پنجشنبه , تیر ۲۸ ۱۴۰۳
Home / مقالات / درخت زندگی کابالا

درخت زندگی کابالا


ساختار ده قسمتی – سفیروس


درخت زندگی کابالا یک دیاگرام است که در خیلی از فرقه های سری مورد استفاده قرار گرفته است. این دیاگرام معمولا شامل ۱۰ دایره است که نماد کهن الگوهای مختلف بوده و دارای ۲۲ خط می باشد که این دایره ها را بهم متصل می کند. دایره ها اغلب در سه ستون قرار می گیرند تا نشان‌ دهند که هر ستون به رده خاصی تعلق دارند. 


درخت زندگی مصنوعی:


کابالای یهودی و درخت زندگی مصنوعی بر اساس آموزه های معکوس است که عمدا توسط گروه های توسی برای ایجاد معکوس سازی ها در دانش گزارش های اصلی مؤسس (فاوندر) ارائه شد، و توسط مجموعه یهووه در زحل مورد نظارت و مدیریت قرار گرفت. اطلاعات علوم سری کابالا با استفاده از بخش هایی از دانش مردسالارانه تحریف شده ملچیزدک ایجاد شد، دانشی که در اصل شامل درخت زندگی حقیقی و مکانیک کوانتومی در ۱۲ لوح هولوگرافیک حافظه های زمردی مؤسس بود.
این ۱۰ قسمت معمولا به شکل کره های به نام سفیروس و خطوط آن هم به شکل مسیرهایی نمایش داده می شوند. این کره ها در واقع هر کدام بیانگر جنبه های از وجود، خدا، یا روان انسان هستند. خطوط معمولا نشان دهنده ارتباط بین مفاهیم نسبت داده شده به کره ها یا یک توصیف نمادین برای لزوم گذر از یک کره به کره دیگر هستند. کره ها همچنین با موجودات، فرشتگان، کالبدهای روحانی، کمیت ها، رنگ یا ترکیبی از رنگ ها، و اعدادی خاص ارتباط دارند. ردیف های عمودی معمولا به شکل ستون نشان داده می شوند. این ستون ها نماد انواع مختلف کمیت ها، بارهای الکتریکی، یا انواعی از جادوهای آیینی هستند. اغلب به این دیاگرام درخت زندگی کابالیستی گفته می شود تا آن را از سایر مفاهیم با نام مشابه متمایز کنند. 
در کابالای یهودی، کره ها به نام سفیروس شناخته می شوند. این دیاگرام توسط کابالای مسیحی، کابالای هرمتیک و تصوف هم مورد استفاده قرار می گیرد، و اعتقاد بر این است که قابل اشتقاق از گل زندگیست. متخصصین کابالا بر این عقیده هستند که این درخت نشانگر یک سری از تجلیات خلقت خدا «از هیچ» است، طبیعت آشکار الهی، روح انسان، و مسیر روحانی صعود بشر. بدین طریق، کابالیست ها نماد را به یک مدل کامل واقعیت بدل کردند و با استفاده از این درخت نقشه خلقت را ترسیم کردند. 
مجموعه یهووه:
از نقطه نظر محافظان (گاردین ها)، سفیروس به معنی تجلیات، شامل ۱۰ مورد نسبت داده شده به خداست که در درخت زندگی کابالا توضیح داده شده، و قسمتی از آموزه های سری یهودیت است. کابالای یهودی بر اساس آموزه‌های ارائه شده توسط مجموعه یهووه در زحل است. بر اساس تحریفات مردسالارانه که توسط تجاوز مخفی بیگانگان منفی صورت گرفت، درخت زندگی اصلی که دارای ۱۲ بخش بود تبدیل به یک مدل ۱۰ بخشی شد. این درخت نشانگر طرح ژنتیکی کدهای اصلی 10D تحریف شده خطوط سقوط کننده خورشید سیاه است. در انتهای چرخه، مجموعه ملچیزدک به میدان زمین باز خواهند گشت، و سعی می کنند تا درخت زندگی تحریف شده را بازسازی و تصحیح کنند و آن را به فرم اصلی ۱۲ بخشی بازگردانند. معکوس سازی متاترونیک کالبد سایه که از طریق این ساختار تحریف شده ایجاد شد، بنام درخت سیاه زندگی نامیده می شود. شبکه درخت زندگی ۱۲ بخشی، اساس دستورالعمل های هولوگرافیک است که پیشرفت روحانی را برای همه فرم های متجلی تصحیح کرده و ادامه می دهد تا صعود از طریق یک کالبد دایمنشنال ۱۲ بخشی انجام شود.


