چهارشنبه , اردیبهشت ۵ ۱۴۰۳
Home / مقالات / رخداد: همترازی بزرگ کیهانی ۲۰۲۰ 10/28/2019

رخداد: همترازی بزرگ کیهانی ۲۰۲۰ 10/28/2019

10/28/2019

نیروهای نور پلیدیان از طریق مایکل لاو


رویداد دروازه ستاره ای؛  مخابره نیروی نور پلیدیان 10/28/2019 


جهت انتشار و اطلاع رسانی فوری به بذرهای ستاره ای زمین


مقدمه: دو ماه زمینی قبلتر، اتحاد زمین یک دانلود اکاشیک بسیار مهم از جانب نیروهای نور دریافت کرد، که حاوی جزئیاتی در  مورد یک هم ترازی بزرگ نجومی بود که علامت آزاد سازی کامل سیاره، که مدتهاست انتظارش را داریم و نیز نشانه صعود تکاملی بزرگ انسان خواهد بود را ابلاغ نمود.


اعضای معینی از اتحاد زمین، مدتی است مشغول پردازش و تحلیل نشانگرهای داده های این مخابره اخیر بوده‌اند و امروز پیام بزرگ امید و آزادی و شجاعت را به شما میرسانیم، پیامی که مستقیما از طرف پلیدیان ها رسیده است.


آنچه را که ما به شما با اطمینان می توانیم بگوییم، اینست که زمان شکوهمند بشریت فرا رسیده است. 
اکثر آسترولوژهای جریان اصلی، از جزئیات تاریخی و پیامدهای این رویداد، کاملا آگاه نخواهند بود.
بعضی از آسترولوژرهای برجسته که بعنوان اعضای اصلی اتحاد زمین فعالیت می‌کنند، این رخداد را برای مدتیست که تحت مطالعه داشتند، و پشتیبانی اطلاعاتی را برای این مخابره نیروهای نور فراهم کردند. 


شروع پیام؛
بزرگان : در عرض  چهار ماه زمینی، یک رویداد کیهانی بسیار نادر و پراهمیت، از انجایی آغاز می‌شود که پلوتو و ژوپیتر با یکدیگر CONJUNCT (در یک خط با سیاره زمین قرار) می‌شوند. اثرات قدرتمند این رویداد کیهانی از ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۰ توسط بذرهای ستاره ای تجربه خواهد شد، تاثیرات کامل انرژی این رویداد در روز ۱۱/۱۱/۲۰۲۰ در ساعت ۱۱:۱۱ UTC  به سیاره زمین برخورد خواهد کرد.


 پلیدیانها اطلاعات در این رابطه را ارائه می‌دهند.
خورشید مرکزی ( SGR-A) واقع در هسته کهکشان، در مرکز کهکشان راه شیری، صورت فلکی Sagittarius قرار دارد، که بتازگی بر اثر فورانهای دوره ای سیاه چاله ها ی هسته کهکشان، افزایش فعالیت داشته است. 
فوران های خورشید مرکزی، منظومه شمسی را با ذرات غیرعادی نور پلاسمای فوتون گاما با ارتعاشات بالا آماج قرار داده، ارتعاشی که بوسیله طنین/فرکانس شومان زمین در طیف ۴۰ تا ۱۰۰ هرتز اندازه گیری شده است.


پائینترین محدوده بعد پنجمی  دقیقا از ۴۰ هرتز شروع می‌شود و سقف یا مرز پایانی بعد پنجم دقیقا ۱۰۰ هرتز است. وضعیت آگاهی گاما ( سعادت و قدرتهای مافوق بشری  ) بین ۴۰ تا ۱۰۰ هرتز طنین دارد. 


یک بعد ، مکان نیست ، بلکه حالتی از بودن و آگاهی است ، که می‌تواند به عنوان یک واقعیت درک شده ، و جلوه کند.
خورشید مرکزی اعظم در سطح بعد دوازدهم 12D چیزیست که ما منبع هوشمند انرژی مینامیم ، و جریانش به خارج بی پایان است ، و تجلیش ، تمامیت هستی است . 


خورشید اعظم مرکزی تمامی اطلاعات خویش را ( توسط پرتوهای کیهانی ) تا به سطح  خورشیدی مرکزی بعد پنجمی ، بمنظور ذخیره و استفاده در این کیهان محلی انتقال می ‌دهد . 


