده روحی. ارتباط یا اتصال سولمیت ها قوی تر است. آنها در سطح روحی عمیقا متصل هستند. معمولا در قطبیتهای مخالف تناسخ می یابند. اتصال مغناطیسی قدرتمند آنان در سطح روح از منبع بعد ششمی نشأت می گیرد و بسیار قدرتمند است.
اصولا دو نوع واکنش در هنگام ملاقات سولمیتها دیده می شود، نحوه عملکرد شما نشان می دهد که چقدر برای چنین ارتباطی آماده هستید.
واکنش نوع اول: 
آنها به هم می پیوندند و جذبه و انرژی قدرتمندی بوجود می آید که فرایند پاکسازی عمیقی را ایجاد می کند. سولمیت برنامه هایتان را فعال سازی می کند و همه چیز به سطح می آید. اما ارتباط سولمیت قدرتمندترین انرژی شفابخش هیلینگ ممکن روی زمین را می آفریند، و اگر هر دو روی خودشان و روی تغییر سایه های درونشان کار کنند، بر شرایط و وضعیت زمین اثرگذار خواهند بود و به آزادی زمین کمک خواهند کرد. 
ارکان ها هر چه بتوانند انجام می دهند تا سولمیتها ارتباط نداشته باشند. آنها ایمیل ها را مسدود می کنند، اتومبیل ها را از کار می اندازند و تصادف ایجاد می کنند، حتی ممکن است تا کشتن یکی از دو نفر پیش بروند.
ما هنوز در منطقه جنگ هستیم، اما پس از ۲۱ ژانویه سولمیتها می توانند با امنیت ارتباط برقرار کنند و خلق واقعیت جدید را آغاز کنند. یک ارتباط در سطح سولمیت تغییر و جهش عمیقی در سطح روح پدید می آورد. 
واکنش نوع دوم: ترس، و مکانیزم جستجو و فرار
آنها ملاقات می کنند و جاذبه و ارتباط محکمی احساس می کنند اما به نوعی معذب هستند زیرا برنامه های متعددی کلید می خورد. سیستم کنترل ماتریکس برنامه «جستجو و فرار» را آغاز می کند. توصیه ای به فرارکننده: فرار نکنید، به درون بروید و به ترستان نگاه کنید، و با شعله بنفش آن را درمان کنید. تریگر (برنامه ماتریکس) را رها کنید و ببینید واقعا چه خبر است. این یک درس است. با سولمیت ملاقات و راجع به موضوع صحبت کنید. شاید ترسناک باشد اما اتفاق بدی نمی افتد. 
توصیه ای به جستجوگر: جستجو را متوقف کنید. به درون نگاه کنید و آنچه آنجاست را تغییر دهید. سپس سولمیت خودتان را از سطح نقطه نظر روح متجلی کنید.


لیلاین (خط انتقال انرژی):
این لیلاین همچنین به عنوان خط انرژی الهه شناخته می شود. در واقع محل ورود انرژی الهه به سیاره است. نیروهای نور مشغول آزادسازی این خط انرژی از حوادث منفی اطرافش هستند. اماکنی روی این خط انرژی که متصل هستند به ورتکس های مهم زمین عبارتند از نقاطی مثل: دمشق سوریه، ورسای، استونهنج، بوستون (ماراتون)، نیویورک (سندی هوک)، و تئوتیهواکان. ارکانها روی این خط انرژی دائما جنگ تولید می کنند. 
یک ورتکس قوی و مهم در سوریه وجود دارد. این ورتکس نگهدارنده انرژی الهه پری دریایی است که از سیستم ستاره ای سیریوس می آید. انرژی وی انرژی زیبای شکوه الهی است. به دلیل همه جنگ های خاورمیانه، ۷ هزار سال است که این انرژی سرکوب شده است.


لیلاین ها (خطوط انرژی) بخش حیاتی و مهمی از شبکه انرژی زمین هستند. این شبکه شما را محصور کرده و همیشه با شماست. هر موجود زنده روی زمین در همه زندگی اش به این شبکه انرژی متصل است.  همه مسائل مربوط به ارتباطات به شبکه انرژی مرتبط است. این شبکه کنترل کننده و تغذیه کننده نیروی حیاتی شما (کندالینی) است. در حقیقت منشأ حیات و منشأ میدان انرژی بدن نوری شماست. شبکه انرژی زمین از خورشید مرکز کهکشان سرچشمه می گیرد، که منبع عشق و نور در کهکشان مااست. 
اما فناوری های هوش مصنوعی گوناگونی با هدف سرقت، کنترل یا استفاده از نیروی حیاتی ما ایجاد شده است. مثلا در ۱۹۹۱ و در جنگ خلیج فارس انرژی منفی زیادی بدست آوردند که دلیلش تخلیه انرژی عظیم آسیب عاطفی  بود که از طریق خطوط انرژی منتقل شد. 
از ۲۱ ژانویه نیروی نور کیهانی به شبکه انرژی زمین ورود کرده است. و همه تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته اند. این جریان انرژی کیهانی شدید و شدیدتر خواهد شد. آنچه کذب است خواهد رفت ، و آنچه حق است باقی می ماند.
ضروری است که بسیاری مفاهیم و باورهای انباشته شده طی تناسخهای متعدد در طول هزاران سال را فراموش کنیم.


اسرار الهه:

این بخصوص برنامه ریزی دینی و مذهبی است که برای تولید ترس و خشونت استفاده می شود تا جنگ ایجاد شود. جنگ عامل ایجاد ارتعاشات بسیار پایین ترس و خشونت است. گام هایی که برای ایجاد ترس و خشونت برداشته می شود شامل:
۱ انرژی زنانه سرکوب شود

۲ این مسأله منجر به نارضایتی انرژی مردانه می شود

۳ به مردان وعده هایی بدهید تا به جنگ بروند

۴ مردان را پس از جنگ تشویق کنید


تغییر؛
هنگامی که سولمیت ها موفق می شوند از برنامه ماتریکس خارج شوند، یک رزونانس (طنین انرژی) مقدس می آفریند که بهشت روی زمین در همه سطوح است. این اتصال ورتکس قدرتمندی روی سیاره خلق می کند که شروع می کند به اعمال تغییرات در شبکه انرژی زمین. این یکی از اسرار الهه است. اسرار الهه کلید تبدیل دوگانگی به وحدت است.
http://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/03/soul-family-workshop-by-cobra-notes.html?m=1


