پنجشنبه , تیر ۲۸ ۱۴۰۳
Home / مقالات / تقویم خطوط زمانی

تقویم خطوط زمانی

اتفاقات خطوط زمانی گذشته:


جنگ های اتحادیه بیگانگان منفی بر علیه انسان از خطوط زمانی جنگهای لیرا و اوریون در جهان های هارمونیک بالاتر سرچشمه می گیرد. زمانیکه گهواره لیرا و چندین سیاره منفجر شدند و در ادامه به نابودی دروازه ستاره ای آندرومدا منجر شد، و باعث شد تا انسانها در یک سیستم سقوط کرده گیر بیفتند. این جنگها به تدریج تبدیل به چالش هایی برای کنترل و سلطه بر زمین 3D شدند. پیمان لوسیفری فرزندان بلیال و برنامه خورشید سیاه در نهایت باهم متحد شدند و هوش مصنوعی اتحادیه بیگانگان منفی و دستور کار خط زمانی ۹۱۱ که در حال حاضر در جریان است را بوجود آوردند. 

اطلاعاتی که در ادامه ارائه می شود، جهت آشنایی با حوادث و معانی آنها در خطوط زمانی تاریخ کهکشانیست، و همچنین در معرض دید قرار دادن رویدادهاست، و همچنین کمک به تشرف روحی به قانون وحدت، که قسمتی از آگاهی کیهانی کرایست است. این اطلاعات نباید به عنوان اطلاعات مطلق و قطعی تلقی شوند، بلکه برای کمک به بهبود و تسریع فرصتهای فردی و جمعی حال حاضرارائه می شوند. این اطلاعات باید به عنوان مفاهیمی که در حوزه تاریخ خطوط زمانی مهم هستند و زندگی همه انسانها را تحت تاثیر قرار داده اند، مورد توجه قرار بگیرند:


لیزا رینی


تقویم خطوط زمانی ۱:

۲۰ میلیون سال پیش

_ جنگهای لیرا
_ جنگهای اوریون
_ برنامه ظالم و مظلوم

اتفاقات مهم:
جنگهای کهکشانی مهم برعلیه انسان، نظارت الوهیم سیریان بر ایجاد بذر 5d انسان،
_ نفرت ژنتیکی،
_ موجودات سیاهچاله،
_ چالش بذر ضد کرایست.

تقویم خطوط زمانی ۲:

جنگ های الکتریکی
پنج میلیون سال پیش

اتفاقات مهم:

_ جنگهای نژادی بر علیه اولین نژاد ریشه،
_ دیوار در زمان،
_ جداشدگی از دی ان ای ۱۲ شاخه ای،
_ نیاز به جمع آوری قطعات آگاهی در خطوط زمانی،
_ انقطاع روح در سطوح 2d و 4d،
_ ماموریت های نجات ارواح.

تقویم خطوط زمانی ۳:

جنگهای هزاران ساله
یک میلیون سال پیش

اتفاقات مهم:

_ جنگ بر علیه «واقعیتهای برپایه قانون وحدت»،
_ چالش های دستور کار خودمحور برعلیه دستور کار خدمت به دیگران،
_ اولین نژادهای هیبرید دراکو،
_ و جنگهای الوهیم و آنوناکی خزنده.

تقویم خطوط زمانی ۴:

جنگ های نفیلیم
۷۵۰۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ برنامه زاد و ولد آنوناکی خزنده،
_ دومین تلاش نفیلیم برای ایجاد بذر با مخالفت الوهیم مواجه می شود،
_ شکاف دی ان ای بین ملچیزدک و آنو ( خزنده )،
_ مهر ۶۶۶: قرنطینه در منظومه خورشیدی.

تقویم خطوط زمانی ۵:

نسل کشی لموری ها
۵۲۰۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ اولین نسل کشی مهم سیاره زمین،
_ تجاوز فریبکارانه پنهانی دراکوها از طریق تونل های زیرزمینی،
_ عصر یخبندان و ویرانی های ناشی از شرایط آب و هوایی.

