پنجشنبه , تیر ۲۸ ۱۴۰۳
Home / مقالات / تقدیم اعتدالین و نوار فوتونی

تقدیم اعتدالین و نوار فوتونی

تقدیم اعتدالین و نوار فوتونی
۱۷ مارس ۲۰۱۹، تری وید

درک اینکه ساختار مغناطیسی زمین دستکاری شده است و اینکه چگونه می توان آن را ترمیم کرد، دشوار است. بااین حال بسیاری روی زمین درحال بازیابی این اطلاعات و بسیار بیش از آن هستند!

ما در آستانه آغاز واقعیتی نوین روی زمین هستیم. منظومه خورشیدی ما بخشی از یک منظومه خورشیدی بسیار بزرگتر است که به آن خوشه پروین، هفت خواهران، گفته می شود. هفت ستاره که به دور خورشیدشان «آلسیون» می چرخند.
سیاره ما هر ۳۶۵ روز به دور خورشید می چرخد. و خورشید هر ۲۵۶۳۰ سال یک بار دور آلسیون می چرخد. و آلسیون هر ۲۲۵ میلیون سال یکبار به دور مرکز کهکشان می چرخد.
در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ ما از تقدیم اعتدالین که آغاز چرخه جدید بود گذشتیم، و آن نقطه شروع واقعیتی کاملا متفاوت است.

پایان یک چرخش ۲۵۶۳۰ ساله خورشید حول آلسیون، همزمان با پایان یک دور ۲۲۵ میلیون ساله آلسیون به دور مرکز کهکشان.

عصر جدید آکواریوس …
هر صورت فلکی یک ارتعاش خاص خودش دارد. ارتعاشی که یک واقعیت متفاوت است. بنابراین ورود به آکواریوس به معنی دریافت یک واقعیت کاملا جدید است.

معنی تقدیم اعتدالین:
تقدیم اعتدالین یعنی تکمیل یک دور کامل زمین حول ۱۲ صورت فلکی، که این دور ۲۵۶۳۰ سال طول می کشد.

هر یک از این ۱۲ برج یا صورت فلکی، یک عصر تقریبا ۲ هزار ساله است.

سال۲۰۱۲ ما به پایان عصر برج حوت (برج دوازدهم) رسیدیم. در ارتعاشات پایین آن عصر کنترل و استبداد وجود داشت.

آیا عجیب است که کنترل کنندگان فرازمینی دین را طراحی کردند؟ و منجیانی ساختند برای پایان برج ۱۲ و تکمیل تقدیم اعتدالین؟

همه اینها به عصر کنترل و استبداد برمی گردد.

حالا ما در عصر اکواریوس هستیم و وارد این ارتعاشات بالای نوار فوتونی شده ایم، پس واضح است که وارد «واقعیت» جدیدی شده ایم.

کنترل ذهن و خرافه نابود می شود، و مردم بدلیل دریافت ارتعاشات عصر جدید درحال بیدار شدن هستند.

یعنی پایان عصر حوت (پایسز) تکمیل یک تقدیم اعتدالین بحساب می آید، و این یعنی منظومه خورشیدی وارد نوار فوتونی می شود. نوار فوتونی اقیانوس نور است. نوری با ارتعاشات بسیار بالا که حول آلسیون وجود دارد.

ما در دوره بسیار شگفت انگیزی قرار داریم و در کل تاریخ منظومه خورشیدی دیدن چنین تحول عظیمی بسیار بااهمیت است.

جریانات فرکانس صوتی در ساختمان های باستانی، اماکن مقدس، هرم ها و پایگاههای نظامی وجود دارند که روی شبکه زمین و در نقاط انررتیک معینی قرار داده شده اند تا آگاهی جمعی را کنترل کنند.

حکومت مخفی فرازمینی از این نقطه ها ارتعاشات فرکانس پایین وارد شبکه آگاهی جمعی می کند تا انسانها را در ارتعاشات پایین مشغول نگه دارد، تا کنترل ما ساده تر باشد.

اما حالا داریم اقتدار و آزادی مان را پس می گیریم و آشفتگی های سیاره بهمین دلیل است.

برای مثال برج ایفل در فرانسه به عنوان آنتن انرژی و پورتالی برای انتشار امواج ترس-محور با فرکانس پایین مورد استفاده قرار می گیرد. و همینطور حلقه های سنگی در آفریقا. و همینطور همه پایگاههای نظامی روی زمین.