 جفت روحی:
ارتباط میان جفت های روحی حتی عمیق تر (از سولمیت ها) است. اما سوتفاهم های بسیاری در مورد جفت روحی وجود دارد. سولمیت ها جفت روحی نیستند. سولمیتها متعدد هستند، اما هر فرد فقط یک جفت روحی دارد.  آنها باهم شروع می کنند اما با آمدن به سطح زمین و پایین آمدن از بعد ۶ به بعد ۵، تقسیم می شوند به دو جفت روحی. در نتیجه این تقسیم دو بدن با قطبهای مخالف بوجود می آید، که تناسخ مردانه و تناسخ زنانه هستند. بیشتر ارتباطات عمیق روی زمین مربوط به سولمیت هاست. بسیار به ندرت جفتهای روحی روی زمین با هم ملاقات می کنند. ارتباط جفت های روحی فوق العاده قدرتمند است. همه نمی توانند آن را تحمل کنند. ملاقات با جفت روحی یعنی دیدن و روبرو شدن با تمام وجود خودتان، امیدها، ترس ها، آرزوها، زندگی ها …
آرکان ها از نیروی این ارتباط آگاهند، و از آن جلوگیری می کنند. در عوض، فانتزی جفت روحی را تبلیغ می کنند؛ برنامه ماتریکس برای اینکه فرد خاصی را جفت روحی خود بپندارید. فیلم های هالیوودی از این سناریو و طرح حمایت می کنند. این برنامه ماتریکس را بیشتر در طرف خانم ها فعال می کنند. برخی جنبه های یک مرد برنامه را فعال می کند، و سپس زن همه توقعات و خواسته هایش را روی آن فرد منعکس می کند، و برنامه ریزی می شود تا ازدواج کند. پس از ازدواج مشکلات آغاز می شود.
http://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/03/soul-family-workshop-by-cobra-notes.html?m=1روابط جدید, چشم انداز روح:
هولوگرام در هم تنیده ی جفت های روحی، سولمیت ها و خانواده روحی یک بافت نوری است که در سراسر جهان آفرینش تمدن های کهکشان ها را به «واحد» متصل می کند. هر سیاره جزئی و بخشی از شبکه نور کیهانی است. بخشی از برنامه الهی برای زمین تجلی این ماندالای خانواده روحی در جزیره های نوری روی سطح زمین است. بیدارترین افراد اکنون با فعالسازی بدن نوری شان، مشغول آغاز کردن اتصال به این شبکه نور کیهانی هستند. این یکی از ضروری ترین کارهایی است که باید انجام بشود. و نژاد مرکز کیهان هدایتگر این فرایند است.
فعالسازی بدن نوری خودش یک کارگاه دو روزه است، اما کبرا توضیحات مختصر و مفیدی راجع به این فرایند ارائه می دهد. هنگامی که روح وارد بدن شما می شود و میادین انرژی شما را فعال سازی می کند و همه کالبدهای شما یکپارچه و متصل می شوند، در واقع بدن نوری تان درحال فعال شدن است. این عمل فرایند صعود را کلید می زند و شما قادر خواهید بود که ورای فضا و زمان بروید. بدن نوری شما تبدیل به یک سفینه فضایی خواهد شد. تا آن موقع، نیاز است که نور بیشتر و بیشتری لنگر کنیم تا بدن هایمان برای این اتفاق مملو از نور باشد. این افزایش میزان نور درون بدن یک ورتکس تورویدی (توروس) ایجاد می کند که حول شما و درون شما شارش دارد. این ورتکس تورویدی یک میدان نور ایجاد می کند که به شبکه انرژی زمین و به منبع متصل است. این کندالینی یا نیروی حیاتی شماست. 
هنگامی که برنامه های ماتریکس را غیرفعال کنید کندالینی شما فعالسازی می شود. این انرژی نیروی حیاتی در طول ستون فقرات اوج می گیرد و شروع می کند به فعال کردن بدن نوری. وقتی این اتفاق می افتد شما تبدیل می شوید به یک حفره در ماتریکس، و یک شتاب دهنده به صعود سیاره. از آن پس، ارتباطاتتان با دیگران را طور دیگری درک می کنید و با انسانهای دیگر در سطح و از چشم انداز روح ارتباط برقرار می کنید. شما از نقطه نظر هدفی والاتر خواهید دید، و همه تعاملاتتان را بهتر درک خواهید کرد. این بخشی از برنامه است، آزادسازی زمین. با قدم گذاشتن در این راه، شما هدایت درونی خواهید داشت، که چه کنید و کجا بروید. این هدایت درونی به مرور بیشتر خواهد شد و بدن نوری تان هرچه بیشتر فعال می شود.
https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/04/soul-family-workshop-by-cobra-notes.html?m=1

حقیقت و یکپارچگی:
اصل اساسی در طول این فرایند این است که خودمان باشیم. اما ماتریکس ما را برنامه ریزی می کند که نقاب بزنیم و خودمان را پنهان کنیم، احساساتمان، عواطف و همه چیز را. نقاب را بردارید! آن را از میدان انرژی تان بردارید، آن را از اعمال، افکار و عواطف خود حذف کنید. نقاب ها مشکل افرینند، زیرا شما با نقاب، حقیقت خود، و خویشتن حقیقی خود را پنهان می کنید. حقیقت خود را سرکوب نکنید. در تمام جنبه های وجودتان خودتان باشید. این اصل مرکزی و محوری در خانواده های روحی است. حقیقت خودتان را برای آنانکه که آمادگی شنیدنش را دارند ابراز کنید. همیشه صادق باشید. اگر در لحظه ی خاصی نمی توانید بلافاصله صداقت داشته باشید، فقط بگویید، «فعلا نمی توانم این مسأله را بگویم». برای دست یافتن به امیال از دروغ استفاده نکنید چون این کار دروغ های بیشتری را به شما جذب می کند. با واکنش های متفاوتی از ماتریکس روبرو خواهید شد. روابط جدید عاری از نقاب خواهند بود. این، تنها راه پیش رو برای همسویی با بالاترین هدف است.
وقتی خودتان را کشف می کنید، و خود حقیقی تان می شوید، می آموزید که با آنچه می پنداشتید، تفاوت دارید. و اکنون اولویت اول شما این است که خودتان باشید. 
* واقعیت و محیط اطراف شما با شما و هدف اصلی شما تطابق می یابد.
* انسانهایی که مثبت نیستند، و هر آنچه با هدف اصلی شما همسو نباشد، از شما دور می شود. 
* شما انسانهای با ارتعاش مشابه را جذب می کنید.
* و شروع می کنید به تجلی بخشیدن و واقعیت بخشیدن هرچه بیشتر به آنچه می خواهید. این فرایند تجلی شخصی شما است.
از مدیتیشن ۲۱ ژانویه ۲۰۱۹ ، نیروهای تاریکی دیگر نمی توانند بر فرایند تجلی شخصی انسانها نفوذ کامل داشته باشند و آنرا متوقف کنند. اکنون تجلی بخشیدن به آنچه می خواهیم بسیار راحت تر است.
https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/04/soul-family-workshop-by-cobra-notes.html?m=1


عشق و جنسیت, تقسیم قطبیت ها:
برنامه ریزی چند لایه دارد. لایه نخست شکافی در خویشتن  درونی مان است که ما را از منبع منقطع می کند. این کار با ۲ ایمپلانت بالای سر انجام می شود.
لایه دوم برنامه، انرژی های زنانه و مردانه را جدا و منقطع می کند. این کار را در زمان آتلانتیس و از طریق میادین الکترومغناطیسی، و بوسیله ی ایمپلانتهای کریستال اثیری، و با ایجاد واقعیتهای روانی متفاوتی برای مردان و زنان انجام دادند. 
زنان برنامه الف را دارند و مردان هم با برنامه ب برنامه ریزی می شوند:
برنامه الف: قلب خوب کار می کند، سکس خیر. به زنان اجازه می دهند همه عواطف را همیشه حس کنند، اما اجازه نمی دهند انرژی جنسی شان را حس کنند. هزاران سال است که انرژی جنسی زن سرکوب شده است. ابراز انرژی جنسی یا احساس انرژی جنسی توسط زنان بسیار خطرناک بوده است، و در بسیاری مناطق هنوز هم این گونه است. اگر این کار انجام می دادند/انجام بدهند، مورد تجاوز یا قتل قرار می گرفتند/می گیرند…
برنامه ب: قلب خوب کار نمی کند، سکس اما خوب است. به مردان اجازه نمی دهند عواطف را حس کنند یا گریه کنند. ابراز عواطف توسط مردان بسیار خطرناک است. اگر این کار را بکنند با مشکلاتی مواجه می شوند. اما اجازه دارند هر چقدر می خواهند سکس داشته باشند. 
این برنامه ریزی منجر شده است به شکل گیری دو گونه کاملا متفاوت، با دو واقعیت کاملا مجزا. در دهه ۱۹۶۰ این مسأله شروع به تغییر کرد. فاز اول نهضت فمینیستی مثبت بود، و برای زنان قدری استقلال مادی بهمراه داشت. فقط زنانی که بتوانند به این شکل به آزادی و استقلال برسند می توانند انرژی جنسی شان را هم آزادسازی کنند. به این دلیل که نظامات کنونی (نظام بانک های مرکزی، بازارهای بورس، دولتها و غیره) فقط با سرکوب انرژی جنسی زنانه می توانند عمل کنند، و در انرژی جنسی مردانه هم عدم تعادل ایجاد می کنند، و ادغام و وحدت طبیعی انرژی های جنسی مردانه و زنانه و تبدیلشان به میدان انرژی توروس را دچار اختلال می کنند. سپس مردان یا به جنگ می روند و یا وارد تجارت می شوند. این یک چرخه معیوب در سیستم بانکی ایجاد کرده است. آزادسازی انرژی جنسی زنانه این نظامها را به زیر خواهد کشید. هنگامی که انرژی جنسی زنانه آزادسازی بشود، آزادسازی نظام اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. 
کلید حل این چرخه معیوب یکپارچه سازی و وحدت هر دو جنبه است: جنبه مردانه و جنبه زنانه. هدف این است که زن انرژی جنسی اش را احساس کند و آن را به انرژی قلبش متصل سازد. و هدف برای مردان این است که انرژی قلبشان را احساس کنند و آن را به انرژی جنسی شان متصل کنند. هنگامی که این مانع از سر راه انرژی جنسی کنار رود، انرژی  مردانه و زنانه وحدت می یابند. افراد بسیاری هنوز این موضوع را تجربه نکرده اند. این اتفاقی بسیار زیباست. پروینی ها این موضوع را به خوبی می دانند. ارتباطات درون خانواده های روحی فقط وقتی عمل می کنند که این موانع حذف شوند. پروینی ها اکنون مشغول معرفی کردن این انرژی به اعضای خانواده های روحی هستند، دیگران بعدها متصل خواهند شد. 

