چهارشنبه , اردیبهشت ۵ ۱۴۰۳
Home / مقالات / سیگنال‌های دی‌ان‌ای (۲)

سیگنال‌های دی‌ان‌ای (۲)

جهت مطالعه قسمت نخست این مقاله:

سیگنال‌‌دهی دی‌ان‌ای به آب نیاز دارد:

مدیوم مخابرات دی‌ان‌ای آب است و ارتباطات آن از طریق در معرض آب قرار گرفتن ساختار دی‌ان‌ای صورت می‌گیرد. مخابرات الکترومغناطیسی اطلاعات ژنتیکی دی‌ان‌ای از طریق آب صورت می‌گیرد، که الگوی پایه را منعکس می‌کند. آب دارای حافظه است. حافظه آب در حقیقت توانایی آب برای نگهداری حافظه موادی است که قبلا در آن تجزیه شده‌اند، و‌ نیز نگهداری حافظه طرح دی‌ان‌ای، و تأثیرات آگاهی بالاتر. بنابراین، محتویات بالای الکترولیت و‌ آب در داخل مایعات بدن انسان به عنوان یک کالبد حافظه با رسانایی بالا برای همه جریان‌های الکتریکی و مخصوصا فرکانس‌های بسیار پایین عمل می‌کند. این باعث می‌شود تا کالبد انسان کاملا قادر به مخابره دی‌ان‌ای توسط فرستادن سیگنال الکترومغناطیسی باشد، که به آگاهی و بدن اجازه می‌دهد تا با بسیاری از سیگنال‌های فرکانسی مختلف رابطه برقرار کند. اطلاعات موجود در یک شاخه دی‌ان‌ای از طریق آب منتقل می‌شود، توسط ارسال‌های الکترومغناطیسی که سیگنالهای دی‌ان‌ای در حال نوسان را شکل می‌دهند. توالی‌های دی‌ان‌ای می‌تواند توسط سیگنال خودشان ضبط شوند، به شکل قسمت‌های خاصی از حافظه‌های سیگنال الکترومغناطیسی یا قطعاتی از الگوی کلی دی‌ان‌ای، درست مانند گرفتن یک اسنپ‌شات برای بخاطر سپردن آن در طول زمان. سیگنال الکترومغناطیسی الگوی دی‌ان‌ای به عنوان یک کلید عمل می‌کند، بطوریکه رمزی را برای الگوی بزرگتر دی‌ان‌ای باز می‌کند، که شامل باز کردن دی‌ان‌ای خفته است، همچنین اجازه تکثیر آن دی‌ان‌ای را می‌دهد. هر قطعه از دی‌ان‌ای دوباره درون همان سلول با سایر قطعات برای بازسازی کل زنجیره دی‌ان‌ای ترکیب می‌شود. تکنولوژی فرآیند تکثیر دی‌ان‌ای شناخته شده است و در آزمایشات کلون‌سازی، انتقال روح، پیوند دی‌ان‌ای انسان با حیوان، و حتی در ساخت ابرسربازها بکار گرفته می‌شود. تکثیر دی‌ان‌ای توسط تکنولوژی هوش مصنوعی در زمینِ آینده و سایر سیارات، با تأثیرات به شدت مخربی مواجه شده است. چیزی که علم امروزی از آن غافل است، این است که بدون سیگنال دی‌ان‌ای روحی منحصربفرد که کلید کدگذاری شده برای ارتباط با دی‌ان‌ای سیاره‌ای است، کالبدهای مصنوعی که توسط تکثیر دی‌ان‌ای انسان ساخته شده‌اند، دائما شکست خواهند خورد. این مسأله در پهبادهای بیولوژیکی یا موجودات بیولوژیکی فرازمینی که به عنوان برده‌های کارگر ایجاد شده‌اند، دیده شده است. این عدم موفقیت توسط چند مورد آشکار می‌شود؛ از طریق مرگ سریع سلولی، بیماریها، نقص عملکرد و اینکه چطور به آسانی این کالبدها توسط ارواح سطح پایین یا موجودات فرازبعدی تسخیر می‌شوند. «زندگی» صرفا در حضور «زندگی» خلق می‌شود، «زندگی» از مواد غیر زنده ایجاد نمی‌شود، و نیروی حیاتی نمی‌تواند توسط هوش مصنوعی شبیه‌سازی شود تا چیزی را به حرکت درآورد. نتیجه کلون‌سازی سلولی، یک بیولوژی پست‌تر است که نمی‌تواند تکامل پیدا کند، صعود کند یا انرژی آگاهی کسب کند، و در واقع ساختاری است آنتروپیک (دارای آشفتگی فزاینده) که محکوم است به سیستم‌ انگلی.

