پنجشنبه , تیر ۲۸ ۱۴۰۳
Home / مقالات / یادداشت های ورکشاپ بوداپست 2

یادداشت های ورکشاپ بوداپست 2


فرایند صعود فردی

فرایند صعود فردی چیزی است که همه ما به طور فردی تجربه می کنیم. اگر شما واقعا با خودتان صادق باشید، مأموریتتان از نور خواهد بود. صعود یعنی با خویشتن یکی شوید. ازدواج آسمانی شخصیت با روح. و این اتفاق نمی افتد مگر پس از پاکسازی همه برنامه ها.
پروتکل حذف قرارداد اولیه گام نخست آزادی است. ما هزاران سال پیش و هزاران زندگی قبل تر وارد قرنطینه زمین شدیم. برای اینکه بتوانیم وارد اینجا شویم، هربار مجبور بودیم قراردادهایی را امضا کنیم. اکنون می خواهیم این قراردادها را باطل کنیم.
حضار ورک شاپ دعوت شدند که بایستند و پس از کبرا با صدای بلند تکرار کنند:
به نام حضور من هستم منبه نام من هستم که من هستمباطل و لغو اعلام می کنم همه قراردادها و توافق هابا نیروهای تاریکیگذشته، حال، و آینده،و حکم می کنم و فرمان می دهم، که همه عواقب آن قراردادها، لغو و باطل شوند، اینگونه باشد، و اینگونه است. (۳  بار تکرار)


در طول هر نوع تداخل نیروی تاریکی می توانید این پروتکل را بگویید. از آنجا که بایستی هزاران و هراران قرارداد و توافقنامه را ابطال کنید، نیاز دارید مرتب این پروتکل را بگویید.
{مثلث سازی ایمپلانت}یک ایمپلانت باعث ایجاد یک سیاهچاله چرخان می شود که میدان مغناطیسی قدرتمند پلاسمای درونش حاوی پیام است.  


مکان ایمپلانتهای اولیه: 
دو ایمپلانت در سر و یک ایمپلانت در شکم
این سه سیاه چاله باعث ایجاد یک مثلث ایمپلانت می شود که آگاهی شما را در ناهنجاری اولیه نگه می دارد. بایستی همه برنامه ها را از این ایمپلانتها حذف کنید. یک بخش از ایمپلانت ذهن را برنامه‌ریزی می کند، و باعث می شود شما مثل یک مأمور ماتریکس عمل کنید. نظام اعتقادی اولیه و بنیانی شما در این قسمت از ایمپلانت این گونه تعریف شده است: من خدا نیستم.


پاکسازی ایمپلانت مثلثی

می توانیم تاثیر بر ذهن شما را از طریق قرار دادن ذهنتان در حالتهای مخالف متوالی، تغییر دهیم؛ 
من خدا هستم – من خدا نیستم

سکس عشق است – سکس عشق نیست


[کبرا حضار ورک شاپ را دعوت کرد که خودکار و کاغذی بر دارند و سطر به سطر بنویسند و نیز حس کنند، در سمت چپ، «من خدا هستم»، و در سمت راست، «من خدا نیستم»، و برای حدود ۱۰ دقیقه ادامه دهند. 
سپس کبرا از حضار خواست قطعه کاغذ دیگری بردارند و سطر به سطر بنویسند و در عین حال احساس کنند که، در سمت چپ، سکس عشق است، و در سمت راست، سکس عشق نیست، و حدود ۱۰ دقیقه ادامه دهند.]


می توانید این تکنیک را در خانه استفاده کنید تا ایمپلانتها را منحل کنید. 
یک کریستال نوری به رنگ آبی روشن شش گوشه تصور کنید که شما را دربر گرفته است. تصور کنید درون کریستال قرار دارید. این کار نقص ها را پاکسازی می کند. 
ویدئوهای زیر می توانند به دستیابی به این هدف کمک کنند:
https://www.youtube.com/watch?v=kBCe3Hpf6oE
https://www.youtube.com/watch?v=urFb-LtIB98
ما چند کالبد داریم: 
کالبد فیزیکی،
کالبد پلاسما، 
کالبد اثیری/ انرژتیک
کالبد اختری/ احساسی
کالبد ذهنی
کالبد روحی/ خویشتن برتر/ بدن نوری 
هدف از صعود این است که کالبد روحی/ خویشتن برتر را وارد همه کالبدهای دیگر کنیم. همه بدنها بایستی به بدن نوری جذب شوند. هنگامی که بدن نوری فعالسازی شود به این معنی است که یک کریستال نوری است و پورتال های مولتی دیمنشنال (چندبعدی) دارد. و یک اتصال آگاهانه با ابعاد بالاتر ایجاد می کند. حضور بدن نوری یک میدان تورویدی ایجاد می کند، یک توروس. که با سرعت معینی چرخش دارد. هنگامی که فرکانس و ارتعاش شما افزایش می یابد یعنی سرعت چرخش توروس شما افزایش یافته است. تاکیونها به افزایش سرعت اسپین توروس کمک می کنند. زمانی که توروس با سرعت نور بچرخد، شما صعود کرده اید. هدف همین است.