https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/04/soul-family-workshop-by-cobra-notes.html?m=1


پرسش و پاسخ:
س: هنگامی که بدن فیزیکی می میرد، چگونه می توان از افتادن در دام ارکان برای ارواح جلوگیری کرد؟
ج: اگر در مسیر نور هستید، و اگر با خویشتن برتر در ارتباط هستید و در این ارتباط باقی بمانید و با آن همسو باشید، از تله ارواح که توسط آرکان کنترل می شود عبور خواهید کرد. 
س: هنگامی که ندای درونی احساس گناه را می شنویم …
ج: اگر احساس گناه و مقصر بودن پایدار باشد، یک برنامه است. هنگامی که شما به این برنامه آگاه شوید، فروکش می کند.
س: تفاوت میان خویشتن برتر و روح برتر oversoul چیست؟
ج: تجلی های یک حقیقت یکسان هستند.
https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/04/soul-family-workshop-by-cobra-notes.html?m=1

برنامه شکاف بین زن و مرد:
در دوران آتلانتیس برنامه های کاملا متفاوت و متضادی برای زنان و مردان وجود داشت. این جنبه ها نسل به نسل انتقال یافتند. 
جنبه زنانه: ایمپلانت برنامه زنانه به زنان اجازه می دهد که فقط با جفت روحی شان رابطه جنسی داشته باشند، اما مثلا با برادران و خواهران روحی خیر. این امر باعث می شود زن در جستجوی شوهر آرمانی باشد، و بخواهد ازدواج کند و همیشه در آن ازدواج بماند. اما زنان از وجود این برنامه ناآگاهند. رسانه های جمعی از این برنامه زنانه، بهره برداری می کند. خانواده ایلومیناتی دیزنی و گروه های دیگر، در فیلم هایی که تولید می کنند مخاطبان را از سنین بسیار پایین برنامه ریزی می کنند. هدف این برنامه ها این است که زنان به نحوی ناصحیح در جستجوی جفت روحی شان باشند. یعنی زن را وادارند تا مردی را بدست آورد، کنترلش کند و او را در قفس نگاه دارد. بااین حال، حتی اگر آن مرد آرمانی و بی نقص هم باشد، همیشه به دنبال رهایی خواهد بود (یعنی امکان داشتن رابطه با بیشتر از یک زن). ارکانها با همین روش توانستند یک نظام جاسوسی ایده ال ایجاد کنند. یعنی باعث شد زنان بدلیل حسادت، حس تملک و برنامه های دیگر، همیشه مردها را چک و کنترل کنند.
جنبه مردانه:در برنامه مردان، به مردان اجازه نمی دهند که حضور جفت روحی را احساس کند و یا حتی راجع به آن بداند. به مردان اجازه می دهند همه نوع رابطه را احساس کنند، و اینکه هرگونه ارتباط بی معنی را داشته باشند، اما رابطه با جفت روحی، هرگز. نتیجه قطع اتصال کامل در عمق ناخوداگاه است.
برنامه اصلی «زن ستیزی» است. کلید رها شدن از این برنامه برای زنان و مردان، این است که زنان تلاش کنند انرژی قلبشان را به انرژی جنسی، و مردان انرژی جنسی شان را به انرژی قلبشان متصل کنند. مردان بایستی از ارتباط با جفت روحی مطلع شوند، و زنان بایستی به خودشان اجازه دهند روابط بیشتری داشته باشند. 
به یاد داشته باشید که داشتن تعهد در رابطه، با رابطه متملکانه تفاوت دارد. در یک ارتباط متعهدانه، دو شریک به یکدیگر اجازه می دهند که آزاد باشند. آنها آگاهانه تصمیم می گیرند که رابطه دیگری نداشته باشند. اما احساس نمی کنند که مایملک یکدیگر هستند. حدود ۱۰ درصد از جمعیت بیدارشده روی سطح زمین به این درجه از ارتباط متعهدانه رسیده است. 
https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/04/soul-family-workshop-by-cobra-notes.html?m=1

در یک رابطه انحصاری، زنان از طریق انحصار بیولوژیک، کنترل کننده نیروی حیاتی مردان هستند. این ارتباط ناسالم میان زن و مرد تنها راه سرکوب DNA انسان است و ۲۵ هزار سال پیش از سیستم ستاره ای اوریون به آتلانتیس وارد شد. از آن موقع تا به حال ما در این نظام مردسالار قرار داشته ایم. هنگامی که یک جامعه در سطح DNA مورد کنترل قرار می گیرد، نتیجه حاصله، یک نظام برده داری تمام و کمال است. 
اگر انرژی جنسی شریکتان را کنترل و محدود کنید، یعنی تحت برنامه ماتریکس قرار دارید. قرار دادن شریکتان داخل حصار روانی ریشه در برنامه دهی ماتریکس دارد. نمونه افراطی آن در خاورمیانه یافت می شود، جایی که زنان هنوز مایملک مردان تلقی می شوند. 
اگر با عشق با یکدیگر ارتباط برقرار کنید، و اجازه بدهید که شریکتان آزاد باشد، رابطه در سطح روحی شکل می گیرد. چنین رابطه ای سالم و صحیح است.
اتصال روحی
انرژی های جدید کیهانی در حال تغییر و تحول این موضوع هستند. انسانها به یکدیگر متصل خواهند شد چون خودشان می خواهند، نه به دلیل اجبار. فرد ممکن است بخواهد با شریکش بماند. اما مجبور نیست تا ابد بماند. ساخت های ذهنی کنترلگر ماتریکس، و این برنامه ها منحل خواهند شد. ارتباطات بیشتر و بیشتری بر اساس ارتباطات روحی آفریده خواهد شد. 
https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/04/soul-family-workshop-by-cobra-notes.html?m=1

