جنگ های کهکشانی

جنگهای الکتریکی: جنگهای بزرگی برعلیه اولین نژاد ریشه انسان انجام شده که به جنگهای الکتریکی مشهور هستند، برخورد ها و چالش هایی برای سلطه بر قلمروهای زمین و پادشاهی انسان (Christ)، که بعد از جنگهای لیرا  با گروه اوریون که در طی آنها سیاره های لیرا نابود شدند، اتفاق افتادند. این جنگهای نژادی، بعد از … ادامه خواندن جنگ های کهکشانی