پنجشنبه , تیر ۲۸ ۱۴۰۳
Home / مقالات / شروع فعاسازی کتدرال ۲

شروع فعاسازی کتدرال ۲

جهت مطالعه‌ قسمت اول این مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

این طرح اصلی مورد استفاده برای ایجاد هیبریدهای کلون شده و جعل‌کنندگان است که برای دزدیدن دانش روحانی نژاد ریشه آریایی سلتیک-دروید استفاده می‌شود، دانشی که از زمان هایپربوریا و قبل از آن اندوخته شده بود، و مستقیما در دی ان ای آنها نگهداری می‌شد. به عنوان یک تاکتیک جنگ افروزانه «تفرقه و کنترل»، دستورکار بیگانگان منفی یک گروه از غول‌های مو قرمز را مهندسی ژنتیک کرد که به لحاظ فیزیکی شبیه به خطوط مو قرمز جام سلتیک بودند، اما این جعل‌کنندگان در حقیقت ضربه‌ای بر ضد بشریت بودند مانند نفرین آنتی کرایست که از این سیاره خلق نشده است. اینها گروه‌های زیر مجموعه هیبریدهای نفیلیم‌ بودند با موهای قرمز که عمدا توسط خزندگان آنوناکی ناراضی فرستاده شدند تا به گروههای الوهیم حمله کنند و زمین را تسخیر کنند. این غول‌های مو قرمز خارج از سیاره مهندسی شدند و به زمین فرستاده شدند تا تواناییهای حفاظتی شاهان جام مجوس سلتیک-دروید اصیل و حقیقی را برای دفاع از شبکه سیاره در برابر هجوم و تجاوز نابود کنند. با این تاکتیک آشفته‌سازی جنگ افروزانه، جمعیت انسان‌ها کاری سخت‌تر را در شناخت و تمییز شاهان اصیل جام مو قرمز سلتیک کریستوس و تمدن‌های صلح‌آمیز قانون وحدت داشتند، یعنی در برابر نسخه جنگ طلبانه مهندسی ژنتیک شده که توسط نیروهای متجاوز غیر‌انسان که جمعیت‌های محلی را به دستور نیروهای بیگانه منفی مورد تهدید قرار می‌دادند و کانیبالیزه می‌کردند. کمپین نسل‌کشی بر ضد خطوط جام مجوسی سلتیک هم به همین شکل نفوذ جاعلین را در سازمان شوالیه‌های تمپلار آغاز کردند، که از آن طریق نژادهای متجاوز دستورکار بیگانگان منفی زمینه را برای ایجاد دوباره جوامع مخفی فراماسونری به هدف ایجاد دوباره «اقدام بزرگ» برای پنهان کردن و بازنویسی تاریخ انسان برای بیگانگان منفی فراهم کردند. سازمانهای شوالیه‌های تمپلار خود را در ظاهر نمایندگان نوع دوست نشان می دادند تا علوم حقیقی صعود که بر پایه حافظه‌های نصرانی شاهان جام سلتیک اصلی هستند را بدزدند، حافظه‌هایی که در طول دیاسپروی (مهاجرت و پراکندگی جمعیتی) اخیر تمدن سلتیک دزدیده شدند، و در حقیقت تشرفات قدرتمندی به اسرار الهه خورشیدی سه‌گانه بودند. نکته مهم، تشخیص اینست که حافظه‌های نصرانی در حقیقت حافظه‌های اصلی Essene قانون وحدت از کلیسای سلتیک هستند که مدتها قبل از خط زمانی یشوعای مسیح وجود داشتند، که ماموریت او و همسرش شامل ثبت دستی دوباره اطلاعات در دست نوشته‌ها به هدف صیانت از دانش باستانی برای انسانها