بروزرسانی وضعیت توسط پلایدیان ها، ۱۸ ژولای ۲۰۲۰

این گزارش وضعیت مستقیما ازطرف پلایدیان هاست.  رپتایل ها (خزندگان) به زیر زمین عقب نشینی کرده اند، و در حال حاضر مشغول آماده شدن برای فرار هستند. به همین دلیل است که افراد زیادی ناپدید می شوند. تمامی خروجی ها بسته شده اند، و همه چیز در حالت تعطیل است. این دلیل قرنطینه و روایت … ادامه خواندن بروزرسانی وضعیت توسط پلایدیان ها، ۱۸ ژولای ۲۰۲۰