شنبه , اردیبهشت ۲۹ ۱۴۰۳
Home / مقالات / مرمر خاکستری و لانه افعی (1)

مرمر خاکستری و لانه افعی (1)

A Gray Marble And A Den Of Vipers. By War Nuse


در ۱۷۷۳، یک طلاساز و تاجر ثروتمند سکه به نام مایر امشل باور دوازده مرد ثروتمند و پرنفوذ را به محل کارش در فرانکفورت آلمان احضار کرد. 

Mayer Amschel Bauer


هدف امشل باور از این ملاقات این بود که به این مردان بگوید اگر منابعشان را روی هم بگذارند، می توانند ثروت، منابع طبیعی، و نیروی انسانی کل جهان را تحت کنترل خود در آورند. 
مایر امشل باور یک طرح بیست و پنج بندی برای اجرای این نقشه ارائه کرد که به این شرح است:


۱. به جای بحث های علمی، از خشونت و تروریسم استفاده کنید. 
۲. برای به دست گرفتن قدرت سیاسی، از لیبرالیسم دفاع کنید. 
۳. جنگ طبقاتی به راه بیندازید.  
۴. سیاستمداران بایستی حیله گر و فریبکار باشند چرا که هر قانون اخلاقی باعث آسیب پذیر شدن سیاستمدار می شود. 
۵. نیروهای نظم و سامان کنونی را کنار بگذارید. همه نهادهای موجود را بازسازی کنید. 
۶. نامرئی بمانید تا زمانی که چنان قدرتی یافته اید که هیچ نیرو یا فریبی نمی تواند مقابله کند. 
۷. از روانشناسی آشوب برای کنترل توده ها استفاده کنید. بدون خودکامگی مطلق امکان حکومت کارآمد وجود ندارد. 
۸. از مصرف الکل، مواد مخدر، فساد اخلاقی و هر نوع جنایتی حمایت کنید، و به نحو سیستماتیک از آنها برای فاسد کردن و شکستن جوانان استفاده کنید. 
۹. اموال را به هر طریقی توقیف کنید تا افراد را به تسلیم و تمکین وادار کنید. 
۱۰. آتش جنگ ها را شعله ور کنید، و کنفرانس های صلح را کنترل کنید تا هیچ کدام از طرفین جنگ قلمرویی به دست نیاورد و هر دو طرف بدهکارتر شوند و بیشتر تحت سلطه ما قرار گیرند. 
۱۱. کاندیداهایی برای مقام های دولتی انتخاب کنید که مطیع و فرمانبردار دستورات ما باشند، تا بسادگی مثل مهره حرکت داده شوند. 
۱۲. از مطبوعات برای تبلیغات سیاسی استفاده کنید تا تمام خروجی های اطلاعات عموم مردم را کنترل کنید، و خودتان در سایه باقی بمانید، تا سرزنشی گریبانگیرتان نشود. 
۱۳. به مردم این باور را بخورانید که شکار و طعمه جنایتکاران بوده اند، سپس نظم را برگردانید تا مانند منجی شناخته شوید.
۱۴. وحشت و ترس اقتصادی ایجاد کنید. از گرسنگی برای به زانو در آوردن مردم استفاده کنید. 
۱۵. به فراماسونری نفوذ کنید و از لوژ های ارینت بهره گیری کنید و اعمال خود را در پوشش نوع دوستی و خیریه پنهان کنید. ایدئولوژی آتئیستی-ماتریالیستی خود را در میان گویم (غیریهودیان) اشاعه دهید.
۱۶. هنگامی که آن ساعت فرا برسد که ارباب ما بر تمام جهان سلطه و پادشاهی پیدا کند، نفوذ شما هر آنچه بر سر راه وی قرار دارد را از میان بر دارد. 
۱۷. از فریب سیستماتیک، عبارات پرطمطراق، و شعارهای عامه پسند استفاده کنید. همیشه می توان خلاف آنچه وعده داده شده عمل کرد. این اهمیتی ندارد. 
۱۸. حکومت با وحشت، اقتصادی ترین راه به تسلیم در آوردن مردم است.
۱۹. لباس مشاوران سیاسی، مالی و اقتصادی به تن کنید تا برنامه ها و دستورات را با دیپلماسی، و بدون افشا شدن قدرت پنهانی که پشت امور ملی و بین المللی وجود دارد، اجرا کنید. 
۲۰. دولت واحد جهانی هدف نهایی است. ایجاد مونوپلی های عظیم لازم خواهد بود، تا حتی بزرگترین ثروتهای گویم (غیریهودیان) به ما وابسته باشد، تا جایی که همه شان با هم به همراه اعتبار دولت هایشان در روز ضربه بزرگ سیاسی، به قعر سقوط کنند.
۲۱. از جنگ اقتصادی استفاده کنید. اموال و املاک و صنایع گویم را به وسیله ترکیبی از مالیات های سنگین و رقابت غیر منصفانه از چنگشان در آورید. 
۲۲. گویم را مجاب کنید همدیگر را از بین ببرند، تا فقط پرولتاریا در جهان باقی بماند، و چند میلیونر که به ما وفادار باشند، و همینطور پلیس و نیروی نظامی کافی برای محافظت از ما. 
۲۳. آن را «نظم نوین» بنامید، و یک دیکتاتور انتخاب کنید. 
۲۴ّ. جوانان را با آموزش اصول و نظریه های اشتباه گمراه، سرگرم و تحمیق کنید. 
۲۵. قوانین ملی و بین المللی را در وضع تناقض و تضاد قرار دهید تا ابتدا قانون پشت نقاب قرار گیرد و سپس کاملا پنهان شود. حکمیت را جانشین قانون کنید.