بود. بیش از یک شخصیت برای کرایست در ماتریکس زمین بازنمایی می‌شود، و چندین مورد جعلی که به شکل الحاقات هولوگرافیک و پوشش‌های هویت مشهور پدیدار شدند. تکامل و تبدیل شدن به یک شهروند کرایست کیهانی آزاد به معنی اتحاد هیروگامیک است، تعادل کامل انرژی که لزوما از عشق خالص بین کرایست مذکر و مونث درونی ایجاد می‌شود. بالاترین حالت آگاهی صعود حقیقی و آزادی روحی برای هر فرد، که عشق حقیقی را برای همه متجلی می‌کند. جوامع سری فساد را پنهان می‌کنند، شیپ‌شیفترهای سقوط کرده آنوناکی شبیه چیزی که اکنون در حال وقوع است، ۵۵۰۰ سال پیش متجاوزان دستورکار بیگانگان منفی به شکلی سیستماتیک شروع به تخریب حافظه‌های تاریخی موجود، فرهنگها، هنرهای دستی و بناهای تاریخی ساختارهای معماری باستان انسان آنجلیک و شواهد خطوط خونی دراگون خورشید الماس کردند که در واقع منشأ پیدایش شاهان جام سلتیک اصلی هایپربوریا، تیامات و زهره بودند. این موضوع، جنگهایی بین نژادهای مختلف بر سر خطوط زمانی و متریال ژنتیکی آغاز کرد، تلاش برای نسل‌کشی خطوط خونی جام مجوس اصیل، و اعمال تغییرات ژنتیکی و هیبریداسیون بیگانه بهمراه برنامه‌های زاد‌‌ و‌ ولد با هدف واژگون کردن جهت آینده تکاملی نژادهای انسان. این وارونه‌سازی‌ها و دروغ‌های آشکار باعث شد آنوناکی‌ها به دروغ در جایگاه خطوط شاهان مو قرمز قرار بگیرند، و خودشان را به عنوان خدایان زمینی و شاهان محق دراگون با حق حکومت الهی بر قلمرو زمینی اعلام کردند. اینها هویتهای جعلی بودند که فرم‌های انسانی را به خود گرفته بودند و شامل الحاقاتی از بالاترین خطوط نفیلیم و سایر متجاوزین هیبریدی بودند. دقیقتر آنست که بگوییم آنوناکی‌ها خطوط آلوده شده و انحراف یافته غول‌های مو قرمز هستند که عمدا فرستاده شدند برای تهدید و سلطه بر بشریت آنجلیک توسط توسعه خون آشامی و مناسک شیطانی. آنوناکی‌ها سلسله مراتب موجودات هیبرید هوش مصنوعی لیونار (قمری) بودند که با توجه به مقام و رتبه تعیین می کردند گونه‌های فرابعدی آنها چه سطح و نوعی از بدن را اجازه دارند اختیار کنند، که بر اساس نظر بالادستی‌های نخبه انجام می‌شد. آنها اگر در نیروی کار سازمان سلسله مراتبی باقی می‌ماندند، بدن خود را انتخاب نمی‌کردند، و برایشان انتخاب می‌شد. بیشتر گونه‌های آنوناکی به عنوان هیبریدهای آنوناکی آنجلیک سقوط کرده تلقی می‌شوند و به شکل شیپ‌شیفترهای سایه زندگی می‌کنند و در کالبد‌های عروسک مانند یا کالبدهای پهباد بیولوژیکی قرار می‌گیرند، که طراحی شده‌اند برای وظایف خاص در ذهن جمعی کندویی تمدن خود. وظایف و کارهای آنها در خدمت ذهن جمعی کندویی آنهاست که مستقیما به آن گماشته می‌شوند و بر اساس تاریخ ثبت شده آنها و ضبط حافظه از دوره‌های