تقویم خطوط زمانی ۶:

نسل کشی آتلانتیس
۳۰۰۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ نیروهای آنوناکی خزنده و ملچیزدک پدرسالار زمین داخلی را تصرف می کنند،
_ انفجار شبکه کریستالی ژنراتور قدرت هسته زمین،
_ و نسل کشی عمدی خط خونی جام کریستوس.

تقویم خطوط زمانی ۷:

شورش لوسیفری و برنامه آرماگدون
۲۶۰۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ در انتهای وقایع آتلانتیس، شورش به اوج میرسد،
_ پایان عصر،
_ فرزندان بلیال، سرافیم را به بردگی می گیرند،
_ جنگ های مایکل،
_ الگوسازی دشمنی،
_ و جنگهای شبکه عقاب طلایی.

تقویم خطوط زمانی ۸:

قتل عام Eieyani
و لوح زمرد
۲۲۰۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ شروع خط زمانی برای هرمتیسیزم،
_ کابالای مخفی،
_ شکل گیری مکاتب سری و جوامع مخفی برای پنهان کردن دانش باستانی از دید عموم.

هرمتیزم:
هرمتیسیزم که هرمتیزم هم گفته می شود، یک مکتب فلسفی- دینی است با سنتهای مخفی که اساسا بر پایه نوشته های منتصب به Hermes Trismegistus می باشد. این نوشته ها به شدت سنتهای مخفی غرب را تحت تاثیر قرار دادند و در طول دوره های رنسانس و اصلاحات از اهمیت بالایی برخوردار بودند. این سنت، منشأ خود را الهیات پریسکا معرفی می کند، دکترینی که وجود یک الهیات واحد و حقیقی را در همه ادیان، حاضر میداند که توسط خدا مدتها پیش به انسان داده شد.

خیلی از نویسندکان، مثل Lactanitius، Cyprian of Carthage, Augustine, Marsilio Fixing, Giovanni Pico, Campanella, Sir Thomas Brown, و Ralph Waldo Emerson، هرمس را یک پیامبر پیگن باخرد میدانند که ظهور مسیحیت را پیش بینی کرد.

تقویم خطوط زمانی ۹:

شورش خط زمانی صعود
۲۲۰۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

گروه های اتحادیه بیگانگان منفی باهم بر سر قلمروهای زمین و به بردگی کشیدن انسانها به توافق رسیدند، کولونی های برده داری،
تجارت کهکشانی منابع زمین، سلطه رپتیلیان ها بر انسانهای زمین.

تقویم خطوط زمانی ۱۰:

قتل عام سلتیک/قربانی های دروید
۲۲۰۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ دستور کار نسل کشی برای حذف تبار ژنتیکی جام شاهان سلتیک و آموزه های کرایست ملچیزدک از آتلانتیس،
_ شکار RH منفی،
_ گسترش اطلاعات غلط،
_ نابودی حافظه های منشأ ستارگان و مصنوعات.

خون RH منفی، از لحاظ ارثی، خونیست بدون کارما؛ و میازمای (انرژی مرده) اجدادی از نسل های گذشته انسان، بر خلاف آنچه در الگوهای خونی کارمیک می بینیم، در آن ثبت نمی شود. الگوهای کارمیک ( میازما ) از زندگی های مکرر روی زمین مانند اثرات انرژتیک هستند که در خون همه موجوداتی که در این بعد متولد شده اند، ثبت می شود. منشأ خون RH منفی، ستاره ایست، به همین دلیل به کسانیکه این خون را دارند، بذر ستاره ای می گویند.

