چهارشنبه , اردیبهشت ۵ ۱۴۰۳
Home / مقالات / اخراج های سیاره ای – شبکه های جادوی سیاه

اخراج های سیاره ای – شبکه های جادوی سیاه

لیزا رنی
مناطق خاصی روی زمین که به دلیل آسیب و انفصال خطوط زمانی تضعیف شده اند، همزمان آشفتگی انرژتیک را افزایش می دهند، که این امر باعث بزرگ نمایی و تشدید مناطق انرژی نزولی می شود.
در حال حاضر، ممکن است اقامت (منطقه و جمعیت) جدیدی را مجددا به بسیاری از ما بسپارند. زیرا مأموریت خطوط زمانی ما در مناطق مهمی از زمین در حال اتمام است.
ما یک چرخه را در خطوط زمانی به پایان رسانده ایم و محل اقامت جدیدمان، درصد بالاتری از تبادل ارزشی و تعادل انرژتیک را منعکس خواهد کرد تا بنیان وجودمان را پشتیبانی کند و به مرحله بعدی مأموریت روح برساند.
این بدان معناست که برخی از ما هدایت می شویم تا در یک منطقه معین ثابت شویم، و زندگی عشایری به پایان می رسد. به منظور سازگاری با محیط زیست و کار کردن روی مختصات و میادین خاص آن، ما نیاز داریم که از نظر فیزیکی در مناطق خاصی از کره زمین قرار گرفته و مستقر شویم.
مناطق نزولی روی شبکه زمین، بسیاری از فرشتگان سقوط کرده و موجودیت های دستورکار بیگانگان منفی را جذب و جمع آوری می کنند، موجوداتی که تخلیه از مناطق مشخص و بازسازی خودشان را نمی پذیرند.
موجودات سقوط کرده درحال کشیده شدن به سمت مناطق خاصی از زمین هستند (عمدتاً مناطق نزولی). چراکه آنان در حال تخلیه شدن از بسیاری از مناطق شبکه سیاره ای هستند.
در عین حال که آنها از تخلیه خودداری می کنند، کالبدهای انسانی را تسخیر می کنند. این اتفاق در مناطق نزولی و مناطق مشکل ساز شبکه بیشتر رخ می دهد.
فرشتگان سقوط کرده و بیگانگان منفی که قدرت خاصی را بر شهرها، شهرستانها، ملل و خطوط انرژی سیاره اعمال کرده اند، برای اثبات حق حضورشان (روی زمین)، به چالش کشیده شده اند تا حق بودن، و حق استفاده از انرژی هایی که از زمین و اهالی منطقه سرقت کرده اند را توجیه کنند.
آن دسته از موجوداتی که در پاسخگویی به قانون موفق نشدند، حقوق آنها تحت قانون حاکمیت کیهانی قرائت میشود و از این طریق اخراج میشوند و همزمان نام آنها در کتاب قانون ثبت می شود.
هنگام فرا خواندن قانون حاکمیت کیهانی، بوسیله روح کریستوس، حضور پدر الهی به عنوان شاهد و ناظر بر موقعیت فراخوانده میشود.
پدر مقدس بر کتاب قانون مسلط و مشرف است. بنابراین تمام اقدامات و تجاوزها به همه موجودات روی زمین، توسط آگاهی پدر مقدس در همان لحظه، بطور کامل دیده میشود.
بدن ما به این ترتیب شاهد و گواه پدر مقدس است،  مثل انتقال دهنده ای پاک و خالص آفریده شده ایم تا به وی کمک کنیم.
این پدر مقدس است که نامها و هویتهای واقعی همه موجودات را می شناسد و هنگامیکه پدر مقدس، آنها را با نام صدا می کند، باید به او پاسخ دهند.
پدر مقدس قضاوت نمی کند، با این حال، عدالت کیهانی برای ایجاد توازن و تعادل در آثار اقدامات هر موجودی، انسان یا غیر انسان، اعمال میشود.