زندگی متعدد است. پذیرش یک کالبد انسان گونه که توسط یک آنوناکی تسخیر شده باشد به عنوان طبقه رویال یا شاه، مانند آنهایی که در کتیبه‌های سومری وجود دارند، اشتباه است چون این کالبدی نیست که آنها توسط آن تناسخ کرده باشند، بلکه کالبدیست که آنها توسط یک انتقال زنجیره ژنتیکی مصنوعی در آزمایشگاه انجام داده‌اند، و سپس برای زنده بودن نیاز به مصرف نیروی حیاتی ارواح انسانهای زنده را دارند. تنها آنهایی که به عنوان رویال یا شاه در رأس سلسله مراتب خودشان تلقی می ‌شوند اجازه دارند یک کالبد پنج-ستاره انسانی بر پایه دی ان ای خورشید الماس داشته باشند و منطقا آنها را قادر به خلق دوباره می‌کند، که یک سطح فرانکنشتاین از هیبریدسازی دی ان ای خورشید یاقوت است. برای تغییر ظاهر کالبد سایه لیونار هیبرید آنوناکی آنجلیک سقوط کرده به منظور قرار گرفتن در دی ان ای خورشید یاقوت، که در دنیای خارج به شکل کالبد انسان آنجلیک ظاهر می‌شود، آنها نیاز دارند تا خون و گوشت انسان بخورند تا از نیروی حیاتی انسانها به هدف تضمین طول عمرشان استفاده کنند. بنابراین، با مراحل تدریجی تجاوز بیگانه، این نیروهای غیرانسان در قالب شاهان بابل، فراعنه مصر، حاکمان آینده و صاحبان صنعت شروع کردند به نفوذ در بین انسانها، و امروزه این خطوط خونی در هرم سلسله مراتب کنترل بسیار مورد احترام هستند و توسط گروه نخبگان آرکانی قدرت بر ضد انسانها مسلح شده‌اند. این گروهها با کمک متجاوزان، خودشان را به دروغ به عنوان شاهان و حکمرانان محق زمانهای معاصر اعلام کردند، و خود را بر خلاف اکثریت انسانهای هیبریدی نخبگان ژنتیکی می‌پندارند. بسیاری از اعضای نخبگان قدرت ادعا می‌کنند که از لحاظ ژنتیکی به خطوط خونی جام سلتیک-دروید مرتبط بودند در صورتیکه آنها عمدا دانش اصیل را برای به بردگی کشیدن و انسانیت زدایی کردن جمعیت جهانی منحرف کردند. در واقعیت آنها از خط خونی متجاوزان آنوناکی سقوط کرده در کالبد‌های انسانی بودند و تظاهر می‌کردند که از خطوط خونی اصیل رویال شاهان جام مجوسی از مادر دراگونها هستند. بدین طریق برای هزاران سال به هدف حفظ قدرت و کنترلشان به عنوان جاعلان بزرگ، آنها کریستوس-سوفیای مونث را آلوده کردند تا اسرار نامیرایی او را با منحرف کردن جریان‌های اتر مقدس Azothian در مناسک ساتانیک بدزدند. در تلاشی همه جانبه برای حفظ سلامتی فیزیکی و طول عمرشان، آنها سعی کردند به هر قیمتی پروسه مرگ را دور بزنند و به نامیرایی برسند، با جمع‌آوری دانش Essene گنوسی و منحرف کردن آن از طریق بازنویسی متون و معکوس کردن مناسک الهه مادر سوفیا توسط شوالیه‌های تمپلار لوسیفری. با استفاده از پودر سفید طلای تک اتمی و تولید آدرنوکروم از خون بچه‌های