به دلیل خصوصیات این خون، کالبدهای روحی انرژتیک بالاتر تمایل دارند به عملکرد در سطوح گسترده و پیشرفته، که شامل توانایی‌های بالاتر حسی مثل تلپاتی، تواناییهای امپات، روشن بینی، روشن شنوایی، شهود مستقیم، خوانش انرژی ها، تماس با فرازمینیها و هوشیاری که می تواند به تمایلات خیرخواهانه بالاتری در قبال انسانهای دیگر منجر شود. این خط خونی دارای یک رزونانس طبیعی برای اتصال مجدد با فعالسازی دی ان ای است. به همین دلیل، موجوداتی مثل خاکستری ها، کدهای ژنتیکی را مطالعه می کنند تا بتوانند دی ان ای را بازتولید کنند، و انسانهای بیشتری با این گروه خونی را بدزدند.

تقویم خطوط زمانی ۱۱:

تجاوز وایکینگ Sachon – Thoth
۲۲۰۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ گروه های متجاوز توس
آخرین حملات وایکینگ ها به خطوط سلتیک جهت نابودی و حذف تاریخ آتلانتیس، گسترش حافظه های کاذب در رابطه با سلت ها و خط خونی دروید.

تقویم خطوط زمانی ۱۲:

پیمان لوسیفری
۱۱۵۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ دستور کار ضد انسان و ضد کرایست برای سلطه بر سیاره از طرف اتحادیه بیگانگان منفی؛
این دستور کار توسط نیروهای لوسیفری کنترل میشود، و بنابراین به نام پیمان لوسیفری نامیده می شود.
_ خطوط ایلومیناتی.

تقویم خطوط زمانی ۱۳:

پایگاه قمری
کولونی ماه و برنامه بیچارگی جنسی
۱۱۵۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ ماه یک سازه مصنوعیست که در جنگ به غنیمت گرفته شده و برای استفاده جهت پایگاه بیگانگان خاکستری و رپتایلیان انسان، تغییر کاربری داده شده،
_ استفاده برای انتقال شبکه های کنترل ذهن،
_ تله ارواح.

تقویم خطوط زمانی ۱۴:

سیل آتلانتیس
۱۱۵۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ تصرف و نابودی دروازه ستاره ای گیزا،
_ سمت پیروز در جنگ شروع به باز نویسی و تحریف حافظه های تاریخی و خطوط زمانی کاذب کردند،
_ سیل و نسل کشی.

تقویم خطوط زمانی ۱۵:

تجاوز سومر- مصر
۱۰۰۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ اولین مرحله از تسلط بر دروازه دهم ایران – عراق،
_ تشکیلات خاورمیانه و سازماندهی برادری مار از خط زمانی آتلانتیس،
_ گروه توس و شبکه فونیکس برای کنترل بر دروازه ستاره ای گیزا،
_ کرم چاله تیامات.

تقویم خطوط زمانی ۱۶:

تجاوز شوالیه های معبد قتل عام نژادهای Essene معبد
۹۵۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

تسلط بر خطوط معبد سلتی، تلاش اتحادیه بیگانگان منفی برای ایجاد نسل برتر کنترل کنندگان برای زمین،
_ خط خونی فراماسونری
_ قتل عام کسانی که اطاعت نکردند،
_ دستور کار دانش سری.

تقویم خطوط زمانی ۱۷:

جنگهای Centaurian
۸۰۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ تلاش نژادهای آلفا سنچوری برای آزادسازی زمین از سلطه نژادهای اتحادیه بیگانگان منفی،
_ نفوذ در استون هنج و خط زمانی 11D،
_ سرقت ناموفق.

تقویم خطوط زمانی ۱۸:

تجاوز مایا
۵۵۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ دستور کار نسل کشی برای نابود کردن همه خطوط خونی دی ان ای ۱۲ شاخه ای از قبیله های مایا، که مرتبط است با تمدنی که صعود کردند و از سیاره خارج شدند.

تقویم خطوط زمانی ۱۹:

قتل عام سومر/بابل
۵۵۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ غیر فعالسازی دی ان ای و پاک کردن حافظه های آگاهی و هویت،
_ مخلوط کردن زبان ها و علائم دی ان ای،
_ اختلال غدد،
_مرگ زودرس.