اهریمن شناسی کابالیستی:


احزاب لوسیفری، شوالیه های تمپلار لوسیفری، تعبیرات خود از رموز گنوسی را با اهریمن شناسی کابالیستی ترکیب کردند، تا به مسیر مخالف یعنی کاتاریزم سری ترجمه شود که در آن آنها بتوانند یک آیین جادویی انجام بدهند. بدین طریق وقتی رموز گنوسی تغییر داده شدند و تبدیل به مناسک جادوی سیاه هرزگی و بی حرمتی شدید گشتند، دیگر هیچ چیزی  نامشروع نبود. هرگونه رفتار انحرافی که توسط شوالیه های تمپلار یا جوامع مخفی مرتبط که موجب خشونت بر علیه دیگران می‌شد، قابل قبول بود و بنابراین براساس طبیعت سیستم های اعتقادی مکتب لوسیفری انجام می شد. از طریق این اعمال انحرافی که عمدا رفتارهای خوشونت آمیز روحی را در هنگام مناسک جادوی سیاه صورت می دادند، نیروهای موجود در لایه پایین سطح اختری را احضار می کردند به جایی که کالبد فیزیکی یک انسان یا گروهی از انسانهای شرکت کننده در مراسم حضور داشتند و آماده بودند تا اینکه مورد تسخیر یا حمله توسط آن موجودات تاریک اختری قرار بگیرند. این موجودات تاریک در یک نظام سلسله مراتبی عمل می کنند و به قدرت و کنترل علاقمند هستند، بنابراین هرچه هدف انسانی روی زمین قدرتمندتر باشد، آن موجود متجاوز دستورکار بیگانگان منفی یا «شاهزاده تاریکی» از شیاطین «آرس گویتیا» (اشاره به فهرستی شامل ۷۲ موجود اهریمنی) از کالبد آن انسان به عنوان یک پرتال تاریک استفاده می کنند تا دستورکارهایشان را صورت دهند. امروزه برخی از ساتانیست ها علاقمند هستند که یک شیطان آرس گویتیا را برای قرار دادن در کالبد نوریشان از طریق جادو فرا بخوانند، به دلیل اینکه عقیده دارند آن موجود اهریمنی آنها را کامل خواهد کرد یا به آنها قدرتهای فرا انسانی خواهد داد تا اینکه آنها را در جایگاهی شاخص قرار دهد. باید توجه کرد که تسخیر در واقع وضعیت بردگی آگاهی است، که شامل اسارت ذهنی و عهد خونی برای خدمت به سلسله مراتب اهریمنی می شود، و همچنین اسارت روح به واقعیت فیزیکی در زمان.


درخت زندگی سیاه:


معکوس سازی متاترونیک مرتبط است با ایمپلنت های متاترونیک در کالبد سایه یا فرم منفی که طراحی شده است برای معکوس کردن و خارج کردن نیروی حیاتی از کالبد زمین و کالبد انسانها. کالبد سایه و فرم منفی باید از کالبد نوری انسان پاکسازی شود تا پتانسیل صعود ساختار ۱۲ بعدی کالبد انسان دوباره متصل شود. این نظام غیرطبیعی که توسط دستورکار بیگانگان منفی از طریق تکنولوژی بیگانه ساخته شد، از هوش مصنوعی برای دزدیدن انگل وار از نیروی حیاتی زمین و رسیدن به جاودانگی استفاده می کند، و این ساختار به نام درخت مصنوعی زندگی یا درخت سیاه زندگی شناخته می شود.


زبان دی ان ای:


ملچیزدک شامل خطوط خونی ۱۲ قبیله از قبایل عبری هستند، که به آنها مسئولیت میزبانی ژنتیک برای کمک به تجسم زبانهای دی ان ای بالاتری به نام عبری داده شد. این زبان یک کد ژنتیکیست که منشأ آن به گهواره لیرا برمیگردد، در خطوط زمانی ماتریکس آواتار. خطوط ملچیزدک سعی داشتند این زبان باستانی انسان را روی زمین نجات دهند، که در واقع ذاتا حفاظت از حافظه های تاریخی انسان در کدهای زمان بود، که به نام کدهای وکتور شناخته می شود.
در زمان شورش لوسیفری، خطوط ملچیزدک توسط نیروهای لوسیفری مورد نفوذ قرار گرفت. نفوذ اولیه توسط ملچیزدک مردسالار صورت گرفت که یک بدعت زن ستیزانه را بر مبنای تحریفات کالبد سوفیانیک گسترش داد. این خطوط خونی به تدریج اتصال خود با اصول مادرانه را به دلیل جنگهای زیاد اعتقادی که باعث آسیبهای عمدی به دیگران میشد از دست دادند. و بدین شکل ملچیزدک سقوط کرد، که زمانی قسمتی از آگاهی واحد کیهانی بود، جناحی از ملچیزدک تبدیل به یک توهم نابرابری بین اصول جنسیتی شد. این موضوع باعث ایجاد یک ذهنیت کندویی شد، که یک آگاهی گروهی خارج از تعادل با وحدت است. این موجودیت مردسالار منحرف، کد اصلی ۱۲ تایی ( اشعه 12D) را به کد ۱۰ تایی تبدیل کرد. و این مسئله تبدیل شد به ریشه اصلی کنترل بر کل مردسالاری، اصول مردسالاری، آسیب به عملکرد Rod، و کدهای معکوس 10:10 که از طریق این تحریف، تولید و به زمین آورده شدند. این موضوع شدیداً بر دروازه دهم که به عنوان دروازه ایران هم شناخته می شود تاثیر گذاشت و همچنین خانواده مایکل که یک خط خونی ملچیزدک اشعه آبیست.

https://ascensionglossary.com/index.php/Kabbalah_Tree_of_Life

About Admin

Check Also

نیزه‌ای از بهشت، چهارشنبه ۱۵ مه ۲۰۲۴

https://2012portal.blogspot.com/2024/05/spear-of-heaven.html طبق برنامه، نیروهای نور در حال پاکسازی شبکه آتلانتیسی تاریک هستند. به واسطه دلایل …

دیدگاهتان را بنویسید