کندالینی و آزادسازی انرژی جنسی زنانه:
کندالینی نیروی حیاتی اولیه شماست. آن را عمیقا تحت کنترل برنامه در آورده و سرکوب کرده اند. این نیروی حیاتی جنبه  مردانه خالص و جنبه زنانه خالص دارد. انرژی زنانه خالص، پذیرندگی خالص است. انرژی  مردانه خالص، کنش خالص است. کنش خالص پذیرندگی خالص را جذب می کند. تعامل میان این انرژی ها یک تجربه سامادهی و فعالسازی چاکرای تاج (هفتم) را ایجاد می کند. و این گونه یک میدان الکترومغناطیسی توروسی شکل ایجاد می شود که به صعود ختم می شود.
اتصال میان سولمیت ها سریعترین اتصال برای ایجاد تجربه سامادهی است.
هنگامی که انرژی مردانه ی «کنش»، تحریف گردد، مردان خشمگین می شوند و فکر می کنند همه چیز را می دانند/همیشه حق با آنهاست. هنگامی که انرژی زنانه پذیرندگی دچار مانع باشد، زنان بسیار انتقادگر می شوند. وقتی ماتریکس بیشتر انرژی مردانه را سرکوب می کند، مردان تبدیل می شوند به افرادی که به دنبال رضایت دیگران هستند. و با سرکوب بیشتر انرژی زنانه، زنان تمایل پیدا می کنند همه را کنترل کنند. و این گونه است که  سرکوب بیشتر از طرف ماتریکس، قطبیت را معکوس می کند. این هدف نهایی ارکان است. ایجاد مردانی که دیگران را راضی می کنند و زنانی که دیگران را کنترل می کنند. رسانه های جمعی این برنامه را حمایت و حفظ می کنند.
بنابراین ساختار ماتریکس بر  اساس سرکوب انرژی جنسی زنانه استوار است. هدف رفع موانع و آزادسازی انرژی زنانه است. اولین گام برای نیل به این هدف، این است که زنان خودشان  انرژی جنسی شان را در تنهایی شان، احساس، کاوش و تجربه کنند. سپس میدان انرژی شان تغییر می کند، و کندالینی، مار خفته در  ستون فقرات، فعال می شود و در ماتریکس حفره و شکاف ایجاد می کند. بخش هایی از این موضوع در ارتباط با حرکت جلیقه زردها در بلاگسپات کبرا شرح داده شده است. تجلی های پاریس منجر شد به ایجاد حفره در ماتریکس. 
از ۸ تا ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸، دقیقا ۲۲۵ سال پس از فعالسازی الهه ی عقلانیت، زنان معینی از طرف حرکت مقاومت، در پاریس به سطح زمین آمدند و یک فعالسازی کندالینی ویژه در سطح سیاره انجام دادند و در ماتریکس حفره ایجاد کردند. این فعالسازی ویژه، کندالینی سیاره را بیدار کرد و ملتها بالاخره در برابر ظلم و سرکوب نیروهای تاریکی قیام خواهند کرد. یکی از جنبه های این فعالسازی کندالینی سیاره این بود که زنان شروع کردند به بازیابی انرژی جنسی شان و ابراز کردن زیبایی بدن هایشان. زنانی هم که عریان در پاریس می دویدند ناآگاهانه ماتریکس را دچار اختلال می کردند. از ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸، ورتکس الهه پاریس دائما در حال کلید زدن فعالسازی کندالینی در همه انسانها روی سطح زمین بوده است. این دلیل پنهان موفقیت جلیقه زردهاست، که جنبشی مردمی علیه تمام استبداد است.
https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/04/soul-family-workshop-by-cobra-notes.html?m=1

تصورات غلط راجع به انرژی جنسی:
ماتریکس، نظام های اعتقادی مختلف متعددی ایجاد کرده است و به تصورات غلط راجع به انرژی جنسی دامن زده است. انرژی جنسی فقط یک نیرو و انرژی است که جریان دارد. انرژی چیزی جز احساس در جریان نیست. ممکن است فیزیکی باشد، اما ضرورتی ندارد. این یک تصور غلط است که انرژی جنسی فقط فیزیکی است و می تواند مثل یک کلید صفر و یک، خاموش و روشن شود. هنگامی که همه برنامه ها منحل شوند، و همه موانع حذف گردند، انرژی جنسی جریان خواهد یافت. این مرحله بعدی است، یعنی وقتی که تجربیات کندالینی و سامادهی متعددی شکل خواهد گرفت. در نقطه مشخصی از این روند، پلایدیان ها (پروینی ها) هدایتگران ما در این مرحله هستند.
هدف بیدارترین زنان زمین این است که نخست با این انرژی جنسی کار کنند، و آزادی شان را به دست آورند. این زنان افرادی خواهند بود که ساختار انرژی را متحول خواهند کرد و این گونه زمین آزادسازی خواهد شد. 
سرکوب انرژی مردانه در نتیجه سرکوب انرژی زنانه ایجاد شده است. 
برنامه بنیانی فعال ماتریکس این است: دختر خوب یا بد/ سربراه یا شیطان. زنان برنامه ریزی شده اند که جنسیت شان را پنهان کنند و همه می پرسند: او (زن) چه می خواهد؟ بالاترین هدف بیدارترین زنان این است که ارتباط از دست رفته با خودشان را بازیابی کنند و شفا پیدا کنند. این بخشی از مأموریت کبرا است. این کار به شفای دنیا منجر می شود، و به آفرینش جهان جدید می انجامد.
https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/04/soul-family-workshop-by-cobra-notes.html?m=1

بازگشت الهه:
اصل یا انرژی خالص زنانه، پذیرندگی خالص است. این اصل برابر است با عشق بی قید و شرط. این انرژی است که برای شفای بشریت لازم است. بسیار حیاتی و مهم است که این انرژی را به زمین بازگردانیم و تا آنجا که ممکن است به آن متصل شویم. انرژی خالص زنانه، آینه آفرینش و خلقت است. 
این انرژی است که پروژه گیرنده تماس contact dish project را ممکن می سازد و «رخداد» را جذب می کند. مثل یک دریاچه انرژی است، اگر بقدر کافی ساکن و آرام باشد، «رخداد» فعال می شود. هر موجودی که به این انرژی متصل باشد، به حجم دریاچه اضافه می کند. بنابراین تغییر، و رخداد، توسط حضور انرژی الهی زنانه صورت خواهد گرفت. 
ما اسرار الهه را دریافت می کنیم تا این انرژی ها را دوباره به زمین برگردانیم. ما گروههایی تشکیل خواهیم داد تا این انرژی را لنگر کنیم. هدف اصلی گروههای «خواهران رز»، لنگر کردن و حفظ کردن همین انرژی های الهه روی زمین بوده است. 
در حال حاضر حدود ۱۵۰ گروه خواهران رز روی زمین فعال هستند و بطور هفتگی یکدیگر را ملاقات می کنند تا انرژی الهه را لنگر کنند.
[سپس کبرا افرادی از حاضران را که آمادگی داشتند گروههای خواهران رز را در منطقه خودشان ایجاد کنند و بطور هفتگی ملاقات هایی داشته باشند برای لنگر کردن انرژی الهه، دعوت کرد به روی صحنه بروند. سپس کبرا برای این گروه بزرگ اعضای جدید خواهران رز، مراسم تشرف برگزار کرد.]
تشکیل گروههای خواهران رز، روش اصلی لنگر کردن انرژی الهه به سیاره زمین است. هرچه به رخداد نزدیکتر بشویم، گروههای بیشتر و بیشتری فعال می شوند و بیشتر به عمق اسرار الهه که هنوز فاش نشده دست می یابند. آن وقت است که نقاط ورتکس الهه بیشتری روی زمین فعالسازی می شوند. بیدارترین زنان راهبه های الهه خواهند بود و آگاهانه انرژی الهه را لنگر خواهند کرد تا جمعیت روی زمین را به آزادی برسانند.
https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/04/soul-family-workshop-by-cobra-notes.html?m=1

ساختن جزیره های نور:


ما مدت های مدیدی در ماتریکس زندگی کرده ایم و به برخی مسائل عادت کرده ایم. متولد می شویم، به کودکستان می رویم، وارد مدرسه می شویم، ازدواج می کنیم و بچه دار می شویم، کار می کنیم و می میریم. این برنامه عادی روی زمین است. بااین حال در چند دهه اخیر انسانها تلاش کرده اند بدون آنکه فهمیده باشند برنامه چگونه عمل می کند و بقایش چگونه تأمین می شود، از آن خارج شوند. به همین دلیل بسیاری از تلاش ها با شکست روبرو شده اند. این افراد از برنامه ماتریکس بی اطلاع بودند.
اکنون، و با ورود به چرخه کیهانی جدید، ما می دانیم که چگونه باید از برنامه ماتریکس رها شویم، و کبرا می تواند کلیدهای حیاتی را در اختیار ما بگذارد. مشکل در حال حاضر نحوه انجام کار نیست. مشکل یا چالش این است که واقعا تا چه حد می توانیم دریافت کنیم و یکپارچه شویم و تبعیت کنیم. تا کجا حاضریم برویم؟ صحبت کردن یک موضوع است، اما تجربه و عمل چیز دیگری است. پشتکار و عمل کلید است، نه صرفا اطلاعات. در سالهای گذشته صحبتهای فراوانی بوده است، اما در واقعیت اتفاق زیادی نیفتاده است. 
۲۰۱۸ چالشی ترین سال بود و در این سال خط های زمانی آلفا و بتا فروپاشیدند. خط زمانی گاما که حالا در آن هستیم بسیار باثبات است. 
برای خروج از ماتریکس نیاز است که بیدارترین افراد روی این سیاره شرکت فعالانه داشته باشند. این شرکت فعالانه یعنی تغییر کامل ساختار زندگی فرد، و برداشتن این گام ها:
۱. فاز تئوری، و آمادگی شخصی. فهمیدن اینکه در زمین چه خبر است، کشف مأموریت خویش و پرداختن به آن. ما در این مرحله پیشرفت خوبی داشته ایم. 
۲. پیدا کردن و تشکیل خانواده روحی تان، و ایجاد اتصال های قدرتمند خانواده روحی.
۳. شروع کردن زندگی فیزیکی با خانواده روحی در جزیره های نور.
۴. تماس نخست: جزیره های نور نقاط ورود «نخستین تماس» هستند، و بنابراین مکان آماده شدن برای تعامل فرهنگی و برقراری ارتباط با دیگر نژادهای کیهان و شبکه آگارتا خواهند بود. 
کبرا گفته است که با اعضای حرکت مقاومت Resistance Movement صحبت کرده است. آنها از میزان پیشرفت جمعیت سیاره ناخشنود هستند. حرکت مقاومت یک پروتوکل کاری دارد. شبکه آگارتا و نژادهای کیهان نمی دانند چگونه با جمعیت سطح زمین ارتباط برقرار کنند. کبرا بدین وسیله پروتوکل حرکت مقاومت درباره چگونگی کسب آمادگی را ارائه می دهد. حرکت مقاومت به بازی علاقه ندارد، آنها افراد بسیار بیدار و هوشیاری هستند و به عمق وجود شما نفوذ خواهند کرد. آنها آینه تمام نمای شما هستند، و درون شما را می بینند. این تجربه ای شدید و عمیق است و مثل این است که به آینه خیره شویم و همه کوچکترین جزئیات وجود حقیقی مان را ببینیم. 
https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/04/soul-family-workshop-by-cobra-notes_17.html?m=1

مردمان حاضر در جزیره های نور نخستین کسانی هستند که با آنها تماس برقرار می شود و برای پروتکل های ورود، واجد شرایط هستند. هیچ گزینه ی دیگری وجود ندارد. افراد روی سطح زمین نمی توانند به حرکت مقاومت یا شبکه آگارتا بپیوندند تا مشکلات درونی مربوط به سطح زمین را آنجا حل کنند. حرکت مقاومت یک راه فرار نیست. بایستی مشکلات خود را حل کنید و کارهای درونی تان را انجام داده باشید. شما به هدفی روی سطح زمین تناسخ یافته اید. مشکلاتی که با آنها مواجه شده اید و به خودتان جذب کرده اید بایستی روی سطح زمین حل شوند، تا شما یک شریک برابر باشید. شما بایستی یک موجود مختار نوری باشید و اعمالتان مثل یک موجود نوری آزاد باشد. در غیر این صورت شوک فرهنگی شدید و غیرقابل تحمل خواهد بود. اعضای حرکت مقاومت و آگارتایی ها با ما تفاوت دارند، و نوع دیگری فکر می کنند و رفتار می کنند. بایستی برای این امر آماده باشید. 
حرکت مقاومت پروتکل های بیشتری را هنگامی که از راه برسند، منتشر خواهد کرد. 
رخداد می تواند در هر یک از فازها اتفاق بیفتد، و تعامل بین همه این فازها است.
https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/04/soul-family-workshop-by-cobra-notes_17.html?m=1

پرسش و پاسخ
س: رخداد چه وقت و کجا خواهد بود؟ 
ج: می تواند در هر مرحله ای رخ دهد. اما منتظر آن نخواهیم بود. ما آن را خلق می کنیم. حتی یک جزیره نور می تواند وضعیت سیاره را بطور عمیقی متحول سازد. ممکن است یک سفینه پروینی آنجا فرود بیاید. این به تصمیم ها و انتخابهای شخصی خودتان در چند سال آینده بستگی دارد. جزایر نور بر اساس هندسه مقدس و علوم مقدس، و دانش مربوط به خطوط انرژی زمین، ساخته خواهند شد. کلیدها و ابزارها قبلا فراهم شده اند.
یک جزیره نور نیازمند است به گروهی از انسانها که آنقدر ثبات دارند که با یکدیگر زندگی و کار کنند. پیش نیازهای یک گروه باثبات:
۱ بایستی خانواده روحی باشید.
۲ هر فرد بایستی حداقل تا حدودی ایمپلانتهایش را پاکسازی کرده باشد. تا بتواند رابطه فعالانه ای با خویشتن برتر، روح و راهنمای درونش داشته باشد. و بایستی مأموریتش را تا حدی بداند و بفهمد. حداقل یکی از اعضای گروه بایستی کاملا واجد این پیش نیازها باشد، و مأموریتش را کاملا بفهمد و درک کند.
۳ بایستی ایمپلانت تقسیم یا شکاف میان انرژی قلب و انرژی جنسی را پاکسازی کرده باشید. زیرا این ایمپلانت کارکرد گروهی را دچار مشکل می کند. حسادت در آن زمان بزرگترین مشکل خواهد بود. 
۴ شما از سایه ها و باورهایتان مطلع هستید. و قادرید میدان انرژی تان را در اختیار خودتان داشته باشید، و مسئولیت اشتباهاتتان را بپذیرید، و چشمانتان باز است تا آنها را ببینید و اصلاح کنید.
https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/04/soul-family-workshop-by-cobra-notes_17.html?m=1

[سپس کبرا سؤال کرد که چه کسی در حضار می خواهد نقش هماهنگ کننده پروژه بین المللی جزایر نور را بر عهده بگیرد. امیلیا روی صحنه رفت. می توان از طریق ایمیل با وی تماس گرفت: msemtb@tutanotaهر فردی که باور دارد امادگی لازم برای پیوستن به یک جزیره نور را دارد، تا در آنجا خانواده روحی را بسازد و بیافریند و در آن زندگی کند، می تواند به وی ایمیل بفرستد.
بایستی وبسایتی ایجاد شود که به بلاگ کبرا،  2012portal.blogspot.com لینک شود. چند مکان برای جزیره های نوری احتمالی، قبلا انتخاب شده اند؛ از جمله در برزیل، یونان، و مجارستان. شما در قلمرویی ناشناخته به آفریدن خواهید پرداخت. بااین حال دستورالعمل ها فراهم خواهند شد و توسعه خواهند یافت. اما داشتن ارتباطات خانواده روحی یک عنصر مهم به حساب می آید.]