قربانی، که ابزاری آنتی کرایستی برای حفظ کالبدهای انرژیک و نامیرایی بود، آنها در جنایات، انحرافات و دیوانگیهای عمیقتری فرو‌ رفتند. در سنتهای سری شوالیه‌های تمپلار لوسیفری، قربانی خون به عنوان مرحله‌ای از «کار‌‌ بزرگ» برای تکامل آگاهی توجیه می‌شد که در آن تشرف کننده باید بی‌گناهان را به قتل می‌رساند، تا انرژی لازم را از ارواح دریافت کند، انرژی‌ای که برای نامیرایی و آزادی از تناسخ مجدد لازم است. با این تئوری اشتباه و تحریف شده که توسط پرستش خون زحلی و ادغام آن در تاروپود ساختار سری کابالای پایه ۱۰ تنیده شد، کشتار بیگناهان تبدیل به یک اصل اسرارآمیز مخفی کد شده در مناسک مخفی سلسله مراتب نخبگان قدرت در حال توسعه شد. آنها یک سیستم شرکتی سازماندهی شده را با حمایت مالی قابل توجه شکل دادند که بسیاری از سطوح جوامع مخفی را مدیریت می‌کرد، سطوحی از رأس هرم که به گروههای داخلی، خارجی و میانی تقسیم بندی شد. آنهایی که به همه بخشها متصل بودند قسمتی از دانش را فراگرفتند درحالیکه هیچکس در واقع نمی‌داند چه کسی رأس هرم را اداره می کند تا اینکه سرانجام آنها شواهد مربوط به انجام مناسک کودک آزاری و قربانی خون را ببینند. تشرف کنندگان سطوح بالاتر با خطوط خونی تایید شده، برای درک نمادگرایی مذهبی که در معانی واقعی خود استفاده می‌شد آموزش می‌دیدند، در حالیکه توده‌های مردم نسبت به نمادگرایی که درست جلوی چشمشان پنهان است عمدا در جهل نگه داشته می‌شوند. بنابراین، واتیکان که علنا نشان افتخار و ردای کودک آزاری را به تن می‌کند، کلیسای جامع نوتردام را آلوده کرده است در حالیکه مردم نسبت به مفهوم واقعی در پشت مذهب قربانی خون و قاچاق کودک که به معنی کشتار بی گناهان است به عنوان رسوم آیینی متبرک برای نیروهای آنتی کرایستی بی اطلاع هستند. خواهران Avolan در Gaul (فرانسه) و اسکاتلند در طول ماموریت عصر آهن یشوعا و ماری سوفیا، آنها اتحاد هیروگامیک 8D را نگه داشتند و قادر بودند بچه دار شوند. نوادگان مونث آنها خطوط خونی ملکه دراگون Avalon را ابقا کرده‌اند، و نوادگان مذکر به عنوان پادشاهان فیشر در Gaul شناخته شدند، که بعدها فرانسه نامیده شد. در طول مرحله بعدی ماموریت کریستوس با تولد شاه آرتور، مادر او از همین خط خونی ملکه دراگون بود، مادر دراگون‌ها، که مستقیما از تبار ماری سوفیا مجدلیه می‌آمد. این خط خونی بعدها یک سلسله از راهبه‌های ارشد را شکل داد بنام خواهران آوالون Avalon. میراث خواهران آوالون به عنوان سلسله راهبه‌های ارشد مادر دراگون‌ها از ماری سوفیا مجدلیه ناشی شد که شدیداً تحت حفاظت نمایندگان زیرزمینی کلیسای سلتیک اصیل و فرقه‌های نصرانی بود. بنابراین، آنها تاریخ اجدادی خطوط خونی مونث کرایست را