تقویم خطوط زمانی ۲۰:

تجاوز Djoser
۵۰۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ تجاوز Sakkara از کرم چاله 5D
_ رژیم نفوذ
_ تسلط بر پرتال ها
_ قربانی خون و استفاده از سیستم SRA پیشرفته زیر زمینی برای قدرت.

تقویم خطوط زمانی ۲۱:

جنگ های دریای مرده و قتل عام Masada
۴۰۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ جنگ برای حفظ کنترل در خاورمیانه،
_ نابودی خیلی از شهرها در این ناحیه،
_ ردیابی گروه های Essene و قتل عام آنها.

تقویم خطوط زمانی ۲۲:

تجاوز شاه Hyksos و Exodus
۳۶۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ نیروهای Sakkara اتحادیه بیگانگان منفی به خطوط فرعون مصر از طریق Thutmose نفوذ کردند،
_ جنگ بر سر کنترل بر دروازه ستاره ای و ابزارهای Grail.

تقویم خطوط زمانی ۲۳:

جنگهای اسرائیل و اورشلیم
۳۵۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ برنامه هایی برای حذف همه انسانهایی که دانش معبدی Essene داشتند.

تقویم خطوط زمانی ۲۴:

تجاوز Hatshepsut
۳۴۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ مخفی کردن تکنولوژی پرتال کمان توسط Hatshepsut،
_ حفاظت از سیستم پرتال در برابر دراکو Thutmose،
_ نهایی کردن نابودی Hyksos از مصر.

تقویم خطوط زمانی ۲۵:

سقوط و قتل آخناتون
۳۳۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ فاصله آخناتون از سیاست،
_ تلاش برای کمک به صعود انسان بر اساس قانون وحدت،
_ آزادسازی ارواح گرفتار شده،
_ تلاش برای براندازی مناسک قربانی خون و کودک که توسط کشیش آمون انجام می شد،
_ پارگی های پرتال زیرزمینی 2D،
_کمپین ترور شخصیت.

تقویم خطوط زمانی ۲۶:

نابودی معبد سلیمان
۳۰۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ تسلط بر دروازه ستاره ای جام Grail از طریق تکنولوژی آرک،
_ نسل کشی،
_ تلاش شاه سلیمان برای براندازی خطوط Hyksos،
_ نابودی معبد و شبکه هولوگرافیک توسط اتحادیه بیگانگان منفی.

تقویم خطوط زمانی ۲۷:

عصر آهن کریستوس- سوفیا
ماموریت عیسی مسیح
۲۰۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ ماموریت کریستوس سیریوس B برای ترمیم دروازه های ستاره ای استون هنج و گیزه،
_ شبکه ترمیم خط زمانی جهت آمادگی برای خط زمانی صعود و بازیابی کالبد خورشیدی الماس کریستوس در خط زمانی ۲۰۱۲.

تقویم خطوط زمانی ۲۸:

تجاوز دراکو و رم
۲۰۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ نفوذ دراکو ها به متون مقدس یونان و ایتالیا برای ایجاد کلیسای رم و گسترش کنترل ذهن دینی از طریق کاتولیسیزم،
_ تقابل با ماموریت کریستوس.

تقویم خطوط زمانی ۲۹:

مجمع Nicea
۱۷۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ اتحادیه بیگانگان منفی و شوالیه های لوسیفری معبد، ماموریت کریستوس و منشأ ستاره ای انسانها را مخفی می کنند،
_ پرستش بیگانگان منفی به عنوان خدایان و قربانی خون که وارد انجیل های کلیسا شد

تقویم خطوط زمانی ۳۰:

ظهور سیستم های اعتقادی اتحادیه بیگانگان منفی،
کنترل ذهن آرماگدون،
۱۷۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ گسترش عمدی خشونت دینی جهانی برپایه مناسک شیطانی قربانی خون،
_ جنگهای مقدس و پرستش خدایان بیگانه پدر کاذب،
_ نرم افزار کنترل ذهن آرماگدون به فاجعه آتلانتیس و کمپین های نسل کشی انسانها متصل می شود.