{حباب های بهشت و آتلانتیس جدید}
مدیتیشن ۲۱ ژانویه ۲۰۱۹، فرایند و فاز جدیدی را در گذار زمین کلید زد. حالا ما مشغول آفریدن حباب های بهشت هستیم. این یک واقعیت جدید است که در همه ابعاد تجلی پیدا می کند.مدیتیشن ۲۱ ژانویه موجب واکنش از طرف خورشید مرکز کیهان شد، جایی که تکامل یافته ترین آگاهی جهان وجود دارد. آگاهی ما به جرم بحرانی رسیده است و یک سیگنال منسجم ایجاد کرده که توجه نژاد مرکز کیهان را جلب کرده است. آنها اشاره کردند که نژاد انسان، برای نخستین بار در تاریخ جهان، آماده تغییر، و برقراری تماس است(!).
نژاد مرکز کیهان شروع کرد به ارسال انرژی جدید به زمین. این انرژی جدید ساختار نوینی حاوی کلیدهای لازم برای انحلال ماتریکس، و ناهنجاری اولیه، بهمراه دارد، که به «رخداد» خواهد انجامید. این موضوع از طریق ما، و میدان انرژی ما اتفاق می افتد. هنگامی که این انرژی به آگاهی ما برسد، میادین انرژی ما را تغییر خواهد داد، و انحلال ماتریکس و ناهنجاری اولیه آغاز خواهد شد.
این انرژی از سطوح کیهان عبور می کند و در غده صنوبری ثبت می شود، و این غده به نحو خاصی فعالسازی می شود. فرکانس خاصی را ساطع می کند و میدان انرژی ما را تغییر می دهد، و عملا واقعیت اطراف ما را خمیده می کند. در این شرایط موجودات تاریک دیگر نمی توانند به ما دسترسی داشته باشند. آنها به این فرکانس دسترسی ندارند. با ورود افراد بیشتر و بیشتری به این فرایند، حباب های بهشتی بیشتری ساخته خواهد شد. با ورود انسانها به فرکانس انرژی خورشید مرکز کیهان و نژاد خورشید مرکز کیهان، یک اتصال آگاهی با آن نژاد ایجاد می شود، و تغییر رخ می دهد. 
وقتی دو فرد یا افراد بیشتری با این فرکانس همدیگر را ملاقات کنند، رزونانس خاصی در میدان ایجاد می شود. این موضوع میدان انرژی را تغییر می دهد و واقعیت را بیشتر خمیده می کند، و یک حباب ایجاد می شود. این یک میدان انرژی قدرتمند است، و انرژی داخل حباب با انرژی خارج از آن تفاوت دارد. حباب توسعه می یابد و رشد می کند، و انرژی آنها هرچه لازم است تغییر کند را کلید می زند. «انسانهای حبابی» می توانند کپسول قرمزی برای برخی افراد باشند. 
با آگاه شدن از حباب بهشتمان، شروع می کنیم به آفرینش مشترک آگاهانه ی محیط خودمان به این روش. و با افراد دارای فرکانس مشابه متصل خواهیم شد. ما با همکاری نژاد مرکز کیهان خواهیم آفرید. این آگاهی و دیدگاه ما را تغییر می دهد، و به  خلق واقعیت جدید ختم می شود. 
https://2012portal.blogspot.com/2019/01/bubbles-of-heaven.html

[هر فکر، هر عمل،امواجی در این میدان بی کران آگاهی منتشر می کند، شما بسیار قدرتمندتر از آن چیزی هستید که می پندارید.]
ما این فرکانس جدید را، با استفاده از این ۳ اصل تجلی با همدیگر خلق می کنیم.
https://connect2lifeeu.blogspot.com/2018/05/manifestation-process-part-3.html

۱ ما اینجاییم تا تصمیم بگیریم که جزیره های نور را بیافرینیم.
۲ تصویرسازی و دعا؛ ما می بینیم و می دانیم که این جزیره های نور سراسر جهان ایجاد شده اند.
۳ اقدام فیزیکی ؛ گام هایی برای ایجاد آنها برداشته می شود.


این تجلی از طریق اتصال به چاکرای قلب (چاکرای ۴) انجام می شود. بنابراین مهم است که سطح آگاهی به چاکرای قلب برسد. اما ۳ مانع اصلی بر سر راه تجلی جزیره های نور در میدان واحد آگاهی وجود دارد. این موانع متصل هستند به ۳ چاکرای اول و مناطق اصلی که هر فردی باید روی آن کار کند.
https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/04/soul-family-workshop-by-cobra-notes_17.html?m=1

۱ چاکرای ریشه

گرفتگی چاکرای ریشه دو وجه دارد: این مانع مربوط است به ترس بقا، و نظامات اعتقادی مربوط به پول که مولد احساس بی ارزشی، عدم کفایت، حس دلسوزی منفی، و غیره هستند. اما به جریان و مقدار مشخصی پول برای ایجاد جزایر نور نیاز است، پس اینها دو جنبه عمده عامل گرفتگی جریان هستند. بایستی از اصول تجلی استفاده کنید و یک کانال باشید تا پول را متجلی سازید. نمی توانید توقع داشته باشید که یک جزیره نور یک ایر بی ان بی Airbnb رایگان باشد. شما بایستی به جریان انرژی کمک کنید بدون آنکه خیلی درگیر ماتریکس شوید. این امر برای مثال از طریق اینترنت میسر است. احتمالات و امکانات زیادی در اینترنت وجود دارد! در یک جزیره نور شما نمی توانید پول را به روش معمول متجلی کنید. برای تهیه زمین، ساختن ساختمانها، و غیره، وجود پول نیاز است. تا زمان وقوع «رخداد» این یک واقعیت است و ضرورت دارد. راه دیگری نیست. باید گرفتگی های چاکرای ریشه را پاکسازی کنید. این اصلی ترین گرفتگی است که مانع تجلی جزیره های نور و واقعیت پیدا کردن آنها است.


۲ چاکرای سکرال/جنسی

ماتریکس بر اساس گرفتگی های این چاکرا بنا شده است. سوتفاهم های بسیار زیادی درباره عشق روی زمین وجود دارد، همچنین برنامه ها و تروماهای متعدد ماتریکس که باید ترمیم شوند. ما همچنین نیاز داریم قطعی جریان انرژی بین چاکرای قلب و چاکرای جنسی را برطرف کنیم. این قطعی همیشه در کارکردهای گروهی کلید می خورد. ایمپلانت است که آن را کلید می زند، چه چند روز طول بکشد و چه چند ماه، همیشه کلید زده می شود و درامای بزرگی در گروه ایجاد می شود. افراد و گروهها باید هوشیار و از این مسأله آگاه باشند، و به کار کردن روی آن تمایل داشته باشند. در غیر این صورت کارکردهای گروه میسر و ممکن نخواهد بود. حدود ۹۰ درصد همه گروهها بهمین دلیل فرو می پاشند. برنامه اکنون هنوز کلید می خورد و به خشونت و جنگ می انجامد.


۳ چاکرای شبکه خورشیدی

این گرفتگی دو وجه دارد. وابستگی به آنان که نمی خواهند وارد مرحله بعد شوند، و تمایل به فرافکنی. درباره مورد اول باید گفت بسیاری از ما هنوز وابستگی هایی به افرادی داریم که نمی خواهند در یک جزیره نور زندگی کنند، و اکنون با آنها مثل خانواده خونی زندگی می کنیم. این امر هم مشکلاتی بوجود می آورد که مشابه مورد پروتکل های ورود است. سؤال اصلی این است، «بایستی بمانم یا بروم؟» فقط کسانی که وابستگی ندارند می توانند به جزیره های نور بروند. پس از «رخداد»، بازسازی ساختار روابط اتفاق خواهد افتاد و انسانها انتخابهای متفاوتی خواهند داشت. در ابتدا آشفتگی و بی سامانی زیادی وجود خواهد داشت. اگر افرادی اتصال روحی واقعی داشته باشند، در یک راه قرار می گیرند. اما ماتریکس تلاش می کند تا از این موضوع جلوگیری کند. چه بخواهید چه نخواهید زندگی شما تغییر خواهد کرد. بسیاری از ما مشکلات را پذیرفته ایم تا با ماتریکس سازگاری بیابیم. اما نمی توان نیروی حیاتی را متوقف، کنترل یا سرکوب کرد، و یا از آن فرار کرد. این نیرو راهش را پیدا می کند، و چالش ها سر بر می آورند: احساسات، و موقعیتهای مختلف، همه به سطح می آیند. همه! زندگی شما تغییر می کند و باید با آن روبرو شوید. مدل های شفادهی متعددی وجود دارد و بهترین کار این است که از آنها برای حل مشکلات استفاده کنید تا پیش از وقوع رخداد به آمادگی برسید. هرچه زودتر این کار را بکنید بهتر است. هنگامی که موج خورشیدی به زمین برسد، تأثیر عظیمی به جا می گذارد. برای آنان که می خواهند با آن روبرو شوند خوشایند خواهد بود، و برای آنان که مقاومت می کنند ناخوشایند. پنهان کردن یا سرکوب کردنش غیرممکن است. 
انرژی شما را پیدا می کند، و شما با خود حقیقی تان روبرو می شوید. 
در ارتباط با وجه دوم گرفتگی چاکرای شبکه خورشیدی، باید گفت، انسانها تمایل دارند مشکلات و رنج هایشان را فرافکنی کرده و به دیگران انعکاس دهند، و خودشان با آنها روبرو نشوند. قبل از ورود به یک جزیره نور بایستی این مسأله حل شود. با خودتان کاملا صادق باشید. اولین گرفتگی معمولا دشوارترین است، و گرفتگی های بعدی ضعیفتر هستند. این گرفتگی ها به حرکت مقاومت اجازه نمی دهند که از ما دعوت کنند.
https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/04/soul-family-workshop-by-cobra-notes_17.html?m=1نکات مهم:
موج نور از خورشید مرکز کیهان می آید و خورشید مرکز کهکشان را فعالسازی می کند و سپس خورشید ما را فعال می کند، که سبب می شود خورشید یک فوران جرم تاجی را تجربه کند،Coronal Mass Ejection (CME)  این حادثه «رخداد» را می آفریند.
خانواده های روحی معمولا شامل ۱۰ تا ۲۰ نفر هستند، راجع به آن فکر کنید. این به خود افراد بستگی دارد که چه وقت تصمیم بگیرند وارد شوند. 
فرایند شفایابی و ترمیم یک سفر فردی است که بر اساس راهنمای درون شکل می گیرد. هیچ گاه نمی توان گفت «من اکنون شفا یافته ام». اما می توان تا نقطه ای پیش رفت. این سفر لایه های زیادی دارد، و برای هر فردی، منحصربه فرد است. این یک فرایند منحصربه فرد است.
https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/04/soul-family-workshop-by-cobra-notes_17.html?m=1