اندرو جکسون با این برنامه اهریمنی آشنا بود. جکسون حتی کمپین ریاست جمهوری ۱۸۳۲ خودش را بر روی پلتفرم بانک-ستیزی پیش برد. کمی پس از آن، وی از حق وتوی خود برای بی اثر کردن طرح احیای چارتر بانک بهره گرفت.

Andrew Jackson


خانواده های نخبگان قدرت بسیار با پشتکار هستند. در ۱۹۱۳، یک بانک مرکزی سوم با تصویب قانون فدرال ریزرو ایجاد شد. 

(تصویر سیاستمدار و بانکدار، ناتان روثچایلد، بارون اول روثچایلد،  و برادرش لئوپولد دو روثچایلد، با کلاه تاپ، در ۱۹۰۶). سه مردی که بیشترین مخالفت را در مقابل ایجاد فدرال ریزرو (بانک مرکزی آمریکا) داشتند، بنجامین گوگنهایم، ایسادور استراوس، و جان جکوب آستور بودند، که هر سه آنها با غرق شدن تایتانیک در ساعات اولیه صبح روز ۱۵ آوریل ۱۹۱۲، بی سر و صدا از بین رفتند.

J. J. Astor lost on Titanic


در اگوست ۱۹۷۶، گزارش کمیته کارکنان بانکداری مجلس نمایندگان، لیست اعضای اصلی هیئت فدرال ریزرو را تهیه کرد. بدون استثناء، همه اسامی، نزدیکان و همکاران ناتان مایر روثچایلد، یکی از پنج پسران نسل دوم سلسله بانکداری روثچایلدها بودند. (۱۶ سپتامبر ۱۷۷۷ – ۲۸ ژولای ۱۸۳۶)

Federal Reserve Board Members


«برای من اهمیتی ندارد که کدام عروسک خیمه شب بازی بر تخت سلطنت انگلستان تکیه زند و حاکم امپراتوری سرزمین خورشید بی غروب باشد. مردی که ذخیره پولی امپراتوری بریتانیا را کنترل می کند امپراتوری را کنترل می کند، و من هستم که ذخیره پولی بریتانیا را کنترل می کنم»، –بارون ناتان مایر روثچایلد.