تقویم خطوط زمانی ۳۱:

تجاوز ساکسون و براندازی جام آرتور
۱۴۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ تجاوز به بریتانیا برای تسلط بر قلمرو و پرتال یازدهم،
_ قتل شاه آرتور (جام مقدس) و تیم حمایت کننده او،
_ آخرین شاه خیرخواه جام،
_ جایگزینی حکومت توسط شاه کاذب استبداد.

تقویم خطوط زمانی ۳۲:

جنگهای مسیحیت دراکو
۱۰۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ استفاده از جنگهای دینی خشن برای قربانی خون،
_ ایمپلانتهای تصلیب گرفتار کننده روح و سیستم بیگانه خون Martyrs در زمین،
_ ایجاد سیستم های قلب سیاه ومعکوس سازی ضد زندگی روی شبکه.

تقویم خطوط زمانی ۳۳:

نسل کشی Cathar
۷۸۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ جنگهای Albigensian توسط کلیسای رم،
 ( فرقه ای در جنوب فرانسه که در قرون دوازدهم و سیزدهم شهرت یافت و بعدها به جرم ارتداد سرکوب گردید)
_ به دام انداختن Cathar ها و زنده سوزاندن آنها در جنوب فرانسه،
_ تلاش برای حذف دانش معبدی Essene خارج از کنترل کلیسا.

تقویم خطوط زمانی ۳۴:

جنگ های آمریکا،
نسل کشی بومیان آمریکا،
۵۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ نسل کشی بومیان،
_ نابودی خطوط خونی بومی که دارای دانش معبدی شبکه های زمین بودند،
_ تشکیل جوامع مخفی در ایالات متحده آمریکا برای کنترل جهانی.

تقویم خطوط زمانی ۳۵:

ایمپلنت های NRG,
برنامه کنترل ذهن بیچارگی جنسی
۲۵۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

اتحادیه بیگانگان منفی و فدراسیون کهکشانی شروع کردند به تماس با خطوط خونی خودشان برای کانال کردن و تبلیغات برای آماده سازی عصر جدید، برنامه های کنترل ذهن بیچارگی جنسی و ایمپلنتها برای دزدی انرژی های خلاق جنسی انسان،
_ برنامه های زاد و ولد هیبرید بیگانه.

تقویم خطوط زمانی ۳۶:

آلیستر کراولی،
شبکه های جادوی سیاه،
جریان اصلی شیطان‌پرستی
۱۱۵ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ دزدیده شدگان به دست اتحادیه بیگانگان منفی با جریان نفوذ زتا به شبکه های زمین همکاری می کنند،
_ تشکیل جادوی سیاه شیطانی،
_ قربانی خون و پرتال هایی که به جمع آوری انرژی انسانها می پردازند.

تقویم خطوط زمانی ۳۷:

سیستم کنترل زتا،
آدم ربایی و زاد و ولد
۱۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ همکاری زتاها با گروه اوریون در جهت دستور کار تجاوز اتحادیه بیگانگان منفی،
_ بردگی انسانها و کنترل قلمرو.

تقویم خطوط زمانی ۳۸:

دستور کار جنگ جهانی برنامه خورشید سیاه،
جنگهای جهانی.
۱۰۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ ایجاد سوراخ در شبکه حفاظتی زمین،
_ گروههای اوریون و زتا جنگهای جهانی را مدیریت کردند تا EMF ( میدان های زمین) را تضعیف کنند،
_ بمب های هسته ای،
_ نفوذ در پرتال ها توسط ایجاد سوراخ در تارو پود فضا-زمان.

تقویم خطوط زمانی ۳۹:

جنگ جهانی دوم،
نوردیک ها،
شبکه های قربانی خون انسان.
۸۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ بعد از جنگ جهانی اول، ماشین آلات و ایمپلنت های پیچیده به شبکه زمین وارد می شوند به هدف سرقت روح و قربانی خون برای اتحادیه بیگانگان منفی در حین جنگها و کشتارها،
_ گسترش جنگ اقتصادی و بردگی جهانی.