در پایان چرخه زمانی هریک از ما، در نهایت خالق حقیقی را ملاقات می کنیم و باید به او (و خودمان) بگوییم که در زندگیمان چه کاری انجام داده ایم و چرا تصمیم به انجام چیزهایی گرفته ایم که انجام داده ایم.
هنگام بررسی و مرور زندگی، هیچ چیز پنهان نیست. این موضوع میتواند درحالیکه در جسم فیزیکی هستیم یا زمانیکه ما جسم را برای رفتن به سطح دیگری ترک میکنیم، رخ دهد.
هر یک از ما «مرور زندگی» را تجربه می کنیم و هر جزئیاتی از زندگیمان، انتخاب هایمان، دردی که ایجاد کرده ایم، عشقی که بی دریغ بخشیده ایم، و تاثیراتی که واقعا روی خطوط زمانی زمین بوجود آورده ایم را می بینیم. هیچ کس از بررسی زندگی معاف نیست، تمام موجودات هستی این روند را در پایان دوره، متحمل میشوند.
میدان ستاره کریستال درحال جداسازی مناطق مشکل ساز است. جاهایی که فرکانس های بسیار پایینِ جنگ، فقر و خشونت شایع هستند. به این ترتیب، برای شروع، آماده سازی مناطقی روی سطح زمین که به اندازه کافی در میدان الکترومغناطیسی قوی و پایدار باشند، تا از نیروهای خشونت آمیز بیرون بیایند، لازم است.
در حال حاضر، این امر، دو دستگی فرکانسها را افزایش می دهد. زیرا شبکه زمین درحال تقسیم خود به بخش هایی است که پایدار و ناپایدار هستند.
این موضوع باید بصورت سیستماتیک و مطابق با آنچه میدان الکترومغناطیسی زمین و اگاهی جمعی انسان می تواند در شبکه اش جا دهد انجام شود تا از بروز فاجعه روی سطح جلوگیری شود.
میدان ستاره کریستال در حال افزایش قدرت در شبکه سیاره ای است. با این حال، آشفتگی انرژتیک در مناطق مشکل دار که در سیر نزولی قرار دارند افزایش خواهد یافت.
بسیاری از آنجلیک های سقوط کرده، اگر خلع قدرت را نپذیرند، و اگر نپذیرند که خودشان را بازسازی کنند، و یا نپذیرند که توسط گاردین ها منتقل شوند، جمع آوری و به این گونه مناطق هدایت می شوند. این کار شبیه ایزوله کردن نواحی آلوده از طریق جداسازی و ایزوله سازی نواحی معین است.
پاکسازی در شبکه های جادوی سیاه:
اخراج و انتقال آن موجودات یا نیروهای تاریک به دام افتاده در مناطق شبکه آسیب دیده در فضای آسترال، فانتوم یا فضاهای انرژی مرده ضروری است.
نواحی اصلی که اخیرا در آنها پاکسازی دستگاه ماشینی بیگانگان، انتقال موجودات و پاکسازی و انتقال قسمت هایی از کالبد درد اختری جمعی اتفاق افتاد در غارهای کریستالی مکزیک مرکزی و جیزه، اقیانوسیه، کوه معبد، و مرز اسرائیل-سوریه (پارالل ۳۳ به کوه هرمون) بودند.
در اصل، مبارزان نگهبان نور برای حمایت از تکنولوژی کمان و دروازه های ستاره ای کمان مادر، و نیز برای دستیابی مجدد به شبکه های زیرزمینی که به زمین درونی و حوزه های داخلی زمین منتهی میشود، جنگ روحی طاقت فرسایی را متحمل شدند.
استارسیدها در هر زمینه ای سخت تلاش کرده اند تا شبکه های جادوی سیاه را پاک کنند، به طوری که این پیوندهای میان بعدی، سرانجام در میادین سطح آسترال و چندین منطقه فانتوم لنگر شود.
بازیابی شبکه معبد روسلین:
بنابراین، بسیاری از جادوگران سیاه و هویت های کرایست سولار کاذب اخراج شده اند و احیای ژنتیک سولار کرایست در نتیجه ی ایجاد اتصلات شبکه دیسک خورشید به لوگوس خورشیدی، در حال وقوع است. 
