مدیتیشن روزانه “گل زندگی”

https://www.etehadenoor.com/?podcast=پادکست-فایل-صوتی-بروزرسانی-شده-راهنما روش انجام مدیتیشن:  1. از روش خود برای رسیدن به حالت آرام آگاهی استفاده کنید. 2. تصور کنید چاکرای ستاره روح شما با نور سفیدی میدرخشد، و این نور در تمام میدان انرژیتان به شکل ورتکسی (گرداب) در حال چرخش به سمت پایین است. 3. قصد خود را از انجام این مدیتیشن، ثبات دادن … ادامه خواندن مدیتیشن روزانه “گل زندگی”