پنجشنبه , تیر ۲۸ ۱۴۰۳
Home / مقالات / هدف معنوی ترمیم دی ان ای

هدف معنوی ترمیم دی ان ای

تا قبل از فاجعه آتلانتیس، هر کدام از گروه های مربوط به ۱۲ تبار Essene انسانهای انجلیک به عنوان محافظان یک قسمت از حافظه های موسس زمردی بودند، حافظه هایی که دانش و اطلاعات و آگاهی فوق العاده عظیمی را در مورد منشأ ستارگان و اطلاعات ساختار ژنتیکی در خود نگه می دارند، اطلاعاتی که در ۱۲ دیسک هولوگرافیک ضبط می شوند.
هر کدام از ۱۲ عنصر ژنتیکی مربوط به ۱۲ تبار، یک شاخه از کدهای دی ان ای را در خود نگه می دارد که برای سرهم بندی مجدد و بازسازی ژن کریستال کالبد خورشید الماس یا ماتریکس سیلیکات لازم هستند، و در واقع کدهای لازم برای فعالسازی ۱۲ لایه سیستم دروازه ستاره ای سیاره زمین هستند. این مسئله باعث می شود بتوانیم با ایستگاههای خودبرترمان در هویتهای چندگانه و کالبدهای روحی و با نور زنده و هوشمند و آگاه و فرکانسهای صوت در ماتریکس هولوگرافیک ارتباط برقرار کنیم. دستورالعمل ارائه شده برای بازسازی و سرهم بندی مجدد الگوی دی ان ای ۱۲ رشته ای، در کدهای ژنتیکی موجود در طرح کیهانی کریستیک_ کریستالا Krystic-Krystalla نگه داشته می شود که نهایتا ساختار تجلی شبکه درخت ۱۲ شاخه را ایجاد می کند.
از طریق فرآیند صعود فردی و سیاره ای که در چرخه های تکاملی نژادهای ریشه مختلف انجام می شود، یکپارچه سازی و ترمیم همه ۱۲ سطح کدگزاری دی ان ای انجام می شود، توسط عناصر ژنتیکی ای که به شکل بالقوه پکپارچه و ادغام می شوند تا ساختار کامل ماتریکس سیلیکات را تشکیل دهند. این نیروی دوگانه قطبیت مذکر و مونث، طراحی شده تا از لحاظ روحی، یکپارچگی و سنتز ژنتیکی را در کالبد انسان انجلیک بوجود بیاورد، در حالیکه به شکل طبیعی بر روی زمین در حال صعود، تکامل پیدا می کند. به دلیل وجود نیروهای کیمیاگرانه و سنتز انرژتیک که بین لایه های درونی و بیرونی این نیروهای آگاه چندبعدی وجود دارد، تجلی روحی ۱۲ شاخه اصلی دی ان ای کالبد خورشید الماس، برای سیاره و انسانها از طریق بازسازی دی ان ای میسر خواهد شد. بنابراین، افراد در حال صعود، به تدریج ترمیم و ساختار دی ان ای آنها بازسازی می شود، به شکلی که قادر خواهند بود که با امنیت کامل دروازه های ستاره ای را باز کرده و از طریق آنها جابجا شوند. 
کالبد خورشید الماس نشانگر آزادی آگاهی کامل برای یک انسان در حال صعود است، که در آن کریستوس درونی به شکل کامل از طریق شکفتن قلب کریستال مقدس فعال می شود. در نتیجه، انسانی که از لحاظ روحی در حال صعود است، قادر خواهد بود تا آگاهیش به خارج از زمان و به نقطه صفر منتقل کند، و از طریق دروازه ستاره ای به مکان دیگری منتقل شود. و به این ترتیب انسانها از زندان سیاره آزاد خواهند شد، از کنترل ذهن، و چرخه های تناسخ اجباری که در تراکم های پایین زمین وجود دارد.

۱۲ تبار Essene:
بر طبق حافظه های زمردی موسس، ۱۲ تبار Essene وجود دارند که کل اطلاعات ژنتیکی همه انسانها را شامل می‌شوند، یا به عبارت دیگر نوادگان محافظ قبیله جهانی که اساسا از خطوط زمانی آینده تارا روی زمین تناسخ کرده اند. هر کدام از ۱۲ قبیله یا تبار، از لحاظ ژنتیکی، به منطقه دروازه سیاره ای خود، کد شده است و همچنین به کره دایمنشنال سیاره ای و خطوط شبکه های انتقال انرژی آن. وقتی ما روی سیاره تناسخ می کنیم، کدهای زمانی ژنتیکی ای در دی ان ای داریم که مربوط به سیستم دایمنشنال دروازه های سیاره ای است که قسمتی از هویت قبیله ای انسان اصلیست. ما کدهای سیاره ای شخصی هویت قبیله ای خود را وقتی فعال می کنیم که بتوانیم کریستوس درون را با استفاده از اشعه 12D فعال کنیم، یعنی ایجاد 144 هارمونیک در سراسر کالبد نوری، که محافظ 12D هم خوانده می شود. این هویت، زندگی های بسیاری داشته و در چرخه های تکامل آگاهی و سرهم بندی کدهای دی ان ای در نژادهای ریشه انسان آنجلیک در سرتاسر منظومه خورشیدی شرکت داشته است.۱۲ تبار اصلی اسنس به عنوان قسمتی از طرح تکاملی روی زمین ایجاد شدند که در واقع نتیجه پیمان پالیدور بود، برای نجات ارواح گمشده تارا، و راحت تر کردن فرآیند بازیابی این هویتها، وقتی که دروازه های ستاره ای نهایتا در طول انتهای چرخه صعود باز می شوند.