چاکرای قلب یک پرتال است. فضا و زمان از فیلتر چاکرای قلب عبور می کند. در هسته چاکرای قلب یک کره چرخان وجود دارد. کره چرخان نشانگر چرخش یین و یانگ است. یک نیمه از کره، شما هستید. نیمه دیگر، جفت روحی شماست. شما همیشه به جفت روحی تان متصل هستید. 
این کره ی درون چاکرای قلب، دو بخش دارد، بخش مؤنث که میدان مغناطیسی ایجاد می کند، و بخش مذکر، که مولد جریان الکتریکی است. و این دو بخش با کمک هم یک میدان الکترومغناطیسی چرخان ایجاد می کنند.
 هنگامی که سرعت چرخش به سرعت نور برسد، شما تبدیل می شوید به سفینه فضایی خودتان، با بدن نوری. اما قبل از صعود هر فردی برای سفر در فضا نیاز به یک سفینه فیزیکی دارد.

                                            ATVOR
اساتید صعود کرده به این فناوری دست پیدا کردند. این مهمترین فناوری است و یک ستون نوری پیشرفته ایجاد می کند. این ستون نوری توسط یک سفینه مادر بالای زمین تولید می شود. ستون وارد بدن شما می شود، پایین رفته و به شبکه آگارتا وارد می شود و به مرکز سیاره می رسد. فناوری ATVOR ذرات نور با انرژی بالا تولید می کند. از ۲۱ ژانویه، ما ذراتی از سمت خورشید مرکز کهکشان دریافت می کنیم. همه بر پایه فناوری نور سفید مایع است. بروزرسانی این فناوری که اکنون در دسترس است تلپورت به داخل سفینه مادر را میسر ساخته است.
«ستون نور سفید خالص را فرا می خوانم تا بر من فرود بیاید و اطراف من تشکیل شود. حضور «من هستم که من هستم» را فرا می خوانم. از حضور «من هستم که من هستم» می خواهم که به من ملحق شود و با من ادغام شود.»
ستون نور از سفینه مادری که بالای سر شما است فرود می آید. از این تصویرسازی استفاده کنید تا با خویشتن برتر خود ارتباط برقرار سازید و یا برای ایجاد محافظت در محیط اطرافتان. فناوری ATVOR به نحو فزاینده ای بهینه می شود و کارایی بیشتری پیدا می کند. سفاین مادر به زمین نزدیک تر و نزدیک تر می شوند. روی این فناوری کار بیشتری در حال انجام است و با گذشت زمان بهتر خواهد شد.
http://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/05/soul-family-workshop-by-cobra-notes.html?m=1

