پنجشنبه , تیر ۲۸ ۱۴۰۳
Home / مدیتیشن روزانه اتصال به نژاد مرکز کیهان

مدیتیشن روزانه اتصال به نژاد مرکز کیهان

موجودات نژاد مرکزی کیهان همچنین در حال برقراری تماس با پیشرفته ترین اعضای جمعیت سطح زمین در مدیتیشن ها، رؤیاها، و تصاویر شهودی شان هستند. 


بنا به درخواست نیروهای نور، بدین وسیله، مدیتیشنی را منتشر می کنم که می توانید با استفاده از آن با نژاد مرکزی کیهان اتصال و همکاری پیدا کنید. (هر روز ساعت 19:45 بوقت ایران)


۱ از روش خودتان برای قرار گرفتن در وضعیت آرام آگاهی استفاده کنید. 


۲ قصد خود را برای استفاده از این مدیتیشن جهت آزادسازی زمین ابراز کنید.


۳ تصور کنید که موجودات نژاد مرکزی کیهان از سمت خورشید مرکز کیهان ظاهر می شوند، و سپس از طریق خورشیدهای مرکزی همه کهکشانهای جهان پراکنده می شوند. سپس تصور کنید این موجودات از طریق خورشید مرکز کهکشان ما وارد می شوند، و وارد دروازه ستاره آلسیون در خوشه پروین می شوند، و سپس وارد دروازه ستاره سیریوس شده، و سپس وارد منظومه خورشیدی ما می شوند و با آرایشی به شکل «ماندالای گل زندگی» داخل منظومه خورشیدی قرار می گیرند. و سپس با نیروهای نور بالای سطح، زیر سطح، و روی سطح زمین اتصال برقرار می کنند. 


۴ موجودات نژاد مرکزی کیهان را تصور کنید که همه بقایای تاریکی این جهان را تبدیل به نور می کنند، تا آنجا که فقط نور باقی بماند. تصور کنید چرخه عظیم کیهانی آغاز می شود، و نور خالص، عشق، و خوشبختی برای همه موجودات سراسر جهان به ارمغان می آورد. 

https://www.welovemassmeditation.com/2019/02/cosmic-central-race-meditation-at-315.html