ایجاد تمدن انشعابی:
جزیره های نور یک تمدن انشعابی خلق می کنند که به ماتریکس متصل نیست. امروز ما درحال برداشتن اولین گام در سفری بسیار طولانی هستیم. گروههای خواهران رز در ایجاد تمدن انشعابی نقش بسیار مهمی بر عهده دارند، چرا که آنان خلق کننده میدان پراهمیت انرژی عشق و انرژی الهه هستند که بنیان و پایه جزایر نور است. هدف گروههای خواهران رز لنگر کردن انرژی الهه است. نیروهای نور از زمان آفرینش اولین گروه خواهران رز از این موضوع مطلع هستند.
اکنون بیشتر از آن موقع افراد واجد آمادگی وجود دارند. و بالاخره پیشرفتهای واقعی را شاهد هستیم. ما یک گروه بین المللی جزایر نوری بوجود آورده ایم. همه افرادی که علاقه مند هستند می توانند به هماهنگ کننده جزایر نوری ایمیل بفرستند، به همراه جزئیاتی راجع به خودشان. کبرا دستورالعمل های لازم را به هماهنگ کننده خواهد داد. او همچنین جزایر نوری که هم اکنون وجود دارند را بررسی می کند. افرادی که در یک کشور هستند می توانند ملاقات حضوری داشته باشند. افرادی که مایل هستند دارایی هایی مثل زمین یا پول را تأمین کنند به هماهنگ کننده ایمیل بفرستند. روش معماری جزایر نور بر اساس هندسه مقدس قبلا تدوین و ایجاد شده است. گام بعدی ایجاد گروههای انرژتیک هماهنگ است. این سخت ترین قسمت کار است. ما در اینجا، بخشی از یک خانواده روحی بزرگتر هستیم که هدفشان همین موضوع است، پس بهتر است که با افراد حاضر ارتباط برقرار کنیم. شرکت کنندگان ورکشاپ خانواده روحی مأموریت شان را می دانند، و تصادفا اینجا جمع نشده ایم.
خانواده های روحی درهم تنیده ی زیادی در این ورکشاپ حضور دارند. بسیاری در آینده، زندگی در خانواده روحی در جزیره های نوری را آغاز می کنند. گروههای خانواده روحی بین ۱۰ تا ۲۰ نفر هستند. هنگامی که گروهها و اعضای خانواده روحی همدیگر بشناسند، مسائل کلید می خورند. از آنجا که کبرا ۹۰ درصد ماتریکس (برنامه ) را نقشه برداری کرده است، می توانیم با او تماس بگیریم و او دستورالعمل ها را فراهم می کند.
https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/04/soul-family-workshop-by-cobra-notes_17.html?m=1

شکل دادن به واقعیت
برای شکل دادن واقعیت به یک پورتال نیاز است. این پورتال بدن نوری ما است. یک حباب بهشتی یک میدان توروید (توروس) است مثل بدن نوری مان. هر حباب بهشتی با بدن نوری ما تعامل دارد تا نور افزایش پیدا کند.  
مدیتیشن دیروز طوری طراحی شده بود که قدرت های بدن نوری تان را به کار بگیرید. اگر آگاهانه با نژاد مرکز کیهان اتصال برقرار کنید فرایند تجلی بسیار قدرتمندتر خواهد شد و حتی تسریع می شود. 


مدیتیشن تجلی جفت روحی :
https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/04/meditation-to-manifest-your-twin-soul.html
https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/04/soul-family-workshop-by-cobra-notes_17.html?m=1

هندسه مقدس شبکه نور سیاره ای(آتلانتیس جدید):
جزیره های نور نقاط ورتکس اتلانتیس جدید هستند. جزیره های نور بطور فیزیکی بر روی خطوط انرژی (لیلاین) واقع می شوند، و یا روی نقاط ورتکس انرژی. این نقاط، نور بسیار زیادی را وارد شبکه انرژی زمین می کنند و میادین انرژی را تغذیه می کنند. سپس هر آنچه در یک جزیره نور تجربه می کنید شدت بیشتری می یابد و بزرگنمایی می شود و کل شبکه نور، از تجلی یافتن جزیره های نور پشتیبانی می کند.
این یک نشانه است برای بازگشت تمدن آسمانی. زمانی، زمین یک سیاره بهشت بود، و هدف آن است که دوباره به یک سیاره بهشتی تبدیل شود.
ناهنجاری اولیه، و همه رنج ها، مثل سرطانی است که بایستی حذف شود (درمان شود). جزایر نور سلول های سلامت بخش درون بدن نوری سیاره خواهند بود. یک طرح بررگ کهکشانی پشت این برنامه است (برنامه الهی). 
هنگامی که در این مسیر قدم بگذارید، به چالش کشیده می شوید. ما مشغول آفریدن حبابهای بهشتی در یک منطقه جنگی هستیم. ما به چالش کشیده می شویم. همه خانواده هایمان، دوستانمان، همسایگان، دشمنان. همه ما را به چالش می کشند، و همه مسائل به سطح می آیند. ما خودمان را به چالش می کشیم. مشکلات درونی بایستی رها شوند. آنچه می خواهیم بسازیم ۲۵ هزار سال است که وجود خارجی نداشته است. بخش زیادی از این دانش فراموش شده و فناوری مربوطه از دست رفته است. اما مرحله به مرحله دوباره ارائه می شود. برنامه ها فراهم شده اند، اما باید ادامه دهید و خودتان در مسیر قرار بگیرید. بر اساس پختگی افراد، کبرا ورکشاپ هایی برگزار می کند تا راهنمایی کلی و عمومی وجود داشته باشد. این مأموریت کبراست و برای این کار متولد شده است.
اولین جزیره نور کوچک خواهد بود، اما به موفقیت می رسد. بر اساس آن الگوی ایجاد سایر جزیره های نور بدست می آید تا در سراسر زمین پراکنده شود. از حالا به بعد دو واقعیت وجود خواهد داشت: جزیره های نور و «سیستم قدیمی». بدلیل وجود آنتروپی (بی نظمی)، موقعیت سیستم قدیمی بیشتر و بیشتر دچار اختلال می شود، و به طور اجتناب ناپذیری به فروپاشی خواهد انجامید. جلوی این سرنوشت را نمی توان گرفت. ما اکنون در آستانه تغییراتی هستیم که کبرا مدتهاست راجع به آن صحبت می کند. چالش اصلی «رخداد» این است که یک انسان چگونه می تواند هم بطور فیزیکی و هم بطور روانی بقا یابد. برای بقا یافتن، تطابق هایی بایستی انجام شود. این امر ساده نیست. تصمیم اصلی این است: آیا از قطاری که قطعا سقوط خواهد کرد پیاده می شوید، و حاضرید جزئی از پیشگامان تغییر باشید؟ پیشگامان کسانی خواهند بود که به بشر کمک خواهند کرد با تحولات تطابق پیدا کنند. کسانی که در جزیره های نوری زندگی می کنند میادین انرژی خود را پاکسازی می کنند و امتیازات زیادی مثل تجربه فراوانی را دریافت خواهند کرد. 
یک جزیره نور یک نود node درون شبکه انرژی زمین است. نقاط مشخصی ثبات دارند و بطور همیشگی نور ساطع می کنند.
https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/04/soul-family-workshop-by-cobra-notes_17.html?m=1

