دوشنبه , خرداد ۲۸ ۱۴۰۳
Home / مقالات / آگاهی جمعی – ایجاد خطوط زمانی

آگاهی جمعی – ایجاد خطوط زمانی

 بروزرسانی شده در 6 سپتامبر 2019

افزایش ادراک ارتباطی مستقیم با کیفیت محتوای انرژتیک دارد که به عنوان حافظه جمعی در کالبد سیاره ای ثبت و ضبط می شود.

بطور کلی سطح ادراکی که ما داریم، با کیفیت خاطراتی که در آگاهی جمعی سیاره ای ضبط شده رابطه تنگانگی دارد.

به هرحال، DNA انسانی بدون اتصال بوده و قادر به خواندن اطلاعات و مطالب ثبت شده در آگاهی جمعی کره زمین نیست.

این یکی از دلایلی است که استارسیدها (بذرهای ستاره ای) به زمین آمده اند. زیرا بسیاری از ما می توانیم محتوای موجود در آگاهی جمعی را بخوانیم و آن را کد شکنی کنیم و می دانیم آنچه که توسط هوش مصنوعی برای کنترل ذهن جمعی برنامه ریزی شده است، ارگانیک نیست و با آفرینش همخوانی ندارد. 

طرح و اساس گونه انسانی دستکاری شده  تا به تدریج توسط هویت و الگوی اصلی ساخته شده توسط برنامه هوش مصنوعی جایگزین شود. یعنی الگویی که به ذهن جنایتکاران شباهت دارد.

مردمان زمین کتب مقدس و گزارشات تاریخی ای دریافت کردند که در حقیقت فریب بیگانگان متجاوز بوده و براساس معماری آنها طراحی و تایید شده تا بیگانگان بتوانند زمین را به تصرف خود درآورند.

در نتیجه، کل نژاد انسان نمی توانند به خاطر بیاورند که چه کسانی هستند و از کجا آمده اند و هویت کاذبی را که مهاجمان به آنها داده اند را پذیرفته اند.

این موضوع باعث ایجاد مقدار زیادی آشفتگی انرژتیک انباشته شده در خاطرات گونه های انسانی شده، که در میادین آگاهی جمعی ثبت گردیده است. 

 این خاطرات به محتوای متداولی، برای ابراز آگاهی انسان تبدیل شدند و در طیفهای فرکانس که ابعاد زمانی یا خطوط زمان هستند، تشکیل شده اند.

این محتوای کلی درون خطوط زمانی، از طریق ارتباط با آن افراد وجود دارد، که بهمراه این نیروها، در میادین سازنده آگاهی جمعی، آفرینش مشترک داشتند.

هر شخصی که روی زمین زندگی کرده است، با دنیایی از نیروهایی که خود را در آگاهی جمعی ابراز می کنند، به آفرینش مشترک پرداخته است.

همه ما مسئول هر آنچه که، مشترکا توسط آگاهی و فیزیک خود ابراز میکنیم، هستیم.

دستورکار بیگانگان منفی NAA مهاجم و نمایندگان انسانیشان، بسیار تلاش کرده تا جنایات خود، علیه بشریت را از سوابق آگاهی جمعی، پاکسازی کند.

با این حال، سوابق آگاهی را نمی توان پاک کرد زیرا اینجا کسانی که از تبار بنیانگذاران founder هستند، قادر به خواندن آنها می باشند. حتی درحالیکه تلاش های بسیاری برای حذف این محتوا انجام شده است.

ما در حال آفرینش مشترک با چه چیزی هستیم؟ و چه چیزی در حال رشد به عنوان آگاهی جمعی روی کره زمین است؟

شخصی که از خواب غفلت بیدار نشده، آنچه که نیروهای برنامه دهی آگاهی جمعی دیکته میکنند را ابزار میکند، تا زمانی که بیدار شود و انتخاب کند که با روح خود تطابق بیابد.

بنابراین خطوط زمانی، توسط طرحهایی و به وسیله ماتریکسهای آگاهی جمعی و همه ی انواع آفرینندگان مشترک، که در کل کالبد سیاره ای وجود دارند، تشکیل میشوند.

در طی این چرخه، اکثریت جمعیت انسانها، به بردگی گرفته شدند و از نظر روحی مورد ظلم و ستم واقع شده اند تا برنامه های نظام نرم افزاری که در میادین آگاهی جمعی قرار داده شده اند را ابراز کنند. بنابراین، نقش آفرینندگی مشترک حقیقی، به سرقت رفته است.

این ماتریکس های آگاهی جمعی شامل کل مجموع ناخودآگاه، نرم افزار و نظام هوش مصنوعی و آن محتوای انرژتیکی است که با آفرینش مشترک منابع انسانی، غیر انسانی و هوش مصنوعی بوجود آمده است.

بنابراین، ماتریکس های آگاهی جمعی، شامل تأثیرات دستکاری ژنتیکی از طریق کنترل ذهن هستند که توسط موجودات غیر انسانی شکل گرفته و بوجود آمده است.

