سیارک هایی که انرژی زنانه دارند

Asteroids with feminine energies کبرا در یک مصاحبه به سیارک هایی که نقش واسطان انرژی الهه را ایفا می کنند اشاره کرده بود. من قبلا در مقاله ای در مه ۲۰۱۴ به این سیارک ها اشاره کرده بودم. یکی از سؤالاتی که در این مصاحبه پرسیده شده این است: “آیا این زنان هنوز در این … ادامه خواندن سیارک هایی که انرژی زنانه دارند