دوشنبه , خرداد ۲۸ ۱۴۰۳
Home / درباره ما About Us

درباره ما About Us

همه ابعاد زندگی انسان در سیاره زمین در حال تغییر و دگرگونی است و با اتمام چرخه های مختلف کهکشانی و کیهانی شاهد شروع فصل جدیدی در سیر تکامل آگاهی هستیم. بنابراین طبیعی است که آشنایی با جنبه های مختلف این تحولات در جهت کمک به رشد و تکامل روحی بسیار مهم و حیاتی است. در عصر جدید و با ورود آگاهی کیهانی نوین به زمین و با شتاب گرفتن تحولات عمیق و بنیانی در همه سطوح و ابعاد زندگی نژاد انسان بر روی زمین، «اتحاد نور» تلاش دارد نقش سازنده ای در انتشار آگاهی در میان فارسی زبانان ایفا کند و به ساختن آینده بهتری برای مادرمان زمین و همه فرزندانش کمک کند. 


زمین در نقطه بسیار حساس و پراهمیتی از سیر تکاملی اش قرار دارد و یک بیداری جمعی در جمعیت انسانهای روی زمین در جریان است. بیداری از خوابی هزاران ساله، فراموش کردن داستانهای کهنه که بیشتر اطمینانی جعلی می بخشیدند و فاقد بلوغ و دقت و واقع نگری بودند. تلاش برای رسیدن به آزادی فیزیکی، ذهنی و روحی و آگاهی از وجود حیات در ابعاد دیگر.


هم اکنون اسرار به سرعت فاش می شوند. شاید بتوان عصر حاضر را از یک نگاه، عصر افشاگری نامید. چه در حوزه های سیاسی و چه در حوزه های اعتقادی و اجتماعی و یا علمی. دسیسه هایی مثل «نظم نوین جهانی» و «حکومت مخفی»/«کابال» فاش می شوند و انسان متوجه می شود که تاریخ زمین بسیار طولانی تر از چیزی است که به وی گفته شده و نیز بسیار متفاوت. 


انسانهایی که بیدار می شوند و چشم بر حقایق باز می کنند نیاز دارند انسانهای بیدار دیگر را بیابند و این چنین خانواده های روحی روی زمین تشکیل خواهند شد، تا راه را برای ساختن تمدن جدید هموار سازند.

(About Us (Etehadenoor.com


All aspects of human life on Earth are going through changes, and with the completion of various cosmic and galactic cycles, we witness the beginnings of a whole new chapter in the course of the evolution of  consciousness. Therefore it is only natural that familiarity with the different aspects of these developments is very important for spiritual growth and evolution. In this new age, and with the arrival of the new cosmic consciousness and also with the acceleration of fundamental changes in all levels of the life of the human race on Earth, “ETEHADENOOR”, (alliance of light), intend to play a constructive role in propagation of intelligence and awareness among the Persian speaking peoples, hoping to be a helping hand in creating a better future for Mother Earth and all her children


Planet Earth is at a very important and vital stage in her course of evolution, and a MASS AWAKENING is going on among the surface population. Awakening from a dream that lasted thousands of years, and forgetting old stories that offered a false confidence and lacked in maturity, accuracy and realism. Attempting at reaching physical, mental and spiritual liberation and awareness with regards to life in other dimensions


Now secrets are being revealed fast. Maybe we can name the current era “the age of disclosures”, whether in politics, in belief systems, or in scientific areas. Conspiracies like New World Order or the Secret State/Cabal are being disclosed. And humanity notices that Earth’s history is much longer and much different than what they’ve been told before

 
Humans who wake up, and open their eyes to truths, need to find other awakened people, and in this way soul families will form on the surface of the planet, to pave the way for the creation of the new galactic civilization on Earth