Home / مقالات / جفت روحی و مدیتیشن آن

جفت روحی و مدیتیشن آن

توئین سول‌ها یا جفت روحی اعضای یک خانواده روحی یکسان هستند که در اصل یک موجود هستند که با ورود به ابعاد چهار/سه به دو قطبیت زنانه/مردانه تقسیم شد.

اتصال آنها به بعد هفتم می‌رسد (آگاهی آتمیک) و منشأ کیهانی کهن‌الگوی مرد/زن، شوهر/خانم و قهرمان/الهه است.

https://2012portal.blogspot.com/2018/04/soul-families.html

آرکان‌ها به انرژی عشق روحی بین یک مرد و زن بسیار حساس و آلرژیک هستند، به خصوص بین سولمیت‌ها و بین توئین‌سول‌ها. به همین علت آرکان‌ها از اتحاد مجدد این ارواح جلوگیری می‌کنند.

به وسیله مهندسی کردن فرایند تناسخ، آرکان‌ها به ندرت اجازه می‌دهند که دو توئین‌سول همزمان تناسخ یابند. و اگر هم چنین شود، به ندرت همدیگر را ملاقات خواهند کرد. و اگر هم ملاقات کنند، به ندرت اجازه خواهند یافت تا با هم باشند، یعنی آرکان‌ها موقعیت‌ها را طوری مهندسی می‌کنند که از این اتحاد جلوگیری کنند. به همین دلیل است که اتحاد توئین‌سول‌ها روی سطح این سیاره اکنون بسیار نادر است، و بیشتر افرادی که تصور می‌کنند توئین‌سول همدیگر هستند در واقع سولمیت‌های اولیه هستند (سولمیت‌هایی که انرژی توئین‌سول‌ها را به همدیگر چنل می‌کنند).

اتصال عمیق روحی بین سولمیت‌ها روی سطح سیاره کمی بیشتر رخ می‌دهد، و هنگامی که این اتصال ایجاد شود، آرکان‌ها گاهی اقدامات افراطی برای جلوگیری از آن عشق انجام خواهند داد، حتی کشتن یک یا هر دو نفر.

در کنفرانس‌های قبلی کبرا، مدیتیشنی برای ایجاد اتصال با جفت روحی ارائه شد:

https://es2012portal.blogspot.com/2019/04/notes-of-soul-families-workshop-march.html

هدف از این مدیتیشن ایجاد اتصالی با جفت روحی‌تان است، که ممکن است روی سطح سیاره باشد، یا در آگارتا باشد، و یا در سطح اختری باشد، و یا در یک سفینه نوری و یا هر جای دیگری‌. این مدیتیشن فراتر از زمان و مکان خواهد رفت و ارتباطی تلپاتیک با جفت روحی ایجاد خواهد کرد.

پیشنهاد می‌شود برای شتاب بخشیدن به فرایند صعودتان، این مدیتیشن را حداقل هفته‌ای یک بار انجام دهید.

راهنمای صوتی این مدیتیشن در یوتیوب اتحاد نور:

About Admin

Check Also

بروزرسانی کوتاه وضعیت، دوشنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۲۳

https://2012portal.blogspot.com/2023/10/short-situation-update.html نیروهای نور در حال انجام هر کاری که ممکن است جهت جلوگیری از گسترش …

دیدگاهتان را بنویسید