مدیتیشن صلح برای برلین در ۲۹ آگوست

[اتحاد نور: سیاره زمین در شرایط حساسی قرار دارد که ناشی از تلاطم های فرایند آزادسازی، و بازگشت نور است. نیروهای تاریکی و کابال، در مراحل و مقاطع گوناگون تلاش می کنند در نقاط مختلف جهان با ایجاد حوادث ناگوار و بروز خشونت، و ایجاد جنگ و نفرت، فرایند بیداری جمعی و روند آزادسازی را … ادامه خواندن مدیتیشن صلح برای برلین در ۲۹ آگوست