خورشید مرکزی یک مخزن اطلاعات، مابین کهکشانیست، که کلیه اطلاعات موجود در این کهکشانها را در خود نگه داری می‌کند، تمامی اطلاعاتی که وجود دارد، بمانند آگاهی الهی و کیهانی، مستندات اکاشیک همه یکی هستند، و این همان اطلاعاتی است که مسبب خلق همه پدیده ها می‌باشد.


همه چیز همین است و چیزی نیست که صد در صد از این ساخته نشده باشد. 


این انرژی هوشمند بنیانی اساس جهان است. 


بمدت سیصد و پنجاه هزار سال است که راه ورود این منبع نور مقدس بعد پنجم به سیاره زمین توسط موجودات شرور  و بدخواه مسدود شده است، هرچند در حال حاضر نیروهای نور، همه انسدادهای مصنوعی خورشید مرکزی را، تقریبا بطور کامل ازبین برده‌اند، و مدتی است که نور خورشید مرکزی را با استفاده از فن آوری کریستال پیشرفته و فن آوری سفینه های نوری، به سمت زمین جهت داده‌اند. 


پلیدیان ها میدانند که در نقاط معینی در تقویم نجومی اجرام آسمانی این منظومه شمسی به شکل ویژه ای هم سو می‌شوند و  دروازه‌ای ستاره ای عظیمی را خلق می‌کنند، که اجازه می‌دهد مقدار بیشتری از این نور خورشید 5D به سیاره زمین برسد. آنها هم چنین میدانند که این همان زمان مغتنم و مناسبی  است که بایستی بنام  تمام بشریت اقدام کنند. 


در مرحله پایانی عملیات masterpiece شاهکار، (عملیات تکمیل زمین 5D جدید)، پلیدیان ها از دروازه ستاره ای ژوپیتر و پلوتو ۲۰۲۰ ، جهت هدایت کردن مقدار عظیمی از نور گاما 5D خورشید مرکزی به سمت  زمین استفاده خواهند کرد، نوری که در حال حاضر بر سطح خورشید کاملا حضور دارد و  به زمین خواهد رسید، تا توسط دی ان ای  بدن‌های فیزیکی ۴.۵ میلیارد بذر ستاره ای زمین دریافت و کدشکنی و یکپارچه سازی شود و این با هدف تجلی واقعیت بعد پنجمی 5D جدید زمین، بر روی این سیاره است.

این نقطه بر روی خط زمانی تاریخ انسان، نقطه اوج انرژتیک رخداد و پایان دهنده چرخه بزرگ کیهانی برای منظومه خورشیدی و انسان خواهد بود!


اعضای معینی از اتحاد زمین از قطعیت این رویداد خورشیدی مطلعند و تایید می کنند که منظومه ما اکنون در حال عبور از یک منطقه از کهکشان است که از نظر انرژتیک فوق العاده متراکم است! 


ذرات فوق العاده که در این میدان پلاسمای کیهانی وجود دارند، درحال شارژ کردن خورشید، درست مثل خازنی بسیار عظیم  هستند، و خورشید بزودی این شارژ را تخلیه می کند و رخداد نوری کیهانی عظیم روی می دهد که همه افراد حاضر در سطح سیاره مشاهده خواهند کرد! 


موج عظیم ورودی 5D مغناطیسی خورشید مرکزی که از  بهار ۲۰۲۰ وارد زمین می شود، با باز شدن کامل استارگیت ۲۰۲۰ در طول سال اوج می گیرد و در نزدیکی پایان ۲۰۲۰ به یک فلش خورشیدی بزرگ می انجامد.
انرژی ای که در حال حاضر در میدان مغناطیسی اطراف زمین شدت می گیرد، در حال بالا بردن ارتعاشات زمین و آگاهی همه موجودات زنده زمین است. 


تمدن زمین در شرف گذار به تمدن هایپردیمنشنال است! 


در تمدن جدید سفر در فضا و زمان به نحو فرابعدی با دسترسی به نقطه صفر و فناوری های انرژی رایگان که فراهم کننده پرواز با ضدجاذبه هستند، ممکن خواهد بود. 


توانایی های ماورایی توسط چهار و نیم میلیارد بذر ستاره ای روی زمین که برای این تغییرات اماده شده اند، کسب می شود. 


عزیزان،این همترازی، خاصترین و قدرتمندترین همترازی در تاریخ انسان خواهد بود. 
تمامی اطلاعات کهکشانی، اطلاعات چنل شده، و تمامی پیشگویی ها و نشانه های کیهانی مبنی بر این است که رخداد تکاملی قریب الوقوعی در شرف روی دادن بر روی زمین است. 