اما اگر نقاطی برای انتشار امواج ترس یا خشونت انتخاب شده اند، نقاطی هم توسط نیروهای مثبت برای انتشار ارتعاشات بالا قرار داده شده اند.

نودهای انتشار ارتعاشات بالا طی خلقت انسان، توسط پلایدیان ها (پروینی ها) روی زمین قرار داده شدند.

مدت ها قبل پروینی ها به زمین نگاه کردند، و دوازده جفت نقطه ی انرژی انتخاب کردند. آن نقاط نماد دوگانگی روی سیاره بود. آن نقاط انرژی در ۲۴ منطقه جغرافیایی در قله کوهها و دل بیابانها توسط پروینی ها انتخاب شدند چراکه امیدبخش ترین نقاط بودند. بیشتر این نقاط در غارهای کریستالی زیر زمین هستند.

آنها در حقیقت اکتشافات آینده ی بشر خواهند بود که اکنون دارند انرژی های جدید و بالاتر منتشر می کنند.

آنها نقش مهمی ایفا می کنند و طوری طراحی شده اند که به نفع ما عمل کنند. فعالسازی این نقاط برابر است با درهم شکستن انرژی ترس که بیگانگان منفی سعی دارند روی زمین حفظ کنند.

این پورتال های پروینی ها با انتشار فرکانس های بالا به تحولات در راستای تغییر ارتعاش کمک می کنند، تحولاتی که با رسیدن ارتعاشات بالاتر خورشید مرکزی شروع شده است. ترس و کنترل در واقعیت جدید جایی نخواهد داشت. این تجربه ای فوق العاده است.

تغییر و تحول بنیانی همه چیز، که خالی از سختی ها و مقاومت نخواهد بود.

همه چیز با تکامل یافتن به نور تبدیل می شود، و به بالاترین ارتعاش، پس وقتی ما از تقدیم اعتدالین عبور کردیم و وارد نوار فوتونی شدیم دیگر چیزی نمی تواند مانع تکامل انسان شود. ما دیگر بخشی از عصر نوین هستیم و مسیر فقط به سمت بالاست.

ما درحال وارد شدن به تراکم های بیشتر و بالاتر نور هستیم. و هیچ عذری نداریم برای اینکه قدرت مان را بازیابی نکنیم و از این دانش برای کمک به کل زمین استفاده نکنیم.

نژاد انسان می تواند انرژی ترس را تغییر دهد. قدرت آگاهی انسان می تواند جنگ، خشونت و همه انرژی های ارتعاش پایین ترس-محور را تغییر دهد.

ما این کار را انجام خواهیم داد. و راه دیگری نیست. ما خدایان روی زمین هستیم. ما جرقه بی انتهایی هستیم که درون همه ما وجود دارد و در خلقت دریافت کردیم.

فقط یک ذهن بی انتها وجود دارد. ذهنی در مقیاس بی نهایت بزرگ آفرینش و تمامیت هستی.

قدرت ما در عواطف است، و تا وقتی عاطفه هست کاملا تحت کنترل در نمی آییم. ما نیروی نامنتهای خلقت هستیم، و عشق ذات اصلی ماست. فقط آنگونه است که می توانیم باشیم، و همه مان این امر را درونمان می دانیم.

اینکه چقدر می توانیم پیشرفت کنیم بستگی به افکار و تصوراتمان و آگاهی ما دارد. همه چیز به شدت در حال تحول است و چیزی نمی تواند آن را متوقف کند. واقعیت های پایینتر در حال منحل شدن هستند و واقعیت های بالاتر در حال ورود به عرصه زمین هستند.

در برابر تغییرات مقاومت نکنید. باورهای اعتقادی و اجتماعی تان را رها کنید. آنها فقط واقعیت شما را محدود می کنند و جلوی شما را می گیرند.

همه را رها کنید!

About Admin

Check Also

نیزه‌ای از بهشت، چهارشنبه ۱۵ مه ۲۰۲۴

https://2012portal.blogspot.com/2024/05/spear-of-heaven.html طبق برنامه، نیروهای نور در حال پاکسازی شبکه آتلانتیسی تاریک هستند. به واسطه دلایل …