فرایند صعود گروهی 
فرایند صعود گروهی سطح بعدی صعود است. صعود در گروه هایی که افراد به صعود فردی متعهد بوده اند و مأموریت شان به فرایند صعود سیاره ای متصل بوده بسیار سریعتر انجام می شود. صعود گروهی یک جنبه از گروه های خانواده روحی است. هنگامی که یک گروه خانواده روحی کنار یکدیگر قرار می گیرند، سرعت فرایند صعود افزایش می یابد. گروه موجب فعال شدن بدن نوری گروهی می شود. فرایند صعود سپس شتاب می گیرد و کارآمدتر می شود. همچنین فرایند پاکسازی شتاب می گیرد. هر گروه خانواده روحی پاکسازی و تغییر را با سرعت و شتاب بیشتری تجربه می کند. 
همه افراد بسیار سریعتر از فرایند صعود فردی فعال سازی می شوند. همه جزیره های نور فرایند صعود گروهی را تجربه می کنند. و این باعث شتاب گرفتن صعود فردی آنان می شود. 
همه نظامات اعتقادی به سطح می آیند، و نیاز است که روی آنها کار شود تا حل شوند. هر عضو گروه بایستی هر نوع گرفتگی در ۳ چاکرای پایین را رفع کنند. زیرا وقتی اعضای گروه مایل نباشند روی خودشان کار کنند، گروه از هم می پاشد. بسیاری سیستم های اعتقادی بایستی از خانواده خونی ناخودآگاه، به خانواده روحی خودآگاه، تبدیل شوند. 
در خانواده روحی تک همسری منحل می شود:
جفت های متعهد با هم می مانند تنها به این دلیل که خودشان می خواهند با هم باشند. به دلیل اراده آزادشان، و هرگز همدیگر را محدود نمی کنند. هیچ کنترلی وجود ندارد. هیچ نمایشی نیست. فقط هدف شان این است که با هم باشند. 
برخی افراد روابط شان را گسترش می دهند و با افراد دیگری همزمان رابطه عاشقانه پیدا می کنند (چند همسری). این موضوع نیاز دارد به اینکه ایمپلانت دوم (سکس/قلب) درمان شود. هنگامی که این روابط عاشقانه رخ دهند پیامدهای بزرگی برای میدان انرژی سیاره ای و برای ماتریکس وجود خواهد داشت.
[سپس کبرا همه حضاری که باور داشتند بخشی از گروه خانواده روحی کبرا هستند را به روی صحنه دعوت کرد. گروه بزرگی به کبرا ملحق شدند. سپس کبرا به همراه آنان یک مدیتیشن نور سفید درخشان برگزار کرد، که پس از آن، افرادی که روی صحنه نبودند، سالن را ترک کردند.]
http://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/05/soul-family-workshop-by-cobra-notes.html?m=1
فرایند صعود سیاره ای 
فاز دوم فرایند صعود (صعود گروهی)، شرایط را برای فرایند صعود سیاره ای مرتفع می کند. خورشید مرکزی بزرگ، منبع و مرکز حضور فراگیر است. انرژی کیهانی که از چرخه کیهانی بعدی می آید، باقی مانده ناهنجاری اولیه را در همه جا تبدیل و دگرگون می کند، و نه فقط روی زمین. این انرژی کیهانی متصل است به خورشید بزرگ مرکز کیهان و نژاد مرکزی کیهان. این انرژی همه جنبه های زندگی را دگرگون می کند. نمودار زیر نشانگر ۶ فاز فرایند صعود سیاره ای است.