اطلاعات ماقبل تاریخ و باستانی بدست امده از تاریخ گذاری کرونومتریک کربن-۱۴ (تاریخ گذاری رادیوکربن) هماهنگ با انواع دیگر تاریخ گذاری های خط زمانی، این موضوع را نشان می دهند:
رویدادهای ماقبل تاریخ زیر در خط زمانی باستان زمین، زمانی روی دادند که استارگیت پلوتو/ژوپیتر باز بوده است: 


*نابودی تیامات

*آغاز و پایان عصر یخبندان

*انقراض گونه ها در ماقبل تاریخ

*آمدن انوناکی ها

*سیل بزرگ

*نخستین انسان مدرن آفریده شد

*آغاز و پایان تمدن های لموریا و آتلانتیس

*آغاز و پایان نژاد های سازنده، builder races

*ناپدید شدن فرهنگ مایا

*خروج پلیدیان ها از زمین


در زمان جدید، برای دو قرن اخیر، آسترولوژرها این همترازی خاص را دنبال کرده و گزارش های مکتوب مربوط به آن را حفظ کرده اند.


درست مثل زمان باستان، هربار که این پرتال کهکشانی باز شده است، پراهمیت ترین اعصار، دوران ها و رویدادها و تحولات بزرگ بر روی زمین رخ داده اند! 


این همترازی از بهار ۲۰۲۰ شروع می کند به انتقال انرژی صعود، آزادی و آغازهای نو برای شهروندان زمین، اما مثل هر تحول و تغییر بزرگ دیگری، میزان زیادی آشفتگی سیاره ای وجود خواهد داشت زیرا ماتریکس جمعی بعد سومی کهنه کاملا متلاشی می شود و راه را برای ماتریکس نور 5D جدید باز می کند. 


این همترازی خاص نشانه آسمانی  آغاز عصر طلایی جدید نور بر روی زمین است. 


همانطور که به سال بزرگ ۲۰۲۰ نزدیک می شویم، همه ما بایستی بهترین نسخه ممکن خودمان باشیم.
نور ورودی اکنون بسیار قوی است و طی ماه های آینده قدرتش بیشتر خواهد شد. 
موجود نوری قوی و سالم می تواند دریافت و یکپارچه شدن با این سطوح بالاتر نور فوتونیک را انجام دهد، بنابراین اکنون زمان آن است که از بدنتان، ذهنتان، عواطف و روحتان بسیار مراقبت کنید. 
فقط غذاهای طبیعی گیاهی پرانرژی میل کنید و آب خالص زیاد بنوشید.
ممکن است نیاز باشد بیش از پیش استراحت کنید یا بخوابید تا بتوانید این سطوح بالاتر نور را دریافت کنید. 
خود را از همه افراد و انرژی های منفی زندگی دور کنید، و زمانی را در تنهایی بگذرانید. شما در حال تغییر و ترمیم هستید و نیاز دارید مدتی تنها باشید.


کار ترمیم و درمان ترومای درونی را انجام دهید و انرژی های عاطفی سمی و منفی را از بدنتان پاکسازی کنید. 
در جستجوی دانش ورای ماتریکس باشید تا کاملا درک کنید چه چیزی در حال رخ دادن است. 


خودتان را به طبیعت متصل کنید.  روزانه حداقل یک ساعت مدیتیشن کنید. حمام نمک دریا کمک بزرگی می کند. در گروه های بذر ستاره ای رسانه های اجتماعی کمک بگیرید. 


کریستال ها کمک می کنند انرژی ارتعاش بالا از طریق کالبدهای لایه لایه، چنل شوند.  


خودتان را بیش از همیشه دوست داشته باشید، زندگی تان را دوباره بیافرینید، و فقط آنطور که خود واقعیتان می خواهید، و بیاموزید قضاوت دیگران را نشنیده بگیرید. این شمایید که اولویت اول خود هستید. 


اماده نمایش بزرگ آسمانی نور در ۲۰۲۰ باشید، نیروهای نور به پشتیبانی از ادامه تکامل انسان ادامه می دهند. 


با تشکر از همه خدماتتان به انسان ها!

مایکل و پلیدیان ها

http://voyagesoflight.blogspot.com/2019/10/the-event-2020-major-celestial.html

About Admin

Check Also

کانال تلگرام عصر آکواریوس

خوانندگان وبسایت اتحاد نور می‌توانند جهت دسترسی به مقالات و توضیحات بیشتر، به کانال تلگرامی …

دیدگاهتان را بنویسید