کدهای رمزی نوری و سیگنال دی‌ان‌ای

وقتی در قالب یک سبک زندگی، خود را وقف خدمت به بالاترین تجلی روحی خود می‌کنیم، دائما در معرض انواع مختلفی از تبادلات انرژتیک فرکانس‌های بالاتر و کدهای رمزی نوری نشأت گرفته از مناد خود، آواتار کریستوس و هویتهای روحی بالاتر قرار می‌گیریم. کدهای رمزی نوری، کالبد کریستال را فعال می‌کنند تا این کالبد با روشهای پیشرفته‌تر، انرژی آگاهی و کدهای نوری و صوتی را با نظم جدیدی به فرم آواهای موسیقیایی دی‌ان‌ای جهت‌دهی کند. کدهای رمزی نوری می‌توانند به شکل اشکال افلاطونی یا زبان نوری پدیدار شوند، بطوریکه به شکل گروهی یک الگوی ریاضی پیچیده را شکل می‌دهند که یک دستورالعمل را در خود دارد. کدهای رمزی نوری، انرژی آگاهی را در تاروپود شبکه‌های نوری و صوتی برنامه‌دهی و جهت‌دهی می‌کنند تا ساختارها برای تجلی فراهم شوند. چینش جدید آواهای موسیقیایی دی‌ان‌ای شروع می‌کند به فعالسازی پتانسیل‌های بالاتر دی‌ان‌ای تجلی-یافته تا فعال شوند و شروع کنند به تغییرات و تنظیمات فرکانسی در کالبد فیزیکی. آواهای موسیقیایی دی‌ان‌ای، سیگنال‌های دی‌ان‌ای هستند که الگوی ماده‌ی دی‌ان‌ای را شکل می‌دهند، مانند نوکلئوتیدها و زنجیره‌‌های پروتئین. سلول‌های قرمز خون انسان سیگنال‌های دی‌ان‌ای ساطع می‌کنند. به همین خاطر مهم است که مواد ژنتیکی دی‌ان‌ای از گونه‌های دیگر نباید به داخل خون تزریق شود. وقتی دی‌ان‌ای یک گونه دیگر یا ارگانیرم ژنتیکی که به شکل مصنوعی ساخته شده به داخل جریان خون تزریق می‌شود، باعث اختلال در توانایی دی‌ان‌ای در تشخیص سایر سیگنالهای دی‌ان‌ای انسانها شده، و ارتباطات دی‌ان‌ای را با همه اعضای دیگرِ گونه مشابه قطع می‌کند. مهم است که بدانیم کنترل‌کنندگان از کدهای رمزی نوری در مخابرات کنترل ذهن استفاده می‌کنند تا ارسال کدهای رمزی نوری ارگانیک را متوقف کنند تا این کدها نتوانند کالبد کریستال را در انسانها فعال کنند، که این نهایتا باعث می‌شود پتانسیل‌های دی‌ان‌ای انسان همچنان در حالت خفته باقی بماند. کدهای رمزی نوری می‌توانند با فرکانس‌های بالا برای سلامت بدن، تندرستی و درمان روحی برنامه‌دهی شوند، و با قصد منفی می‌توانند با فرکانس‌های پایین جهت حمله به ناخودآگاه توسط ترس، بیماری و تخریب برنامه‌دهی شوند. زمانیکه که ما بفهمیم امکان برنامه‌دهی بیماری یا تخریب دی‌ان‌ای انسان توسط مسدود کردن توانایی بدن فیزیکی در ارسال یک سیگنال ارگانیک