دوشنبه , اردیبهشت ۳۱ ۱۴۰۳
Home / مقالات / مولوخ و جادوی سیاه لوش

مولوخ و جادوی سیاه لوش

‼️ چرا پورنوگرافی جنگ علیه روح است؟

‼️ جنایت کودک آزاری جنسی در بین نخبگان قدرت جهانی از کجا نشأت می‌گیرد؟

اکنون که همزمان با ورود نور، تاریک ترین اسرار زمین آشکار می‌شود، وقت آن است که بدانیم، تا بتوانیم از انسانیت، الوهیت، روح، و کودکان خود، دفاع کنیم، و تاریکی را از زمین حذف کنیم.

وقت آن است که بدانیم:👇

مولوخ و لوش

نوشته لیزا رنی

در اصطلاح محافظان (گاردین ها) “مولوخ”/”مولوچ” برای توصیف مخازنی در سطوح اختری استفاده می‌شود که به عنوان باتری هایی جهت جمع آوری انرژی لوش که عموما ماهیت جنسی دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مخازن مولوخ توسط دستورکار بیگانگان منفی جهت جمع آوری و ذخیره انرژی جنسی انسان و به عنوان یک منبع و باتری مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی این مخازن به ویژه جهت جمع آوری انرژی از کالبدهای آگاهیِ کودکان تحت آزار و شکنجه استفاده می‌شود که در واقع این موضوع هدف اصلی پشت قانونی کردن پدوفیلی و کودک آزاری جنسی است.

مقادیر بسیار زیادی انرژی جنسی از طریق مناسک جنسی و یا قربانیِ خون، جمع آوری می‌شود تا این انرژی جمعی که از قربانیان به دست می‌آید، به هدف انجام مناسک آزار شیطانی گسترده (توسط جادوگران سیاه) مورد بهره برداری قرار گیرد. این کار با هدف به دست گرفتن کنترل ادراک دیگران و اثرگذاری بر جهت خطوط زمانی سیاره ای و خدمت به دستورکار منفی کنترل کنندگان انجام می‌شود. فرایند سرقت انرژی آگاهی از افراد متعددی که آگاه نیستند که به این شیوه مورد استثمار قرار گرفته اند، به هدف به دست آوردن کنترل بر اذهان و ادراک دیگران از واقعیت خارجی صورت می‌گیرد، و به این فرایند جادوی سیاه گفته می‌شود.

نخبگان قدرت، گروه کوچکی از افراد هستند که از طریق مناسک تاریک مانند انجام قربانی برای مولوخ، جادوی سیاه انجام می‌دهند تا ارتباط مستقیمشان با دستورکار بیگانگان منفی را حفظ کنند.

مولوخ یکی از مهمترین سیستم های جمع آوری لوش برای دستورکار بیگانگان منفی است. چراکه از مطلوب ترین فرم انرژی جمعی انسانی تشکیل شده که همان انرژی جنسی مکیده شده از ارگانهای جنسی انسانهاست.

در کودکان یا بزرگسالانی که تحت آزار جنسی یا نقص عضو تناسلی و یا اعمال جنسی خشونت آمیز قرار گرفته اند و در آنها ترومای جنسی ایجاد شده، مولوخ می‌تواند به شکل یک برنامه ایمپلنت شود، فارغ از اینکه آنها جوان و یا مسن باشند.

کودکانی که از تجاوز متولد می‌شوند و یا در خانواده‌شان تاریخچه آزار جنسی وجود داشته است می‌توانند این برنامه و ایمپلنت مولوخ را در زمان تولد به ارث ببرند و همچنین در طول زندگیشان به همراه داشته باشند و به این وسیله محکوم به برنامه “بیچارگی جنسی” و همچنین تخلیه انرژی ارگانهای جنسی در طول زندگیشان باشند.

مولوخ کیفیتی از انرژی جنسی جمعی است که از طریق تشکلهای بستگی روحی منفی، متصل است به سطوح اختری یا موجودیت های اهریمنی که عمدتا درون میدان آگاهی جمعی بافومت قرار دارند که جهت شارژ کردن شبکه های جادوی سیاه مورد استفاده قرار می‌گیرند. این یعنی روی سیاره زمین، جادوگران سیاه یک شبکه ویژه سیاره ای دارند که به طور ویژه جهت اشاعه نیروهای شیطانی از طریق دسترسی به میدان بافومت در طول مناسک آزار شیطانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اینها میادین هوشیاری از پایینترین ابعاد هستند که مملو از انرژی جنسی جمع آوری شده انسان است که ارواح منفی را تغذیه و حفظ می‌کند.

‼️ مولوخ بطور ویژه توسط نیروهای شیطانی مختلفی در دستورکار بیگانگان منفی مورد طلب است که عامدانه اعمال جنسی خشونت آمیز و شکارگری جنسی را تبلیغ می‌کنند که ترویج دهنده نرم افزار ظالم و مظلوم یا قربانی کننده/قربانی است و هدف از آن ایجاد ارباب و برده یا قربانی و قربانی کننده است. اینها قطبیت های اصلی هستند که جهت ایجاد جنگ بر سر آگاهی انسان و تقویت اعتقادات مولد تفرقه و جدایی و تجزیه جمعیت انسانها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لیزا رنی

Moloch And Loosh – Black Magic

About Admin

Check Also

بروزرسانی کوتاه وضعیت، پنج‌شنبه، ۲۱ مارس ۲۰۲۴

شبکه‌های زیرزمینی ایلومیناتی آفریقا و هند، و همینطور بقایای مجتمع انشعابی ایلومیناتی IBC در منظومه …

دیدگاهتان را بنویسید