به علاوه، گاردین ها (محافظان) شبکه قلب سیاره ای را در شبکه های 4D 7D 10D دیسک خورشیدی و استارگیت های مربوطه بازیابی و احیا کرده اند، تا بتوانند ساختار درخت زندگی مصنوعی که مسئول سیگنال هوش مصنوعی، معکوس سازی های جادوی سیاه و تابش های قلب سیاه به درون شبکه سیاره ای است را متوقف کنند.
پروژه های اخیر نگهبانان، شامل اتصال مجدد دروازه خورشیدی جیزه به معبد Hatshepsut و شبکه های دیسک خورشیدی معبد روسلین می شود، که به عنوان یک دروازه خورشیدی عمل می کند، و برای پشتیبانی از آسیب پذیری های خط محوری 4d و 7d به شبکه اضافه شده بود.
کلیسای کوچک روسلین در اسکاتلند به داستان پرنسس اسکوتیا ارتباط پیدا می کند، که ریشه های آفریقایی خط های زمانی ایرلند را آشکار می سازد، که از تاریخ مصر نشأت گرفته اند، و کسانی که تلاش دارند باقی مانده های تمدن آتلانتیس و دیگر آثار باقی مانده پراهمیت معنوی آن تمدن را مخفی کنند.
گفته شده که اسکوتیا، شاهزاده خانم مصری، دختر فرعونی بوده است که به همراه همسرش گایتلوس با عده زیادی از پیروانشان که به یک ناوگان کشتی رسیدند، از مصر گریختند.
آنان مدتی درمیان بومیان اسکاتلند مستقر شده، تا اینکه مجبور به ترک و ورود به ایرلند شدند، جایی که آنها جمعیت اسکات ها (Scotti) را تشکیل دادند.
پادشاهان آنها، پادشاهان برتر ایرلند شدند. در سده های بعد، آنها به اسکاتلند بازگشتند و پیکت ها را شکست داده و نام آن را اسکاتلند نهادند.
دستور کار زیرزمینی ضد کرایست:
فعالیت زیرزمینی هسته کریستالی، تنازعاتی را برای تسلط بر قلمرو موجود در زمین درونی و خط زمانیِ مِدیانِ سیاره زمین ایجاد کرد که در آن اخراج ها و عملیات نظامی پنهان صورت گرفت.
هنگام از دست دادن کنترل ارضی به دلیل تغییر خطوط زمانی، جناح های کنترل کننده ناراضی، تلاش کردند تا تبارهای مشخصی از انسانهای صعود کننده از سطح زمین را به هدف داشتن برگه برنده در مذاکرات اغوا کنند. وضعیتی که مشابه با یک گروگان گیری است. 
این جناح ها، تلاش دارند خاطرات به سطح آمده در استارسیدهای متصل به ماموریت بازیابی کریستوس، که شامل اجرای پیمان پالیادوریان است را مطالعه کنند.
در اصل، با خوانش امضای استارسیدی که درحال بیداری برای تحقق پیمانِ پالیادوریان است، آنها خاطرات ضبط شده در خطوط زمانی را، که در DNA فردیِ شخص نگه داشته شده است، مهندسی معکوس می کنند.
هدف این است که با استفاده از ضعف ها و آسیب پذیری ها و به وسیله دستکاری نقاط کور، نسخه های کاذب یا شبیه سازی شده ی واقعیت را طرح ریزی و القا کنند، بطوریکه شخص یا گروه باور کنند که این نسخه ها، حقیقی هستند.
هدف تعیین شده، سرکوب یا کنترل حافظه های آگاهی است، به ویژه آنهایی که در خطوط زمانی صعود مربوط به مأموریت خانواده کریستوس گاردین ها قرار دارند.