آن موجودات از خزانه ژن مشترک با گونه انسانی نیستند و دستور کار آنها از طریق روشهای میان بعدی، از عموم جمعیت انسانی پنهان شده است.

به منظور درک کنترل ذهن بیولوژیکی_نورولوژیک ناشی از جنگ سایکترونیک و آزار الکترونیکی، درک میادین آگاهی جمعی و نحوه عملکرد آنها در زمین به عنوان کالبدهای آگاهی، ضروری است.

کالبدهای آگاهی سیاره ای یا ماتریکس های آگاهی جمعی، مستقیما بر عملکرد کالبدهای آگاهی فردی انسان تأثیر می گذارند.

سیاره زمین تحت کنترل آفرینندگان مشترک غیرانسانی قرار گرفته است، که تصمیم گرفتند DNA را در میادین مورفوژنتیک، تحریف کرده و تغییر دهند، تا از آفرینندگان مشترک حقیقی این سیاره برای شکل دادن به آگاهی جمعی، به نحوی که این آگاهی با دستورکارهای ضد بشری و ضد روح آنان، مطابقت داشته باشد، استفاده کنند.

با کنترل میادین آگاهی جمعی روی زمین توسط کنترل ذهن هوش مصنوعی، آنها، کنترل بر جهت خطوط زمانی را به دست گرفته و مدیریت میکنند. با کنترل بر اینکه چه نوع آگاهی به میادین آگاهی جمعی تزریق می شود.
انفصال bifurcation به معنی جدا سازی مناطقی است که از طریق هوش مصنوعی بر زمین کنترل پیدا کرده اند. 
قلمرو آنان با دور شدن از حوزه های بالاتر در حال صعود، کوچک و کوچکتر می شود. 

آنچه که می توانیم در حال حاضر، در ماتریکس های آگاهی جمعی مشاهده کنیم، انبوهی از نتایج بدست آمده بخاطر هیبریداسیون بیگانگان، مهاجرت نژادهای پناهجو، کلونینگ (شبیه سازی)، دستکاری ژنتیکی و آزمایش های هوش مصنوعی است که در میادین آگاهی جمعی و اثرات مورفوژنتیکی سیاره ساخته شده است.

آنچه که بر این سیاره تأثیر می گذارد، گونه های ساکن سیاره را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بطوریکه دخالت (در عملکرد ساکنان سیاره)، مستقیما بر عملکرد آگاهی و DNA اصلی انسان تأثیر گذاشته است.

به منظور از بین بردن هم ذات پنداری و روحیه جمعی که ما را با گونه های خودمان و با الوهیت، مستقیما پیوند میزند، بشریت از لحاظ ژنتیکی دستکاری شده و از لحاظ اجتماعی مهندسی شده است که برده، جنگجو، درنده خو و خشن باشد.

با اینکه بسیاری از مردم در این سیاره از خواب غفلت بیدار می شوند، نمی خواهند بفهمند که واقعاً برای خودشان و سیاره زمین چه اتفاقی افتاده است، زیرا این واقعیت دردناکی است. با این حال، این تنها راهی است که به ما این امکان را میدهد که حقیقت و همزادپنداری را درک کنیم.

ما باید حقیقت آنچه در گذشته اتفاق افتاده است را ببینیم، تا بدانیم حقیقت چیست و تاثیراتش را احساس کنیم. شاهدان دلسوز، درباره آنچه اتفاق افتاده است قضاوت نمی کنند اما با تجربه آگاهی، حقایقی که پشت وقایع هست را، عمیقا احساس میکنند.

حقیقت یک انگیزه، همیشه در قصدی که آن رویداد را ایجاد کرده دیده میشود و بنابراین، حتی در فریبها میتوان حقایق بزرگی را دید.

ما با تجربه ی مستقیم احساس همزادپنداری, که بعنوان واقعیت آگاهی درون خودمان تجربه میکنیم, درباره خودمان، درباره دیگران، تاریخ سیاره مان، سیستم خورشیدی و درمورد خطوط زمانی هستی دانش و اطلاعات کسب میکنیم.

عشق بالاترین موجیست که حامل دانش و خرد است و از طریق یک قلب بیدار و باز که عشق، شقفت و هم ذات پنداری را نسبت به تمام زندگی حس میکند، درک میشود. اسرار درون نیز برای همه جستوجوگران صادق و راستین حقیقت، که آنان نیز تجسمی از هم ذات پنداری و مهربانی می باشند، آشکار میشود.
لیزا رنی

https://www.disclosurenews.it/en/collective-consciousness-co-creation-of-timelines/

About Admin

Check Also

مصاحبه خورشیدگرفتگی ایالات متحده، ۲۹ مارس ۲۰۲۴

https://2012portal.blogspot.com/2024/03/usa-eclipse-cobra-interview.html یک‌ مصاحبه جدید با کبرا در ارتباط با خورشیدگرفتگی و مدیتیشن جمعی توسط خواهران …

دیدگاهتان را بنویسید