مطالعات معتبر پزشکی درباره بی فایده بودن ماسک حتی در محیط بیمارستان

تحقیقات علمی معتبری که نشان می دهند ماسک زدن حتی در محیط بیمارستان هم مفید نیست! ۲۲ آگوست ۲۰۲۰ ادوارد مورگان نوشته آرتور فیرستنبرگ Arthur Firstenberg به عنوان شخصی که به مدرسه پزشکی رفته است، زمانی که نتایج تحقیقات دکتر نایل اور Neil Orr را مطالعه کردم که در سال ۱۹۸۱ در گزارش سالانه کالج … ادامه خواندن مطالعات معتبر پزشکی درباره بی فایده بودن ماسک حتی در محیط بیمارستان