تقویم خطوط زمانی ۴۰:

نفوذ نازیسم،
جنگ روحی روانی علیه کل انسانها،
MKULTRA
۷۵ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ گروه اوریون، گروههای نازی را برای رفتن به زیر زمین و نفوذ در طبقه نخبه و گروههای هوشمند، کنترل و هدایت می کند،
_ تکنولوژی بیگانه های نوردیک و آزمایشات SRA برای کنترل ذهن جمعیت مورد استفاده قرار می‌گیرد،
_ استیصال و ناامیدی آموخته شده،
_ شرطی سازی پاولفی.

برنامه ریزی ناخودآگاه با مکانیزم پاولفی:

اتحادیه بیگانگان منفی برای جلوگیری از بیداری، صعود و رسیدن عده زیادی از انسانها به آزادی آگاهی، از برنامه شرطی سازی کلاسیک پاولفی استفاده می کند و از این طریق لایه های ناخودآگاه را مورد هدف قرار می دهند که در نتیجه این اقدام، افراد در پایین ترین ارتعاشات و پالسهای ممکن، فکر و عمل می کنند.


اگر ما به طیف امواج قرمز با فرکانسهای خیلی پایین که در لایه 1D برای برنامه ریزی ناخودآگاه استفاده میشود، نگاهی بیندازیم، قطبیتهای منفی اصلی، برای تولید برنامه ظالم- مظلوم، ارعاب و تهدید، آگاهی فقر و بقا، خشونت و ویرانی، بیچارگی جنسی و سردرگمی جنسیتی و سایر برنامه های ترس محور استفاده میشوند. یک جریان تاسف بار که در بین جمعیت عامه وجود دارد افزایش رفتارهای خشونت آمیز و غیر انسانیست. این رفتارهای منفی از طریق کلمات رکیک و زشت، نیات منفی و ابزارهای فیزیکی در موقعیتهای اجتماعی 3D معمول و در هنگام درگرفتن اختلافات، در حال گسترش است.
چرا انسانها با یکدیگر بد رفتار می کنند؟
این مسئله با برنامه ریزی عامدانه است. «برنامه دهی ناخودآگاه» برای ایجاد شکارچیان و ذهن های بی ثبات مورد استفاده قرار می گیرد و با فرکانسهای بسیار پایین، لایه های پنهان ناخودآگاه را هدف قرار می دهند که در واقع حمله ایست به حواس انسان در جهت بوجود آوردن ترس و خشونت. این مسئله برخی از انسانها را به لحاظ ذهنی درگیر کرده و باعث شده هر چیزی که به زعم خودشان حس ایگوی آنها را تهدید کند، برنتابند.

تقویم خطوط زمانی ۴۱:

عملیات سیاه،
برنامه های مخفی فضایی،
کولونی های فضایی و قاچاق انسان.
۷۵ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ دولت ایالات متحده آمریکا به گروههای مختلف مخفی برای تحقیقات منشعب می شود،
_ مطالعه و مخفی کردن تماس با بیگانه ها و تکنولوژی فضایی از مردم،
_ تجارت کهکشانی برده انسان به شکل گسترده سازماندهی می شود.

تقویم خطوط زمانی ۴۲:

دخالت گروههای اوریون،
۴۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ گروه های اوریون، نژادهای بیشتری از رپتایل ها را برای پیوستن به اتحادیه بیگانگان منفی متحد می کنند تا برای نبرد نهایی برای خطوط زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ آماده شوند،
_ و برنامه تقسیم غنائم جنگ.

تقویم خطوط زمانی ۴۳:

توافق پلیدیان ها و سیریان ها
۳۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ فدراسیون کهکشانی از پشتیبانی خط زمانی صعود به عنوان جبهه ی مبارزه برای کنترل کامل بر طرح های سرقت جنبش معنوی عصر جدید استفاده میکند،
_ افزایش کانال کردن اطلاعات در عصر جدید.

