توصیفی از کابال: بیگانگان خزنده و مجمع ۱۳ خانواده اشرافی

 توصیفی از کابال: بیگانگان خزنده و مجمع ۱۳ خانواده اشرافی_ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۷.این مقاله جالبی در بلاگ سکون در طوفان است و  توضیحات کاملی را درباره دلیل وقایع جهان ما ارائه میدهد. بنابراین آن را ذخیره کنید (نوشته شده در سال 2014) هرم سلسله مراتبی موجود در مقاله را گسترش دهید، و در آینده آن … ادامه خواندن توصیفی از کابال: بیگانگان خزنده و مجمع ۱۳ خانواده اشرافی