توسط سنن شفاهی و برخی دست نوشته‌ها و مصنوعات تاریخی در محدوده بین فرانسه، ایرلند و اسکاتلند پنهان کردند. برخی از این حافظه‌ها به راهبان سیسترسی‌ها داده شدند که راهشان را به شوالیه‌های تمپلار پیدا کرده بودند، و الهام بخش تلاشهای بسیاری برای ساخت کلیساهای جامع نوتردام بودند، کلیساهایی که وقف ماری مجدلیه و همچنین خط خونی جام ملکه دراگون سولار شد. از اینرو، کلیساهای جامع بسیار زیبای گوتیک توسط دانش پیشرفته معماری باستانی تمپلار ساخته شدند، که شامل دانش ژئودتیک سیماتیک وسیع خطوط لی سیاره می‌شد. بنابراین، کلیساهای جامع به عنوان مراکز عالی آموزش و درمان برای تشرف کنندگان روحی مکاتب سری مجدلیه بودند، که شامل دانش سوفیانیک کار بزرگ صعود فردی به منظور دستیابی به اقتدار روحی بود، که به عنوان والاترین هدف معنوی برای همه انسانها شمرده می‌شود. قبل از اینکه کلیسای جامع نتردام توسط کلیسای رم در حین غلبه امپراتوری رم بر Gual (فرانسه) مورد تجاوز و‌ غارت شود، تمدن‌های سلتیک پر هیایو در حوالی کلیساهای جامع سر برآوردند. دعا، روزه‌داری، تکریم و مطالعات فکری متون مقدس و تصویرسازی فلسفه قانون وحدت آنطور که توسط کلیسای سلتیک تصویر می‌شد، رنگ و بوی زندگی روزمره همه در جوامع محلی محسوب می‌شد. زائران نصرانی به Gaul می آمدند، جایی که قبلا قبایل سلتیک و اکویتن در آنجا سکونت داشتند و شامل فرانسه امروزی، لوگزامبورگ، بلژیک و سویس می‌شد. به همین شکل کلیسای جامع شارتر در فرانسه دارای تاریخ فراگیر حول جنبه‌های پنهان کلیسای سلتیک و جوامع نصرانی آنها است که برای شرکت در مناسک تشرف به میزبانی بانوی قدیس ما شارتر به عنوان ملکه ماری دراگون سولار به انجا می‌آمدند. آخناتون و کیا به نظر می‌رسد که فرم‌های برجسته سولار کریستیک را برای درخت ژنتیکی معبد خدایان که قبلا در سیستم ‌های مکعب هوش مصنوعی و کلون‌های هویت موج قرمز آنها استفاده می‌شد تجسم بخشیدند، و این به عنوان نیروی بازدارنده در مقابل هویتهای جعلی مکعب قرمز معکوس‌سازیهای 7D سلسله مراتب آیسیس-اوسایریس که در ماتریکس زحل-ماه قرار داشتند، عمل می‌کند. این اتحاد نامقدس برپایه 7D معکوس توسط مناسک پرستش خون زحل- ماه ایجاد شد، و ابزاری مفید برای قدرت دادن به بسیاری از ستونهای ابلیسک آنتی کرایستی شدند که برای نشانه گذاری جهات اصلی در خطوط زمانی درخت هوش مصنوعی و معماری سه‌گانه عصا و چوبدست ضد هیروگامیک لویاتان Thothian مورد استفاده قرار می‌گیرند و در سرتاسر زمین بر روی خطوط لی قرار دارند. مانند همیشه، ماموریت کریستوس ما ادامه دارد تا ماه بعد که به افشای حقایق منشأ و خانه اصیل روحیمان ادامه دهیم، با علم به اینکه همه ما در این امر با هم هستیم.