اصول مادرانه سیاره ای: Planetary Staff
کج شدن غیرارگانیک محور سیاره زمین از طریق میدان شبکه انجام شد، به هدف آسیب گرانشی، گیرانداختن ارواح و انتقال امواج کنترل ذهن. این سیستم کنترل طراحی شد تا معماری ستون عمودی که در واقع اساس انرژی زنانه سیاره است را نابود کند، تا نتیجتا اصول مادرانه سوفیانیک خلقت در این واقعیت، به طور کلی محو شود.
 نابودی این اصول مادرانه به معنی اینست که تمامی مخلوقات زنده ارگانیک هم به تدریج  و نتیجتا شبیه به یک موجود سیاهچاله می شوند، مخلوقات انگلی که در دنیای مادی به نور مرده اعتیاد دارند، و همچنین در دنیاهای هوش مصنوعی به عنوان مرده های زنده حضور دارند.
در طول این فاز، اصول مادرانه زمین توسط محافظان ستاره کریستال بازیابی می شود، و به معنی اینست که کانال عمودی درونی ما و ارتباط با سیاره و ستارگان هم همچنین به شکل رادیکال در این چرخه متحول می شود.
اکنون، در طول چرخه فعالسازی پالیدور، مرحله بعدی برای گروههای پالیدور، مانند آکوافریون و نژادهای اژدهای آبی کریستیک، حمایت از بازیابی و بازسازی خطوط خونی اشعه آبیست. اشعه های آبی، دروازه های ترنس هارمونیک سیزدهم کمان مادر را از طریق دنیاهای هارمونیک چندگانه بازیابی می کنند و در حال بازسازی ستون عمودی سیاره هستند تا به شکل طبیعی با قلب آندرومدا هماهنگ و هم راستا شود. بازسازی اصول زنانه زمین به تدریج باعث میشود تا چرخش غیر طبیعی محور زمین به شکل مستقیم یا عمودی تغییر کند که باعث دسترسی آسانتر به داخل و خارج این دنیا می شود، بخصوص برای موجودات خورشید الماس.خورشید الماس اشاره دارد به طرح اصلی دی ان ای ۱۲ شاخه ای ماتریکس سیلیکات انسان انجلیک. این در واقع دی ان ای بالقوه و آگاهی بالاتری بود که توسط انسانهای انجلیک در چرخه های زمانی گذشته بر روی زمین 5d تارا تا زمان فاجعه بزرگ تجربه شد.

اصول سه گانه در حقیقت اصول معماری هولوگرافیک است که در مقیاس میکروکازم و ماکروکازم، سیاره ای، انسان و در همه مخلوقات کیهان وجود دارد. 
بدن و ماتریکس روح ما توسط آنوناکی خزنده یا سایر خدایان کاذب فرازمینی ها؛ یا همان شاه کاذب استبداد، اتحادیه بیگانگان منفی و ارواح متجاوز، خلق نشده است.انسانها توسط آنها دستکاری و هیبریدسازی شدند تا با اهداف و دستورکارهای سلطه گرانه آنها از طریق هیبریدسازی، هماهنگ شوند. ساختار و طرح کریستوس به عنوان یک شکل میدان واحد برای تجلی مادی طراحی شد، در حقیقت همه معماری، الگوها و کدهای 12D ماتریکس سیلیکات باید بر مبنای یک موج سه گانه باشند تا آگاهی کریستوس بتواند کاملا بر زمین لنگر شود. کد منبع اصلی یک بخش نمی تواند بدون  وجود سه قسمت واحد( وحدت سه گانه) کار کند. به همین دلیل است که ما در روی زمین سه بعدی در یک وضعیت جدا افتادگی قرار گرفته ایم، که توسط خدایان کاذب ایجاد شده، و تنها اجازه داریم قسمتی از موجودیت کامل خود را تجربه و درک کنیم.About Admin

Check Also

نیزه‌ای از بهشت، چهارشنبه ۱۵ مه ۲۰۲۴

https://2012portal.blogspot.com/2024/05/spear-of-heaven.html طبق برنامه، نیروهای نور در حال پاکسازی شبکه آتلانتیسی تاریک هستند. به واسطه دلایل …

دیدگاهتان را بنویسید