تقویم خطوط زمانی ۴۴:

تجاوز Necromiton
۳۰ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ گروه های اوریون، نیروهای نکرومیتن را به عنوان یکی از بازوهای کنترلی اتحادیه بیگانگان منفی متحد می کنند، برای کمک به برنامه های سری فضایی و بلک آپ (عملیات های سیاه)، متعلق به مجتمع نظامی

تقویم خطوط زمانی ۴۵:

بذر ضد کریستوس سوفیا،
ازازیل و لیلیث سیاه
۲۵ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ ایجاد برنامه ضد هیروگامیک (ضد ازدواج مقدس) در دروازه ستاره ای پرو برای نابودی معادل ژنتیکی و اتحاد مقدس جفت روحی در طول صعود،
_ قرار دادن معکوس کننده های هوش مصنوعی و کلون ها،
که به عنوان برنامه نیش عشقی بیگانه شناخته می شود؛

Love Bite Manipulation:

روش نفوذ و آسیب از طریق روابط عاطفی:
یکی از روشهایی که از طریق روابط زناشویی اعمال میشود و با استفاده از این روش سعی می کنند از بیداری زن جلوگیری کنند:
تمایلات خشن از طریق مردها در رابطه با زنها از این روش به اجرا گذاشته میشود. این روش معمولا در مواقعی استفاده میشود که هدف، پایین نگه داشتن فرکانس زن از طریق رفتارهای خشن جنسی، فیزیکی و روانی سطح پایین است. در این موارد، مرد یا تسخیر شده یا تحت نفوذ تصاویر شهوانی انحرافی قرار می گیرد و در این شرایط سعی می کند تمایلات جنسی انحرافی را که شامل فانتزیهایی از نوع سلطه گری و اعمال خشونت است را در قبال همسرش اجرا کند.
ابتذال، انحرافات جنسی، و تمایل به کنترل و سلطه، خصوصیات اصلی دستور کار رپتایلیان ها بر انسانهاست.
در این روش، مرد مدام نسبت به زن خشمگین میشود و مدام تصاویری از خیانت همسرش به ذهن مرد فرستاده میشود تا مرد به شدت نسبت به زن خشمگین شود.

تقویم خطوط زمانی ۴۶:

جنگ بر علیه بذرهای ستاره ای، ایندیگوها و انسانهای Angelic.
۱۷ سال پیش

اتفاقات مهم:

_ گروههای اتحادیه بیگانگان منفی توافق گروگان را پیشنهاد می کنند به این هدف که قبل از دستورکار نابودی آرماگدون یا تغییر قطب ها، انتقال انسانهای منتخب توسط نژاد محافظ لیرا- سیریان، انجام شود.

تقویم خطوط زمانی ۴۷، قسمت آخر:

شروع خط زمانی ۹۱۱،
دستور کار NWO ( نظم نوین جهانی ) برای اشاعه خط زمانی کاذب هوش مصنوعی.
۱۶ سال پیش

اتفاقات مهم:

اتحادیه بیگانگان منفی توسط عملیات یازده سپتامبر، خطی بر شنها می کشد تا خطوط زمان را تحت سلطه بگیرد، و از طریق ادغام ابعاد، صعود را دور بزنند، اجرای دستور کار ترانس اومانیزم توسط اتحادیه بیگانگان منفی،
_ عملیات بذر ستاره ای کریستوس به مرحله ترمیم خطوط صعود، بروزرسانی شد.

Ascensionglossary.com

About Admin

Check Also

نیزه‌ای از بهشت، چهارشنبه ۱۵ مه ۲۰۲۴

https://2012portal.blogspot.com/2024/05/spear-of-heaven.html طبق برنامه، نیروهای نور در حال پاکسازی شبکه آتلانتیسی تاریک هستند. به واسطه دلایل …

دیدگاهتان را بنویسید