 (همچنین ببینید:https://2012portal.blogspot.com/2019/01/bubbles-of-heaven.html)
فاز نخست، در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ آغاز و ۲۱ ژانویه ۲۰۱۹ کامل شد. این فاز همرفتی خالص بود. همه نور جذب تاریکی شد و تاریکی تغییر کرد. یکی از تاریک ترین دوران های زمین بود. با این حال در همین دوران تاریکی بیشتر و بیشتری به نور تبدیل شد. 
فاز ۲، در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۹. حالا نور زیادی روی سطح سیاره وجود دارد، و حباب های بیشتری شکل خواهند گرفت، زیرا نور ثابت می ماند. هر روز نور بیشتری به سطح سیاره خواهد رسید. مقدار نور، و تعداد حبابها به نحو تصاعدی افزایش خواهد یافت، و در مقطعی توقف ناپذیر می شود. 
فاز ۳. در این فاز تاریکی کنترل روی زمین را از دست می دهد، به این دلایل: 
– تشکیل خانواده های روحی- اطلاعات بیشتری در دسترس است- افشاگری های که برای عموم مردم رخ می دهد.
در این مرحله تاریکی سریعتر و سریعتر کنترل را از دست می دهد چراکه نور به نحو تصاعدی بیشتر می شود. 
فاز ۳ تا ۴: از فاز ۳ تا ۴ یک جریان حرارت بحرانی موجب «رخداد» خواهد شد. نور در بالاترین میزان قدرت خواهد بود. ماتریکس می شکند، تاریکی حذف می شود و نیروهای نور کنترل رسانه های جمعی را به دست می گیرند. اینجاست که پیروزی نور رخ داده است. این نقطه اوج فرایند صعود سیاره ای است. 
فاز ۴؛ در این فاز وضعیت بی ثبات است. واقعیت کهنه فرو می پاشد و جامعه جدید شروع به شکل گرفتن می کند. قدرت جدید، قدرت قدیم را کنار می زند و نور عادی می شود. همه جمعیت روی سطح زمین بایستی فرایند تغییر را تجربه کنند. ابتدا وجود فرازمینی ها افشا می شود. دوم، اعمال نیروهای تاریکی فاش خواهد شد. سوم، همه انسانها آینه ی شخصی شان را می بینند. 
فاز ۵؛ در برخی مناطق تماس نخست رخ می دهد و ملاقات های اولیه توسط رسانه های جمعی پوشش داده می شوند. سپس عصر کهکشانی آغاز می شود. انسانهای درون جزایر نوری صعود می کنند. اولین موج صعود شامل هزاران نفر است. موج دوم شامل چند صد هزار نفر خواهد بود و در طی موج سوم میلیونها نفر صعود خواهند کرد. 
اولین فلش (فلش خورشیدی) در زمان رخداد خواهد بود. و فلش دوم بین فاز ۵ و فاز ۶ رخ می دهد. 
فاز ۵ تا ۶؛ در این فاز پالس کهکشانی خواهد آمد و منجر به تغییر قطبهای فیزیکی سیاره زمین خواهد شد. نشانه های این اتفاق از همین حالا وجود دارد، چراکه قبل از تغییر قطبهای فیزیکی، تغییر قطبهای مغناطیسی رخ می دهد. هنگامی که قطبهای فیزیکی تغییر می کنند، سونامی رخ می دهد. جزیره های نور در محافظت خواهند بود، اما جمعیت سطح سیاره به سیستم های ستاره ای دیگر از جمله خوشه پروین منتقل خواهند شد تا بقایای تاریکی هم پاکسازی شود.  


چرخه های کیهانی متعددی در حال تکمیل شدن هستند:
– چرخه ۲۵ هزار ساله در ۱۷ مه ۱۹۹۸ به پایان رسید. این یک نقطه عطف برای سیاره به شمار می رود. 
– چرخه های کیهانی در حال تغییر هستند. یک چرخه بزرگ ۱۵ میلیارد ساله در حال اتمام است. این یعنی یک فصل کاملا جدید در تاریخ کیهانی و ما در این فرایند شرکت داریم. ما آموزش دیده ایم و استعدادهای گوناگونی داریم. حالا استعدادها فعالسازی می شوند. منتظر جامعه اژدها ی سفید WDS یا حرکت مقاومت RM نشوید. شما قهرمانان داستان هستید! ما باید مأموریت مان را انجام دهیم و در آزادسازی و صعود سیاره شرکت داشته باشیم. ما در این سالن، رهبران این گذار هستیم. سرنوشت سطح سیاره را ما تعیین می کنیم. کارتان را به بهترین شکل ممکن انجام دهید. هرگاه شک کنید، آنجا مانع وجود دارد. شما در مأموریتتان یاری و همراهی می شوید. و قادر خواهید بود اعمال غیرممکن را ممکن کنید. 
ما هنوز در یک منطقه جنگی هستیم. اما اکنون در طرف برنده قرار داریم. حقیقت و نور طرف مااست. باید به سطح بعد برویم. ابزارهای زیادی در دسترس است و گروه های زیادی برای این هدف تشکیل شده است. مثلا گروه های خواهران رز، یا جزیره های نور، و یا خانواده روحی پروینی کبرا، و غیره. و بسیاری بیشتر از این در راه است. همه چیز در راستای آوردن و نشر دادن نور است. ما غیرممکن را ممکن کردیم. همه چیز غیرممکن است تا هنگامی که شخصی آن را انجام دهد. اکنون عصر طلایی متجلی می شود. 
پیروزی نور!
***پایان یادداشتهای ورکشاپ کبرا در بوداپست مجارستان***


About Admin

Check Also

نیزه‌ای از بهشت، چهارشنبه ۱۵ مه ۲۰۲۴

https://2012portal.blogspot.com/2024/05/spear-of-heaven.html طبق برنامه، نیروهای نور در حال پاکسازی شبکه آتلانتیسی تاریک هستند. به واسطه دلایل …

دیدگاهتان را بنویسید