دوشنبه , خرداد ۲۸ ۱۴۰۳
Home / مدیتیشن هفتگی کلید رهایی

مدیتیشن هفتگی کلید رهایی

این مدیتیشن هر هفته یکشنبه ها (19:30 بوقت ایران) در سراسر جهان به منظور کمک به آزادسازی زمین انجام می شود.

روش انجام مدیتیشن 


١-تکنیک خودتان را برای آرام شدن و قرار گرفتن در وضعیت هـوشیاری به کار ببرید.

٢-‌‎هـدف (نیت) خود را بر این قرار دهید که این مدیتیشن را برای شتاب بخشیدن به فرایند ایجاد صلح و شفای زمین و ساکنانش، و پاکسازی بمبهای توپلت انجام می دهید.

٣- ستون نور آبی رنگی را تصور کنید که از خورشید مرکزی کهکشان ساطع می شود، از دروازه ستاره ای اوریون واقع در صورت فلکی اوریون گذر کرده و به سمت سیستم خورشیدی آمده و از تمام موجودات نوری داخل سیستم خورشیدی می گذرد، سپس از وجود شما گذشته و به مرکز زمین می رود.

۴- حالا نور دیگری از مرکز زمین تصور کنید که از وجود شما رد شده به سمت آسمان رفته و از تمام ‌موجودات نوری  سیستم خورشیدی گذشته و از سیستم ستاره ای اوریون گذشته و در نهایت به مرکز کهکشان و هسته متصل میگردد.

۵- شما در میان دو ستون نور نشسته اید هر دو ستون نور هـمزمان به سمت بالا و پایین جریان میابند این ستونهای نور را برای چند دقیقه فعال نگه دارید.

۶- نور سفید (شعله سفید) را تصور کنید که از هسته (مرکز کهکشان، خورشید مرکزی ) ساطع می شود و از طریق دروازه اوریون به زمین و اطراف همه زمین پخش می رسد تا اتمسفر و فضای فراتر از آنرا  پاکسازی کرده و باقیمانده بمبهای توپلت در سیستم خورشیدی در سطح پلاسمایی را خنثی کند، و تمام ناهنجاریها را پاکسازی و یکنواختی گایا (روح مادر زمین) با هسته را آسانتر کرده و باعث شکسته شدن قرنطینه شود. نیروهای نور از فدراسیون کهکشانی را تجسم کنید که به کمک فن آوری پیش رفته همه بمبهای توپلت باقیمانده را خنثی و پاکسازی کرده اند،تا آن لحظه ای که تمامی بمبها بی درنگ حذف شده و رخداد روی دهد. در روند پاکسازی از فرشته بزرگ متاترون راهنمایی و همراهی بخواهید.

۷- تجسم کنید رخداد روی می‌دهد و  یگانگی، هماهنگی، صلح و رفاه به زمین و ساکنان آن باز میگردد. نور منبع و هسته را تجسم کنید که به راحتی بر سیاره آشکار میشود و قرنطینه را پایان می‌دهد.

پیروزی با  نور  است !

https://www.welovemassmeditation.com/2018/08/key-to-freedom-meditation-every-sunday.html