پنج پسران روثچایلد هر یک به یک شهر بزرگ در اروپا اعزام شدند تا در آنها شعبه های شرکت بانکی روثچایلد را تأسیس کنند. 

تصویر: ناتانیل مایر روثچایلد، بارون اول روثچایلد (۸ نوامبر ۱۸۴۰ – ۳۱ مارس ۱۹۱۵)


پسر اول، امشل، در فرانکفورت باقی ماند و آلمان را به سمت موفقیت اقتصادی تحت بیسمارک سوق داد. 
پسر دوم، سالومون، به وین اتریش رفت و یکی از رهبران امپراتوری اتریش-مجار شد. 
پسر سوم، ناتان مایر، به انگلستان رفت، و کنترل بانک انگلستان را به دست گرفت. 
پسر چهارم، کارل، به ناپل رفت، و در آنجا بوسیله مهارت های بانکداری اش تبدیل به قدرتمندترین مرد ایتالیا شد.
پسر پنجم، جیمز جکوب، به پاریس رفت و بانک مرکزی را تأسیس کرد. وی بر سرنوشت اقتصاد ملت فرانسه چیرگی یافت. 


“ثروت خانواده روثچایلد از ورشکستگی ملت ها به دست آمد.”- فردریک مورتون

خاندان روثچایلد، آوریل ۱۹۶۷، (از چپ به راست، ساعتگرد) بارون الی رابرت دو روثچایلد و همسرش، بارون الین دو روثچایلد و همسرش لیلیان روثچایلد، بارون گای دو روثچایلد و همسرش مری-هلن، اریک روثچایلد (فرزند الین) و ناتانیل (فرزند الی). 

بانک های عضو فدرال ریزرو مایملک روثچایلدها…


Rothschild Bank Of London, Warburg Bank Of Hamburg, Rothschild Bank Of Berlin, Lehman Brothers Of New York, Lazard Brothers Of Paris, Kuhn Loeb Bank Of New York, Israel Moses Seif Banks Of Italy, Goldman Sachs Of New York, Warburg Bank Of Amsterdam, Chase Manhattan Bank Of New York


در زمان غرق شدن تایتانیک، آستور، گوگنهایم، و استراوس، از ثروتمندترین افراد آمریکا بودند. مجموع ثروتشان در آن زمان، با احتساب ارزش دلار در زمان خودشان، حدود ۵۰۰ میلیون دلار تخمین زده می شود. امروزه چیزی در حدود ۱۲ میلیارد دلار است. 


رئیس جمهور کندی نه تنها به این دلیل که قصد داشت نیروهای ایالات متحده را از ویتنام خارج کند، بلکه به این دلیل که ۴ میلیارد دلار پول بدون بهره چاپ کرد که نشان می داد قصد دارد به لانه افعی ها بزند، ترور شد. 

Kennedy Dallas


به محض انکه لیندون جانسون به ریاست جمهوری رسید، خروج نظامیان از ویتنام را کنسل کرد، و همه اسکناس های بدون بدهی را جمع آوری کرد، و ایالات متحده را بر مسیر قبلی که جاده ویرانی بود برگرداند.

Lyndon B. Johnson


«ما اینجا نیستیم تا تاریکی را نفرین کنیم، بلکه تا شمعی روشن کنیم که هادی راهمان باشد از میان ظلمت به سمت آینده ای روشن و سالم و عقلانی» -جان کندی

QAnon 2450
Kennedy

منبع

https://www.disclosurenews.it/en/a-gray-marble-and-a-den-of-vipers-part-1/
A Gray Marble And A Den Of Vipers
End of Part 1 of 2

About Admin

Check Also

بروزرسانی کوتاه وضعیت، پنج‌شنبه، ۲۱ مارس ۲۰۲۴

شبکه‌های زیرزمینی ایلومیناتی آفریقا و هند، و همینطور بقایای مجتمع انشعابی ایلومیناتی IBC در منظومه …

دیدگاهتان را بنویسید