{دیش تماس و پروتکل های ورود}
دیش تماس و عملیات نظامی:
نیروهای نور پروتکلهای متعددی جهت برقراری تماس با جمعیت سطح زمین ایجاد کرده اند. پروژه دیش تماس یک پروژه پلایدیان (پروینی) است، که از ماتریکس عبور می کند. نیاز دارید که مالک خصوصی یک زمین باشید. می توانید یک سفینه مادر را در زمینتان فرود بیاورید. حکومت مخفی می تواند زمین شما را تصاحب کند، اما وقتی از یک سفینه مادر دعوت کنید آنجا فرود بیاید، شما تحت حمایت قوانین کهکشانی هستید. اگر یک سفینه مادر پلایدیان بتواند فرود بیاید، نیروهای تاریکی تلاش خواهند کرد تا جلوی این اتفاق را بگیرند. 
 در این صورت نیروهای پلایدیان توسط نیروی نظامی دخالت کرده جلوی نیروی تاریکی را می گیرند، و اگر لازم باشد آنها را از بین می برند. بطور معمول پروینی ها بسیار صلح طلب و صبور هستند، اما اکنون صبر آنها به آخر رسیده است. 
بنابراین شما و ملکتان در محافظت قانون و پیمانهای کهکشانی هستید. هیچ سازمان یا آژانس زمینی دعوی حقوقی ندارد. قدرتهای زمین دیگر اینجا (ملک شما) کاری ندارند. این یک توافق خصوصی میان شما و پروینی هاست. بنا بر قانون کهکشانی زمین شما آن موقع بخشی از قلمرو کهکشانی است و مشمول قوانین کنفدراسیون کهکشانی می شود. 
پس از فروپاشی خط زمانی آلفا، کنفدراسیون کهکشانی گرد آمدند و شورای عالی کهکشان تصمیم گرفت سطح زمین را توسط قدرت نظامی بدست آورد. اگر مایل هستید در این فرایند کمک کنید و توافقی با پروینی ها داشته باشید، آنها در ملک شما فرود می آیند و از آن برای این هدف استفاده می کنند. می توانید با ذهنتان با پروینی ها تماس بگیرید، به روش تلپاتی، آنها شما را می شنوند. و این موضوع را به هیچ کس نگویید! این فقط میان شما و پروینی هاست! آنها زمین شما را به عنوان ملک در دسترس پروژه دیش تماس  و عملیات نظامی علامت گذاری می کنند. کودکس کهکشانی بخشی از این فرایند است و حاوی پیش زمینه حقوقی و قانونی تمام اتفاقاتی است که اگر جرم بحرانی مورد تجاوز قرار بگیرد رخ می دهند. آن هنگام است که نیروی نظامی فعالسازی می شود. 
ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه به نوع خاصی با فرماندهی عالی پروینی تماس دارند. در چین افراد بلندمرتبه معینی توسط پروینی ها مورد تماس قرار گرفته اند. 
کبرا از پروینی ها عصبانی بود و در شب عید سال نو با آنها بحثی داشت راجع به اینکه در سال گذشته هیچ فرودی اتفاق نیفتاده بود. چند ساعت بعد، فرود فیزیکی یک سفینه نوری در ژاپن اتفاق افتاد.
نتیجه گیری: اگر پروینی ها پاسخی ندهند، یعنی فرودشان بیش از حد خطر دارد. همه بایستی در امنیت باشند. این یک عملیات نظامی است.
https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/04/soul-family-workshop-by-cobra-notes_17.html?m=1{پروتکل های ورود}
حرکت مقاومت RM، بیش از پروینی ها به جمعیت سطح زمین نزدیک هستند. برخی از آنها حتی به سطح زمین آمده اند. حرکت مقاومت از سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ وارد فرایند تحولات مربوط به خانواده های روحی شدند و کاملا در چارچوب آن پارادایم عمل می کنند. آنها در درون زمین زندگی کاملا متفاوتی دارند. و در جزیره های نوری زیرزمینی زندگی می کنند. می توانند وقتشان را صرف هنر، خلاقیت و آزادسازی زمین بکنند. آنها مشکلی در متجلی کردن آنچه می خواهند یا نیازشان است ندارند. زمانشان را به نحو متفاوتی استفاده می کنند و همچنین برای تکامل روحانی وقت صرف می کنند. می دانند چگونه با نیروهای تاریکی دست و پنجه نرم کنند. وقتی نیاز باشد بجنگند، از نوعی هنرهای رزمی بهره می گیرند. آنها در حقیقت هنرمندان رزمی تکنو-شامانیک مدرن هستند. اگر به خاطر تلاش آنان نبود، ما حالا در اردوگاههای اسرا بودیم.
تناسخ فرایند پیچیده ای است. بخش هایی از خانواده روحی ما روی سطح زمین نیستند. مهمترین اعضا اینجا نیستند. کارکردهای اجتماعی میان گروههای خارج از سطح و گروههای روی سطح زمین پیچیده است. تماس میان همه گروههای متفاوت برقرار خواهد شد. کبرا توصیه هایی برای اینکه چگونه به لحاظ روانی با این مسأله کنار بیاییم خواهد داشت. یک فعالسازی و اتصال قدرتمند در سطح روحی انجام خواهد شد، اما تفاوتهای زیادی در سطح شخصیت وجود خواهد داشت. تصور کنید یک اسکیمو با فردی از ژاپن دیدار کند. حرکت مقاومت نگران است که جمعیت سطح سیاره ممکن است آماده این مسأله نباشد. می تواند برای هر دو طرف دردناک باشد، و باید به این مسأله رسیدگی کنیم. با این حال، در حال حاضر همسویی و پردازش زیادی درحال رخ دادن است.
https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/04/soul-family-workshop-by-cobra-notes_17.html?m=1طرح کهکشانی این است که زمین جزئی از قلمرو کنفدراسیون کهکشانی باشد. اطلاعاتی درباره اینکه چه اتفاقاتی می افتد در دست نیست. این مسأله مسکوت می ماند و صرفا برای بیدارترین افراد است. همه برنامه های مربوط به این موضوع محرمانه اند، اما گمانه زنی های بسیاری در جریانست. این گمانه زنی بیهوده است و افشای اطلاعات وقتی که بیشتر افراد نشسته و استراحت می کنند، می تواند موفقیت آزادسازی را با خطر روبرو کند. مأموریت ما، و مأموریت سطح سیاره، خلق خانواده های روحی و جزایر نوری است. و مأموریت نیروهای ویژه آزادسازی سیاره است. این روشها متفاوت هستند، اما هدف یکسان است. 
جزایر نور اماکنی هستند که صعود در آنها اتفاق می افتد. در آینده پس از «رخداد»، بیشتر سیاره مأمن طبیعت خواهد بود و زمین توسط استارگیت ها اغنا خواهد شد. بیشتر انسانها به سیاراتی در خوشه پروین منتقل خواهند شد. تنها بیدارترین انسانها روی زمین باقی خواهند ماند و/یا به زمین باز می گردند تا بهشت روی زمین را بیافرینند.
https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/04/soul-family-workshop-by-cobra-notes_17.html?m=1

About Admin

Check Also

بروزرسانی کوتاه وضعیت، پنج‌شنبه، ۲۱ مارس ۲۰۲۴

شبکه‌های زیرزمینی ایلومیناتی آفریقا و هند، و همینطور بقایای مجتمع انشعابی ایلومیناتی IBC در منظومه …

دیدگاهتان را بنویسید