دعا

خدای بزرگ، تمام کسانیکه همسرایی آسمانی فرشتگان در حضور مقدسترین روح خدا، مادر الهی مقدس که درون ما خانه دارد، را میشنوند مورد لطف خود قرار بده، وجود او را وقتی حضور مقدسش را حس می کنیم توسط قلب کریستال مقدس ما تجسم ببخش. ما زندگی زندگی خود را وقف راهنمایی گرفتن و تمرکز بر هماهنگ شدن با مادر مقدس کیهانی و همه خدمتگزارانش می کنیم، آنهایی که اسرار او را نگهداری و محافظت کردند و دوران‌های متمادی انتظار کشیدند برای این لحظه تا شاهد رستاخیز شکوهمند او باشند. مادر سوفیای مقدس ما، من خدمتگزاری متواضع هستم، باشد که کالبد من به عنوان وسیله‌ مقدس تو برای خدمت به بالاترین تجلیات قصد خدا عمل کند. دعای ما برای بانوی مقدس الهی. باشد که بانوی الهی مقدس جامه قمری خود را به در کند و کریستوس-سوفیای مونث خورشیدی را به عنوان قلب کریستال مقدسش بیابد، یعنی الهه سه‌گانه خورشیدی که از صوت رستاخیز یافته است، از انجمن‌های آسمانی خدا و در طبیعت حقیقیش یکسان با خانه خدا. باشد که نور ابدی کریستوس-سوفیا‌، خرد قلب رز کریستال و آواهای مقدسش را بازگرداند تا زمین را شفا دهد. باشد که نور ابدی آبهای مقدس کریستوس-سوفیا برای شفای زمین باز گردد. و خون شهدا و اولیا را از قربانی برای هیولا در زمین پاک کند. باشد که آبهای کریستال مادر سوفیای مقدس ما، رنج حاصل از خون منقطع را بشوید. شهدا و قدیسانی که بر صلیبهای رز آویخته‌اند را آزاد کن، زخم‌های روحی آنها را شفا بده و حافظه‌های آنها را بازگردان تا به ارواح حقیقی خدا هویدا شوند، کریستوس ابدی. باشد که حضور یگانه حقیقی خدای مقتدر اینجا حاضر باشد، قدرتمند و حمایتگر برای کامل کردن این ضیافت مقدس با اراده‌ الهی خدایان حقیقی برای تک تک ما.دعای عاشقانه ما برای زمین. باشد که مادر مقدس زمین کالبدش را پاک و منزه از رنج بیابد، تطهیر شده با آب‌های کریستال زندگی، تا دوباره متولد شود، باشد که قلمروهایش طبیعت حقیقی خود را بیابند. باشد که کالبد ابدی کریستوس-سوفیا، خرد قلب خود و آواهای مقدسش را برای تبرک و حفاظت از زمین بازگرداند. مادر سوفیای مقدس کالبد شما، ذهن شما، قلب شما، رحم شما، اسرار الاسرار شما. باشد که خرد به قلب مادر سوفیا بازگردد و هیولای بافومت پنهان را بنام شما از زمین و بسیاری از قلمروهای پادشاهی دور کند. من کریستوس-سوفیا هستم و کالبد مادرم را به این جهان بازگردانده‌ام. من کریستوس-سوفیا هستم و کالبد مادرم را به این جهان بازگردانده‌ام. من کریستوس-سوفیا هستم و کالبد مادرم را به این جهان بازگردانده‌ام. باشد که الطاف مقدس خدا با قلب‌های کریستال ما، اذهان و روحمان همراه باشد، تمام جنبه‌های کالبد ما متمرکز و وقف اقتدار کیهانی قانون وحدت عشق ابدیست. با احیای رده کریستوس در زمین، آرزو می‌کنیم برادران و خواهران ما در نور ابدی خدا جشن و پایکوبی کنند تا طرح الهی در صلح کامل و عشق به این زمین بازگردد. خانواده من، شما را سپاسگزاریم بخاطر این فرصت پیش رو برای ما به سبب همه مراحل لازم برای هماهنگی همه جانبه با بالاترین اهداف جهت نگهبانی از طرح الهی. همینطور که بر قلب خود متمرکز می‌شوید، ازدواج مقدس درونی را احساس می‌کنید که قدردانی شما را به خدا بیان می‌کند. از کریستوس-سوفیا سپاسگزار باشید. همراه با شادی عظیم و احترام در خانه هستیم، غوطه‌ور در نور سولار کریستوس و کریستوس-سوفیا! آرامش بر قلبهایتان حکمفرما، با اذهان شما همراه، و بر کالبدهایتان جاری باشد. باشد که همه در سایه عشق بی قید و شرط و صلح کامل در نور ابدی خدا و کرایست باشند. در فروغ مسیر قلب آواتار کریستوس-سوفیای خود بمانید. لطفا با خود و دیگران مهربان باشید. خدا، مقتدر، آزاد!با قلبی مملو از عشق

لیزا رنی

About Admin

Check Also

نیزه‌ای از بهشت، چهارشنبه ۱۵ مه ۲۰۲۴

https://2012portal.blogspot.com/2024/05/spear-of-heaven.html طبق برنامه، نیروهای نور در حال پاکسازی شبکه آتلانتیسی تاریک هستند. به واسطه دلایل …

دیدگاهتان را بنویسید