بروزرسانی نبرد نهایی، قسمت ۲، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

چهارشنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰ کنفدراسیون کهکشانی و نیروهای مقاومت موفق شده اند ناوگان دراکو و مجتمع انشعابی ایلومیناتی IBC را محو کنند.  تنها دراکوهایی که باقی مانده اند دراکوهای فیزیکی و غیر فیزیکی هستند که مستقیما تحت عنوان خدمتکاران کیمرا استخدام شده اند، و نیز دراکوهای بومی شده که عمدتا بیش از ۲۵ هزار سال … ادامه خواندن بروزرسانی نبرد نهایی، قسمت ۲، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