بروزرسانی مهم، بازگشت الهگان 19 آوریل

April 19, 2019MAJOR PLANETARY UPDATE – PART II (THE RETURN OF THE GODDESSES/MARIES) در قسمت قبلی، سومین تقابل بین نیروهای نور و تاریکی در لایه های غیر فیزیکی گزارش شد. این تقابل در واقع پاکسازی موجودات منفی مونث بود که در گذشته مشکلات زیادی را بوجود آورده بودند. این موجودات اهریمن های مونث و موجودات … ادامه خواندن بروزرسانی مهم، بازگشت الهگان 19 آوریل