به طور کلی، تسلط یافتن بر خاطرات یک شخص، هنگامی اتفاق می افتد که افراد قادر به تشخیص جراحات و درد شدیدی که حمل می کنند نیستند، و این خاطرات دردناک، آنها را به برخی از الگوهای کاذب یا خط زمانی کاذب پیوند می دهند.
به همین دلیل بسیار حیاتی است که، به اندازه کافی خودآگاهی داشته باشیم تا برای دیدن آسیب پذیری هایمان، که می توانند به نقاط کور تبدیل شوند، مایل به کار درمانی و ترمیم احساسی از طریق پاکسازی کالبد درد و کار بر روی سایه ها باشیم.
پیشنهادی به جامعه عصر جدید، به عنوان روشی برای دستکاری کسانی که در سطح زمین قرار دارند عرضه می شود تا باور کنند که رفتن به زیر زمین، ترک زمین یا رفتن با اسکورت به خط زمانی زمین درونی، برای آنها، در مسیر صعود بسیار سودمندتر خواهد بود.
این تلاشی از سوی جناحهای منفی است، تا با استفاده از گروگانها و گروگان گیری و به سرقت بردن ایندیگو یا خطوط استارسیدها، دسترسی آنها را به پرتالهای میان بعدی، مسدود کنند و همچنین بر خطوط زمانی کنترل یابند.
نیروهای منفی این ترس را ترویج میدهند که سطح زمین نابود خواهد شد و نژاد بشر از بین خواهد رفت. اینها دروغ و فریب هایی است که از نظر روانشناختی، برای ترساندن انسانها استفاده کرده اند تا به حقیقت آن ایمان آورند.
و DNA اصیل انسانی انجلیک، سابقه ی آگاهی را در یک اینترنت بیولوژیکی_روحی طبیعی حفظ می کند و کلیدهای دیمنشنال در خطوط زمانی ای هستند که درگاه های دیمنشنال سراسر ماتریکسِ زمان را باز می کنند.
درک این نکته مهم است که یک انسان زمینی صعود کننده و بیدار با DNA فعالتر، ارزش فوق العاده ای برای این جناح های دستورکار بیگانگان منفی دارد.
گاردین ها به همه افراد صعود کننده هشدار می دهند که باید بیدار و آگاه باشیم و به خوبی از خودمان مراقبت کنیم و پیشنهادهای مخفی و پنهانی را که بعنوان بلیط بخت آزمایی به سرزمین موعود برای افراد خاصی تزیین می شوند را، نپذیریم.چه پیشنهادی برای رفتن به مریخ، چه پیشنهادهایی برای حضور در برنامه های فضایی مخفی یا پیشنهادهایی برای سفر به زیر زمین باشد، لطفاً توجه داشته باشید که نیروهای خیرخواه و مستقل که برای آزادسازی بشریت تلاش می کنند، در این برنامه های عضوگیری شرکت نمی کنند، که در آن به احتمال زیاد قاچاق کهکشانی وجود دارد.
کسانی از ما، که در مأموریت کریستوس درگیر شده اند، ممکن است در معرض اقدامات تهاجمی تری برای به دام انداختنمان در تله های آگاهی ضد کرایست قرار بگیرند، که توسط همین جناح هایی تنظیم میشود که درحال تلاش برای بدست آوردن کنترل این مناطق از طریق دستکاری خطوط زمانی مصنوعی، نسخه های کلون شده و الحاقات هولوگرافیک هستند.
تیم های گاردین در غارهای کریستال مشغول به کار بوده اند و در نجات مخفیانه گروگان های زیرزمینی نقش داشته اند.
باشد که صلح کامل با قلبتان همراه باشد

لیزا رنی

https://www.disclosurenews.it/en/planetary-evictions-black-magic-grids/

About Admin

Check Also

کانال تلگرام عصر آکواریوس

خوانندگان وبسایت اتحاد نور می‌توانند جهت دسترسی به مقالات و توضیحات بیشتر، به کانال تلگرامی …

دیدگاهتان را بنویسید