شنبه , اردیبهشت ۲۹ ۱۴۰۳
Home / مقالات / همزادپنداری و عواطف; زندگی در حقیقت

همزادپنداری و عواطف; زندگی در حقیقت


همدلی با احساسات دیگران، حس کردن واقعیت بزرگ‌تری که به آن متصل هستیم، فرآیندی است که با آن  کیفیت همزادپنداری را کسب می کنیم. همدلی کارکرد ویژه ای از روح ما است،و همینطور که ما دانش و هوشیاری درباره طبیعت حسی واقعیت کسب می کنیم، به حالت های شخصی  و عینی آگاهی بالاتر خود متصل می شویم.
اگر نمی توانید تجربه ای را حس کنید، اگر نمی توانید با یک تجربه یا احساس همزادپنداری کنید، آن را نخواهید شناخت.
بنابراین ، شخص قادر به حفظ آن خاطره و یا معرفت نیست، زیرا این امر باید به طور مستقیم توسط آگاهی ما تجربه شود، تا تجربه بدل به حقیقت و دانش درونی Gnosis شود. 
کسی که، ادراک را از طریق احساسات تجربه های حسی مستقیم افزایش می دهد،‌ دانش آن محتوا را از طریق احساس مستقیم، زندگی و یا تجربه آن محتوا در سطحی از آگاهی اش کسب می کند. 
هنگامی که تجربه دانش درونی Gnosis را بدست آوردیم، باید با دانش اصیل و تجربه حقیقی خود زندگی کنیم تا بتوانیم یکپارچه و هماهنگ با قوانین طبیعی باشیم.
اگر ما متناسب با دانش به دست آمده زندگی نکنیم، دانشی که حقیقت درونمان را آشکار میکند، نه تنها فرکانس (ارتعاش) شخصی  به سرعت منحرف میشود  بلکه هوشیاری و ادراک به هنگام قطع ارتباط بین ذهن و روح از بین خواهد رفت.
هنگامی که ما نتوانیم حقیقت روح خود را ابراز و یا زندگی کنیم، رنج فراوانی می کشیم.
دانش مفهومی یا  ذهنی از روشهای خطی بر گرفته شده، که صرفا از طریق کتب یا آکادمی ها کسب شده، دانش و دانستن حقیقی نیست.
هنگامی که دانش بطور مستقیم در آگاهی بالاتر ما تجربه شود، یک حقیقت است.
چنین دانش درونی را نمی توان بطور دائم از بلوپرینت کالبد هسته فرد پاک کرد یا نمی توان آن را از سوابق آکاشیک آن فرد حذف نمود.
در هنگام چرخه صعود سیاره ای، بشریت به آگاهی بالاتر صعود می کند، اما در عین حال در حال پایین آوردن (به بعد فیزیکی) انرژی هوشمندی است که در طرح آکاشیک هویت بالاتر ما وجود دارد.
این کار همان افزایش دادن سطح فرکانس و ارتعاش است، و همینطور که می آموزیم آفرینش چگونه کار می کند، به آگاهی بالاتر یا الوهیت خویشتن متصل می شویم تا هدف و مأموریت روح را به درون بدن فیزیکی وارد کنیم. 
لیزا رنی
https://www.disclosurenews.it/en/empathy-and-emotions-living-in-the-truth/

About Admin

Check Also

بروزرسانی کوتاه وضعیت، پنج‌شنبه، ۲۱ مارس ۲۰۲۴

شبکه‌های زیرزمینی ایلومیناتی آفریقا و هند، و همینطور بقایای مجتمع انشعابی ایلومیناتی IBC در منظومه …

دیدگاهتان را بنویسید