دوشنبه , اردیبهشت ۳۱ ۱۴۰۳
Home / مقالات / دروازه دراگون صحرای گوبی

دروازه دراگون صحرای گوبی


این دروازه مکان مقدسی در صحرای گوبی است، جایی که غذا کمیاب و آب و هوا چالش برانگیز است، و انواع پدیده های شدید جوی مانند طوفان های شن خطرناک، تله های شن روان، روزهای بسیار گرم و سوزان، و شب های بسیار سرد حاکم است. 


دروازه دراگون را می توان روی زمین روئیت کرد. شاید مشاهده کرده باشید که دو نوع متفاوت معماری در میانه صحرای گوبی وجود دارد. جالب است که، هر دوی این معماری ها به نحو چشمگیری با معماری شهر که مایل ها فاصله دارد، متفاوت است. 


در اطراف دروازه، ذات انرژی بسیار کهن هنوز تداوم دارد (می توانید آن را در تصاویر نیز حس کنید). این دروازه ورودی آگارتا است که توسط گاردین ها محافظت می شود.

نگهبان دروازه دراگون با توجه به شرایط دشوار صحرا، به مهارت های لازم بقا مجهز است. 


اهریمنان صحرا قادرند توهماتی ایجاد کنند و می توانند به سادگی انسان ها را دچار آشفتگی سازند (چنانچه افراد از تکنیک های پایه ای دفاع انرژتیک برخوردار نباشند). عقرب ها و مارها لنگرهای موجوداتی مانند رپتایل ها و دراکوها و اهریمنان هستند. راز این است که، راه هایی برای کمک به آنها برای اتصال مجدد به منبع وجود دارد. این بخشی از “کار دروازه دراگون” است، جایی که برخی از آنها مجددا به روح های خودشان متصل شده اند و اکنون با نور همکاری می کنند. 


ورودی دروازه دراگون گوبی فقط توسط خالص ترین قلب ها می تواند یافت شود، و نیز توسط کهن ها. این دروازه امروز هنوز هم فعال است. 


دروازه دراگون یکی از منابع در دسترس برای کارگزاران نور است تا یک بخش بسیار سنگین در وضعیت زمین را متحول سازند. ورودی اتاق دروازه دراگون گوبی صرفا می تواند توسط خالص ترین قلب ها یافته شود، و توسط کهن ها. این دروازه امروز هنوز هم فعال است. 

About Admin

Check Also

بروزرسانی کوتاه وضعیت، پنج‌شنبه، ۲۱ مارس ۲۰۲۴

شبکه‌های زیرزمینی ایلومیناتی آفریقا و هند، و همینطور بقایای مجتمع انشعابی ایلومیناتی IBC در منظومه …

دیدگاهتان را بنویسید