سناریوهای پایان بازی، دوشنبه، ۱۶ مارس ۲۰۲۰

The Portal The Intelligence Hub for the Victory of Light جنگ برای آزادی این سیاره در حال رسیدن به بحرانی ترین و هیجانی ترین نقطه خود است. پس از مهار شیوع کروناویروس در چین، نیروهای تاریک یک نمونه دستکاری شده دیگر از ویروس را در شهر کودونیو ایتالیا کشت کردند.  کودونیو فقط چند مایل با … ادامه خواندن سناریوهای پایان بازی، دوشنبه، ۱۶ مارس ۲۰۲۰