پیام کوتاه به جمعیت سطح زمین، ۲۱ آگوست ۲۰۲۰

جمعه ۲۱ آگوست ۲۰۲۰ در دو هفته آینده، لحظات سرنوشت سازی وجود خواهد داشت که تا حد زیادی نتیجه جنگ میان خطوط زمانی مثبت و منفی را تعیین خواهد کرد.  گرچه نتیجه پایانی مثبت قطعی شده است، اما مسیری که ما را به آن نقطه می رساند قطعی نیست، و نیروهای نور از همه درخواست … ادامه خواندن پیام کوتاه به جمعیت سطح زمین، ۲۱ آگوست ۲۰۲۰