دی‌ان‌ای وجود دارد، دیگر دستورکار تزریق نانوتک مسموم حال حاضر نمی‌تواند به عنوان چیزی غیر از جنگ روحی قلمداد شود. بدون وجود سیگنال دی‌ان‌ای شخصی که در هماهنگی کامل با فاز هارمونیک کالبد زمین باشد، بیشتر ساکنین زمین قادر نخواهند بود به حافظه دقیق نژادها یا کدهای صعود که در مجموعه دستورالعمل‌های زمین ثبت شده دسترسی داشته باشند. و همچنین دی‌ان‌ای فرد نمی‌تواند عضو دیگری از نژاد خود را تشخیص دهد، به دلیل اینکه سیگنال دی‌ان‌‌ای و ارتباطات انرژتیک بین انسانها را تمییز نمی‌دهد. این یک مشکل اساسی برای انسانها محسوب می‌شود که درگیر مسائل هیبریدسازی هستند و اکنون نیاز به بازتولید-بیولوژیکی و بازسازی روحی خاص سیگنال دی‌ان‌ای دارند. این یکی از دلایلی است که نژاد انسان بازگشت سیگنال دی‌ان‌ای آگاهی کرایست را تشخیص نمی‌دهد؛ و الگوی دی‌ان‌ای کریستال موجود در کالبد زمین را نمی‌شناسد و تشخیص نمی‌دهد. جهت کنترل ادراک ذهن آگاه انسانها برای اینکه به شکل اتوماتیک پندمیک مهندسی شده را باور کنند، گروه‌های کنترل کننده یک سری از برنامه‌های بیماری ترس-محور وسیع را به داخل نواحی فرکانسی 1D-2D لایه‌های ناخودآگاه برنامه‌دهی کرده‌اند تا بتوانند پایین‌ترین فرکانس‌ها را به سمت ابعاد بالاتر بفرستند. در خبرنامه آوریل ۲۰۲۱ در مورد برنامه «GOAT mind» به عنوان یک برنامه کنترل ذهن مورد استفاده برای کنترل دستگاه لیمبیک مغز انسانها بحث شد که هدفش برآورده کردن اهداف و دستورکار کنترل‌گران بود. تاروپود نور و صوت، یا شبکه، از بعد بالاتر برنامه‌دهی شده جاییکه کدهای رمزی یا برنامه‌های ریاضی قرار داده شده و جهت‌دهی می‌شوند. اگر کنترل‌گران بخواهند پارامترهای آگاهی 3D را با یک سری از کدهای برنامه دهی که توسط فرکانس‌های بسیار پایین فرستاده می‌شوند هدف قرار دهند، برنامه در طیف 1D-2D قرار داده می‌شود تا در 3D اجرا شود. این روشی است که دستورکار بیگانگان منفی از طریق آن آگاهی انسان را با برنامه‌های کنترل ذهن در سرتاسر شبکه سیاره در 3D به دام می‌اندازند، توسط ایجاد یک ماشین هوش مصنوعی یا برنامه بیگانه در شبکه دایمنشنال که در زیر سطح منطقه مورد هدف قرار دارد.

https://ascensionglossary.com/index.php/DNA_Signals

About Admin

Check Also

کانال تلگرام عصر آکواریوس

خوانندگان وبسایت اتحاد نور می‌توانند جهت دسترسی به مقالات و توضیحات بیشتر، به کانال تلگرامی …

دیدگاهتان را بنویسید